Alokacja procentowa (%), pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola Alokacja procentowa zawierają informacje o wartości procentowej, oznaczającej łączną ilość wydajności pracy zasobu przydzielonej do zadań.

Istnieje kilka kategorii pól Alokacja procentowa.

Typ danych    Wartość procentową

Alokacja procentowa (okresowe pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Program Microsoft Office Project opiera wartość pola Alokacja procentowa na całkowitym potencjale pracy zasobu w kontekście wszystkich przydzielonych zadań w podanym okresie. Potencjał pracy zasobu jest określany na podstawie maksimum jednostek zasobu i kalendarza zasobu. Aby obliczyć alokację procentową, program Project dzieli ilość pracy dla wszystkich przydzielonych zadań przez całkowity potencjał pracy zasobu dla podanego okresu w następujący sposób:

Alokacja procentowa = Praca przydzielona / Potencjał pracy * 100

Zalecane zastosowania    Pole Alokacja procentowa należy dodać do części okresowej widoku Użycie zasobu, aby wyświetlić procent całkowitego potencjału pracy zasobu, zużyty na wszystkie zadania w podanym okresie. Może to pomóc w sprawdzeniu, czy zasób jest w pełni wykorzystywany.

Przykład    Dominik ma dwa przydziały na poniedziałek, każdy na 50 procent jednostek przydziału. Całkowita alokacja procentowa Dominika w poniedziałek wynosi 100 procent. Monika ma dwa przydziały w poniedziałek, każdy na 100 procent jednostek przydziału. Całkowita alokacja procentowa Moniki w poniedziałek wynosi 200 procent, prawdopodobnie wskazując na nadmierna alokacja i potencjalną potrzebę bilansowanie zasobu, zależnie od okresu bilansowania oraz innych prac przydzielonych Monice.

Uwagi    Informacje w polu Alokacja procentowa są podobne do informacji wyświetlonych w widoku Wykres zasobów.

Alokacja procentowa (okresowe pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Program Microsoft Office Project wypełnia pole Alokacja procentowa na podstawie całkowitego potencjału pracy przydzielonego zasobu w związku z przydzielonym zadaniem. Potencjał pracy zasobu jest określany na podstawie maksimum jednostek zasobu i kalendarza zasobu. Aby obliczyć alokację procentową, program Project dzieli ilość pracy nad przydziałem przez całkowity potencjał pracy zasobu w wybranym okresie w przedstawiony poniżej sposób:

Alokacja procentowa = Praca przydzielona / Potencjał pracy * 100

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Alokacja procentowa do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia wyświetlanie, w jakim stopniu został wykorzystany potencjał zasobu w związku z określonym przydziałem w danym okresie.

Przykład    Zasób „Kreślarze" dysponuje jednostkami maksymalnymi o wartości 200 procent. Jeżeli pracuje on przez 4 godziny w ciągu 8–godzinnego dnia pracy, to jego alokacja procentowa wynosi 25 procent, ponieważ zasób wykorzystuje podczas pracy jedynie 25 procent całkowitej możliwej alokacji czy też potencjału pracy, wynoszącego 16 godzin.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×