Przejdź do głównej zawartości

Analizowanie skoroszytu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ważne:  This feature isn’t available in Office on a Windows RT PC. Inquire is only available in the Office Professional Plus and Office 365 Professional Plus editions. Read Excel 2010 workbooks with Power Pivot don't work in some versions of Excel 2013. Want to see what version of Office you're using?

Wykonanie analizy skoroszytu dostarcza kompleksowych informacji na temat jego struktury logicznej oraz stanu błędu. Te informacje mogą okazać się bardzo ważne podczas oceniania potencjalnego ryzyka i znaczenia skoroszytu w organizacji. Jeśli na komputerze jest zainstalowany pakiet Microsoft Office Professional Plus 2013, możesz włączyć dodatek Spreadsheet Inquire, aby udostępnić polecenie Workbook Analysis (Analiza skoroszytu).

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Dodatki.

 2. Make sure COM Add-ins is selected in the Manage box, and click Go.

  Zarządzanie dodatkami COM

 3. W oknie dialogowym Dodatki COM upewnij się, że pole wyboru obok pozycji Inquire Add-in (Dodatek Inquire) jest zaznaczone.
  Po włączeniu dodatku w programie Excel pojawi się karta Inquire.

Uwaga    Jeśli w oknie dialogowym Dodatki COM brakuje pozycji Inquire Add-in (Dodatek Inquire), to znaczy, że albo ta wersja pakietu Microsoft Office bądź programu Excel go nie zawiera, albo administrator systemu Twojej organizacji wyłączył jego dostępność.

Rozpoczynanie analizy skoroszytu

 1. In Excel, click Inquire > Workbook Analysis.

  Polecenie Workbook Analysis (Analiza skoroszytu)

 2. Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, zapisz skoroszyt.
  W zależności od rozmiaru i złożoności skoroszytu przed wyświetleniem raportu może upłynąć od kilku sekund do kilku minut. W poniższym przykładzie pokazano skoroszyt z 98 formułami, 2 ukrytymi arkuszami, połączonym skoroszytem, połączeniem danych z plikiem zewnętrznym, formułą tablicową oraz dwiema formułami, których wyniki są błędne.

  Wyniki analizy skoroszytu
 3. Wybierz kategorię, aby wyświetlić więcej szczegółów (na przykład arkusz kalkulacyjny, komórkę lub zakres komórek, połączenia danych, formuły bądź błędy).

Raport składa się z następujących kategorii:

 • Podsumowanie — ogólne informacje o strukturze i zawartości skoroszytu

 • Skoroszyt (z podkategoriami) — ogólna statystyka skoroszytu

 • Formuły (z podkategoriami) — określone informacje o formułach w skoroszycie

 • Komórki (z podkategoriami) — określone informacje o komórkach w skoroszycie

 • Zakresy (z podkategoriami) — określone informacje o zakresach w skoroszycie

 • Ostrzeżenia — kilka typów ostrzeżeń dotyczących struktury i zawartości skoroszytu

W tym przykładzie wybranie podkategorii Połączenia danych powoduje wyświetlenie szczegółów dotyczących zewnętrznego połączenia. Widać, że skoroszyt jest połączony z plikiem tekstowym o nazwie Klienci.txt przechowywanym na dysku twardym.

Szczegóły raportu — połączenia danych

Uwaga    Jeśli w jakimś arkuszu w skoroszycie znajduje się więcej niż 100 milionów komórek w użytym zakresie, skoroszyt nie zostanie przetworzony i pojawi się komunikat o błędzie.

Dane raportu możesz w prosty sposób wyeksportować, klikając przycisk Excel Export (Eksport do programu Excel). Spowoduje to utworzenie skoroszytu zawierającego dane analizy skoroszytu w formacie, którego można użyć w celu udokumentowania analizowanego pliku.

Top of Page

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×