Przejdź do głównej zawartości

Analiza czasowa w dodatku Power Pivot w programie Excel

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Data Analysis Expressions (DAX) zawiera funkcje 35 specjalnie dla agregowanie i porównywanie danych w czasie. W odróżnieniu od w języku DAX funkcje daty i godziny, analizy czasowej funkcje naprawdę nie mają żadnych podobne w programie Excel. Jest to spowodowane funkcji analizy czasowej pracować z danymi, które często są zmieniane w zależności od kontekstu wybrany w wizualizacji tabel przestawnych i programu Power View.

Aby można było pracować z funkcji analizy czasowej, należy następująco skonfigurować tabeli dat zawarte w modelu danych. Tabela dat musi zawierać kolumny o jeden wiersz dla każdego dnia każdego roku zawarte w danych. W tej kolumnie jest uznawane za kolumny Data (choć można o nazwie, co chcesz). Wiele funkcji analizy czasowej wymagają kolumna Data w celu obliczenia według daty, które zaznacz jako pól w raporcie. Na przykład jeśli masz miarą, która oblicza saldo koniec kwartału zamknięcia przy użyciu funkcji CLOSINGBALANCEQTR w kolejności dla dodatku Power Pivot wiedzieć, kiedy koniec kwartału naprawdę jest jego musi odwoływać się kolumna Data w tabeli dat zorientować się, kiedy kwartału Początek i koniec. Aby dowiedzieć się więcej na temat tabel dat, zapoznaj się Opis i tworzenie tabel dat w dodatku PowerPivot w programie Excel.

Funkcje

Funkcje, które zwracają pojedynczą datę

Funkcje z tej kategorii zwracają pojedynczą datę. Następnie można wynik jako argumenty innych funkcji.

Pierwsze dwie funkcje z tej kategorii zwraca datę pierwszego lub ostatniego w kolumna_daty w bieżącym kontekście. Może to być przydatne, gdy chcesz znaleźć datę pierwszego lub ostatniego, na którym trzeba było transakcji określonego typu. Te funkcje wykonać tylko jeden argument nazwę kolumny Data w tabeli daty.

Znajdowanie następnych dwóch funkcje z tej kategorii pierwsza lub ostatnia data (lub inną kolumnę wartość także) miejsce, w którym wyrażenie ma wartość nie jest pusty. Jest to najczęściej często używane w sytuacjach, takich jak magazyn, miejsce, w którym chcesz otrzymywać Kwota ostatniej zapasów, a nie znasz podczas ostatniego inwentaryzacji.

Sześć więcej funkcji, które zwracają pojedynczą datę są funkcje, które zwracają pierwszego lub ostatniego dnia miesiąca, kwartału lub roku w bieżącym kontekście obliczeń.

Funkcje, które zwracają tabelę dat

Istnieje szesnastu funkcje analizy czasowej, które zwracają tabelę dat. Najczęściej używane jako argument funkcji CALCULATE Zastosuj_filtr zostanie użyty te funkcje. Podobnie jak wszystkie funkcje analizy czasowej w języku DAX każdej funkcji przyjmuje kolumny dat jako jeden z jej argumentów.

Rozpocznij pierwszych osiem funkcje z tej kategorii z kolumną daty w bieżącym kontekście. Na przykład jeśli używa miarę w tabeli przestawnej, mogą występować miesiąc lub rok etykiety kolumn lub etykiety wierszy. Netto powoduje, że kolumna Data jest filtrowane, aby uwzględnić tylko daty dla bieżącego kontekstu. Od tej bieżącego kontekstu, te funkcje osiem następnie obliczanie dzień następnego (lub poprzedniego), miesiąca, kwartału lub roku i zwrócić te daty w postaci tabeli pojedynczej kolumny. "Poprzedni" funkcje działają wstecz od pierwszej daty w bieżącym kontekście i funkcji "następny" Przechodzenie do przodu od ostatniej daty w bieżącym kontekście.

Poniższe cztery funkcje z tej kategorii są podobne, ale zamiast obliczania okresu następnego (lub poprzedniego) obliczeń Ustawianie dat w okresie, który jest "miesiąc date" (lub kwartału do daty, lub od początku roku lub w tym samym okresie poprzedniego roku). Te funkcje wszystkich obliczeń ich za pomocą ostatnią datę w bieżącym kontekście. Należy zauważyć, że SAMEPERIODLASTYEAR wymaga, aby bieżącego kontekstu zawierał ciągłym zestawem dat. Jeśli bieżący kontekst nie jest ciągłym zestawem dat, SAMEPERIODLASTYEAR zwróci błąd.

Ostatnie cztery funkcje z tej kategorii są nieco bardziej złożone, a także nieco bardziej zaawansowanych. Te funkcje są używane do przesunięcie z zestawu dat, które znajdują się w bieżącym kontekście do nowego zestawu dat.

 • DATEADD (Kolumna_daty; liczba_interwałów; interwał)

 • DATESBETWEEN (Kolumna_daty; data_rozpoczęcia; data_zakończenia)

 • DATESINPERIOD (Kolumna_daty; data_rozpoczęcia; liczba_interwałów; interwał)

DATESBETWEEN oblicza zestawu dat między określoną datą początkową a datą zakończenia. Pozostałe trzy funkcje przesunięte niektórych liczbę interwałów z bieżącego kontekstu. Interwał może być dzień, miesiąc, kwartał lub rok. Te funkcje ułatwiają shift przedział czasu obliczania przez dowolną z następujących czynności:

 • Przejdź o dwa lata wstecz

 • Przejdź o jeden miesiąc Wstecz

 • Przejdź o trzy kwartały do przodu

 • Przejdź o 14 dni wstecz

 • Przejdź o 28 dni do przodu

W każdym przypadku, wystarczy wpisać jakiego interwału oraz liczbę tych przedziałów przesunąć. Przedział dodatnia będzie Przechodzenie do przodu w czasie, podczas interwału ujemne spowoduje przeniesienie z powrotem w czasie. Interwał sam jest określona przez ze słowem kluczowym dzień, miesiąc, KWARTAŁ lub rok. Tych słów kluczowych nie są ciągami, więc nie powinny być ujęte w znaki cudzysłowu.

Funkcje, które wyznaczają wartości wyrażeń w czasie

Kategoria funkcji oceny wyrażenia w określonym okresie. Można wykonywać te same kroki, przy użyciu OBLICZ i innych funkcji analizy czasowej. Na przykład:

= TOTALMTD (wyrażenie, kolumna_daty [; Zastosuj_filtr])

działa dokładnie tak samo jak:

= CALCULATE (wyrażenie, DATESMTD (kolumna_daty) [; Zastosuj_filtr])

Jednak są łatwiejsze w użyciu tych funkcji analizy czasowej, gdy są właściwie dobierane do problemu wymagającego rozwiązania:

 • TOTALMTD (Wyrażenie, kolumna_daty [; Zastosuj_filtr])

 • TOTALQTD (Wyrażenie, kolumna_daty [; Zastosuj_filtr])

 • TOTALYTD (Wyrażenie, kolumna_daty [; Zastosuj_filtr] [, data_końca_roku]) *

W tej kategorii są także grupy funkcje obliczające otwierających i zamykających sald. Istnieją pewne pojęcia, które zapoznaj się z tych funkcji określonego. Najpierw, może być traktować oczywiste, saldo otwarcia za podany okres jest taka sama jak Saldo zamknięcia poprzedniego okresu. Saldo zamknięcia zawiera wszystkie dane do końca okresu, natomiast saldo otwarcia nie zawiera żadnych danych ze w bieżącym okresie.

Te funkcje są zawsze zwraca wartość wyrażenia obliczanego dla określonego punktu w czasie. Punkt w czasie, które możemy istotnych informacji jest zawsze ostatnią wartość możliwej daty w okresie kalendarza. Saldo otwarcia jest oparty na ostatnią datę poprzedniego okresu, gdy saldo zamknięcia jest oparty na ostatnią datę w bieżącym okresie. Bieżący okres zawsze jest określona przez ostatnią datę w kontekście bieżącej daty.

Dodatkowe zasoby

Artykuły: Opis i tworzenie tabel dat w dodatku PowerPivot w programie Excel

Dokumentacja: języka DAX — Kompendiumw witrynie Office.com

Przykłady: zysków i strat modelowanie i analiza danych przy użyciu dodatku Microsoft Power PIVOT w programie Excel

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office