Analiza czasowa w dodatku Power Pivot w programie Excel

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Język wyrażeń do analizy danych (Data Analysis Expressions, DAX) ma 35 funkcji przeznaczonych specjalnie do agregowania i porównywania danych w czasie. W przeciwieństwie do funkcji daty i godziny funkcje analizy czasowej języka DAX nie mają swojego odpowiednika w programie Excel. Dzieje się tak dlatego, że funkcje analizy czasowej obsługują dane podlegające ciągłym zmianom w zależności od kontekstu wybieranego w tabelach przestawnych i wizualizacjach programu Power View.

Aby można było pracować z funkcji analizy czasowej, należy następująco skonfigurować tabeli dat zawarte w modelu danych. Tabela dat musi zawierać kolumny o jeden wiersz dla każdego dnia każdego roku zawarte w danych. W tej kolumnie jest uznawane za kolumny Data (choć można o nazwie, co chcesz). Wiele funkcji analizy czasowej wymagają kolumna Data w celu obliczenia według daty, które zaznacz jako pól w raporcie. Na przykład jeśli masz miarą, która oblicza saldo koniec kwartału zamknięcia przy użyciu funkcji CLOSINGBALANCEQTR w kolejności dla dodatku Power Pivot wiedzieć, kiedy koniec kwartału naprawdę jest jego musi odwoływać się kolumna Data w tabeli dat zorientować się, kiedy kwartału Początek i koniec. Aby dowiedzieć się więcej na temat tabel dat, zapoznaj się Opis i tworzenie tabel dat w dodatku PowerPivot w programie Excel.

Funkcje

Funkcje, które zwracają pojedynczą datę

Funkcje w tej kategorii zwracają pojedynczą datę. Wyniku można następnie użyć jako argumentu w innych funkcjach.

Pierwsze dwie funkcje w tej kategorii zwracają pierwszą lub ostatnią datę w kolumnie Kolumna_daty w bieżącym kontekście. Może to być przydatne, gdy trzeba znaleźć pierwszą lub ostatnią datę transakcji określonego typu. Te funkcje przyjmują tylko jeden argument, nazwę kolumny daty w tabeli dat.

Kolejne dwie funkcje w tej kategorii znajdują pierwszą lub ostatnią datę (lub wartość innej kolumny), dla której wyrażenie ma wartość niepustą. Funkcje te są najczęściej stosowane w takich sytuacjach jak przeprowadzanie spisu zapasów, kiedy potrzebna jest kwota dotycząca ostatniego stanu zapasów, ale nie wiadomo, kiedy ten spis był przeprowadzany.

Sześć kolejnych funkcji, które zwracają pojedynczą datę, to funkcje zwracające pierwszą lub ostatnią datę miesiąca, kwartału lub roku w bieżącym kontekście obliczania.

Funkcje, które zwracają tabelę dat

Istnieje szesnaście funkcji analizy czasowej, które zwracają tabelę dat. Najczęściej funkcje te będą używane jako argument Zastosuj_filtr dla funkcji CALCULATE. Podobnie jak wszystkie funkcje analizy czasowej w języku DAX każda z tych funkcji przyjmuje jako jeden z argumentów kolumnę daty.

Rozpocznij pierwszych osiem funkcje z tej kategorii z kolumną daty w bieżącym kontekście. Na przykład jeśli używa miarę w tabeli przestawnej, mogą występować miesiąc lub rok etykiety kolumn lub etykiety wierszy. Netto powoduje, że kolumna Data jest filtrowane, aby uwzględnić tylko daty dla bieżącego kontekstu. Od tej bieżącego kontekstu, te funkcje osiem następnie obliczanie dzień następnego (lub poprzedniego), miesiąca, kwartału lub roku i zwrócić te daty w postaci tabeli pojedynczej kolumny. "Poprzedni" funkcje działają wstecz od pierwszej daty w bieżącym kontekście i funkcji "następny" Przechodzenie do przodu od ostatniej daty w bieżącym kontekście.

Następne cztery funkcje w tej kategorii są podobne, ale zamiast obliczania poprzedniego (lub następnego) okresu obliczają zestaw dat w okresie, który jest „od początku miesiąca” (lub od początku kwartału, od początku roku albo w tym samym okresie poprzedniego roku). Wszystkie te funkcje wykonują obliczenia przy użyciu ostatniej daty w bieżącym kontekście. Należy zauważyć, że dla funkcji SAMEPERIODLASTYEAR w bieżącym kontekście musi się znajdować ciągły zestaw dat. Jeśli bieżący kontekst nie jest ciągłym zestawem dat, funkcja SAMEPERIODLASTYEAR zwróci błąd.

Ostatnie cztery funkcje w tej kategorii są nieco bardziej skomplikowane, ale zapewniają również nieco więcej możliwości. Funkcje te są używane do przesuwania zestawu dat znajdującego się w bieżącym kontekście do nowego zestawu dat.

 • DATEADD (Kolumna_daty; liczba_interwałów; interwał)

 • DATESBETWEEN (Kolumna_daty; data_rozpoczęcia; data_zakończenia)

 • DATESINPERIOD (Kolumna_daty; data_rozpoczęcia; liczba_interwałów; interwał)

Funkcja DATESBETWEEN oblicza zestaw dat między określoną datą początkową i końcową. Pozostałe trzy funkcje przesuwają pewną liczbę interwałów z bieżącego kontekstu. Interwałem może być dzień, miesiąc, kwartał lub rok. Funkcje te ułatwiają przesunięcie interwału w celu wykonania następujących obliczeń:

 • Przejdź o dwa lata wstecz

 • Przejdź o jeden miesiąc wstecz

 • Przejdź o trzy kwartały do przodu

 • Przejdź o 14 dni wstecz

 • Przejdź o 28 dni do przodu

W każdym z przypadków wystarczy tylko podać, który interwał ma zostać przesunięty oraz liczbę interwałów do przesunięcia. Interwał dodatni spowoduje przesunięcie do przodu w czasie, a interwał ujemny — do tyłu. Sam interwał jest określany przy użyciu słowa kluczowego DZIEŃ, MIESIĄC, KWARTAŁ lub ROK. Słowa te nie są ciągami, więc nie trzeba umieszczać ich w cudzysłowie.

Funkcje, które wyznaczają wartości wyrażeń w czasie

Funkcje z tej kategorii wyznaczają wartość wyrażenia w określonym czasie. Ten sam efekt można uzyskać za pomocą funkcji CALCULATE i innych funkcji analizy czasowej. Na przykład funkcja:

= TOTALMTD (Wyrażenie; Kolumna_daty [; Zastosuj_filtr])

działa dokładnie tak samo jak funkcja:

= CALCULATE (Wyrażenie; DATESMTD (Kolumna_daty)[; Zastosuj_filtr])

Użycie tych funkcji analizy czasowej jest jednak łatwiejsze, gdy są właściwie dobierane do problemu wymagającego rozwiązania:

 • TOTALMTD (Wyrażenie, kolumna_daty [; Zastosuj_filtr])

 • TOTALQTD (Wyrażenie, kolumna_daty [; Zastosuj_filtr])

 • TOTALYTD (Wyrażenie, kolumna_daty [; Zastosuj_filtr] [, data_końca_roku]) *

Również w tej kategorii znajduje się grupa funkcji obliczających salda początkowe i końcowe. Istnieją pewne pojęcia, które należy wziąć pod uwagę podczas korzystania z tych konkretnych funkcji. Po pierwsze, saldo początkowe dla dowolnego okresu jest takie samo jak saldo końcowe poprzedniego okresu, co może wydawać się oczywiste. Saldo końcowe obejmuje wszystkie dane do końca danego okresu, natomiast saldo początkowe nie zawiera żadnych danych z bieżącego okresu.

Funkcje te zawsze zwracają wartość wyrażenia wyznaczoną dla określonego punktu w czasie. Interesującym nas punktem w czasie jest zawsze ostatnia możliwa wartość daty w okresie kalendarzowym. Saldo początkowe jest oparte na ostatniej dacie poprzedniego okresu, natomiast saldo końcowe jest oparte na ostatniej dacie bieżącego okresu. Bieżący okres jest zawsze ustalany według ostatniej daty w kontekście bieżącej daty.

Dodatkowe zasoby

Artykuły: Opis i tworzenie tabel dat w dodatku PowerPivot w programie Excel

Dokumentacja: języka DAX — Kompendiumw witrynie Office.com

Przykłady: zysków i strat modelowanie i analiza danych przy użyciu dodatku Microsoft Power PIVOT w programie Excel

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×