Alertowanie lub przypominanie o zmianach za pomocą powiadomień pocztą e-mail

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Powiadomienia, nazywane również alertami i przypomnieniami, są wiadomościami e-mail wysyłanymi przez Microsoft Office Project Server 2007 na podstawie ustawień zdefiniowanych w Microsoft Office Project Web Access.

W tym dokumencie

Alerty i przypomnienia — informacje

Ustawianie powiadomień dla siebie

Ustawianie powiadomień dotyczących zasobów

Alerty i przypomnienia — informacje

Istnieją dwa typy powiadomień:

 • Alerty     Możesz skonfigurować alerty, aby otrzymywać powiadomienia pocztą e-mail natychmiast po wystąpieniu jakiejś akcji w raporcie o zadaniu lub stanie. Na przykład możesz włączyć alerty, które będą powiadamiać o otrzymaniu nowego zadania lub otrzymaniu nowego żądania raportu o stanie.

 • Przypomnienia     Przypomnienia można skonfigurować tak, aby otrzymywać powiadomienia pocztą e-mail, gdy w zadaniach i raportach o stanie będzie potrzebna Uwaga. Przypomnienia są oparte na warunkach, takich jak określona ilość czasu po wykonaniu akcji, i są wysyłane zgodnie z definiowanym harmonogramem cyklu, na przykład co trzy dni. Możesz na przykład skonfigurować przypomnienie informujące o dniu przed terminem ukończenia raportu o stanie lub, które wyśle cykliczne wiadomości e-mail, gdy zadania zostaną zaległe przez określoną liczbę dni.

Menedżerowie mogą konfigurować alerty i przypomnienia dotyczące swoich zasobów. Jeśli kierownik przeprowadził to, otrzymasz zarówno powiadomienia zdefiniowane przez Menedżera (na przykład w przypadku zadań zaległych lub raportów o stanie) oraz powiadomienia, które zostały zdefiniowane samodzielnie.

Uwaga: Jeśli Twój kierownik skonfigurował alerty, których nie chcesz otrzymywać, możesz zrezygnować z otrzymywania tych alertów. Nie można zrezygnować z przypomnień, które zostały skonfigurowane przez Twojego kierownika.

Początek strony

Ustawianie powiadomień dla siebie

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia osobiste.

 2. Kliknij pozycję Zarządzaj moimi alertami i przypomnieniami.

 3. W sekcjach zadania i raporty o stanie zaznacz alerty i przypomnienia, które chcesz otrzymywać.

  Uwaga: Przypomnienia skonfigurowane przez Menedżera mają pierwszeństwo przed ustawieniami osobistymi. Jeśli na przykład Menedżer skonfiguruje przypomnienie w celu wysłania wiadomości e-mail o jeden dzień przed terminem ukończenia raportu o stanie, a użytkownik nie chce otrzymywać powiadomień o raportach o stanie, otrzymasz przypomnienie skonfigurowane przez Twojego kierownika.

 4. Określ częstotliwość, z jaką mają być wysyłane przypomnienia.

 5. W sekcji Ustawienia języka wybierz język i format, którego chcesz użyć w powiadomieniach.

 6. Kliknij przycisk Zapisz , aby zakończyć Konfigurowanie alertów i przypomnień.

Początek strony

Ustawianie powiadomień dotyczących zasobów

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia osobiste.

 2. Kliknij pozycję Zarządzaj alertami i przypomnieniaMi moich zasobów.

 3. W sekcjach zadania członków mojego zespołu i raporty o stanie moje zasoby wybierz alerty i przypomnienia, które chcesz wysłać do zasobów.

 4. Określ częstotliwość, z jaką mają być wysyłane przypomnienia.

 5. W sekcji Ustawienia języka wybierz język i format, którego chcesz użyć w powiadomieniach.

 6. Kliknij przycisk Zapisz , aby zakończyć Konfigurowanie alertów i przypomnień.

  Uwagi: 

  • W miarę postępów projektu warto dostosować typ i częstotliwość przypomnień pocztą e-mail. Na przykład w celu przypomnienia o zaległych zadaniach może być konieczne ustawienie dłuższego czasu trwania (na przykład kilku dni lub tygodni), a następnie skrócenie czasu trwania, aby przypomnienia były wysyłane zaraz po przekroczeniu zadania.

  • Przypomnienia skonfigurowane przez kierownika mają pierwszeństwo przed ustawieniami osobistymi zasobu. Jeśli na przykład Menedżer skonfiguruje przypomnienie wysyłające pocztę e-mail do wszystkich zasobów jednego dnia przed terminem ukończenia raportu o stanie, a zasób nie ma otrzymywać przypomnień, zasób będzie nadal otrzymywał przypomnienia zdefiniowane przez jego lub jego Menedżera.

Dlaczego nie mogę wykonywać określonych akcji w programie Microsoft Office Project Web Access ?

W zależności od ustawień uprawnień używanych do logowania się w programie Project Web Access może nie być możliwe wyświetlenie lub korzystanie z określonych funkcji. Ponadto, co widzisz na niektórych stronach, może się różnić od tego, co jest udokumentowane, jeśli administrator serwera dostosował program Project Web Access i nie dostosował pomocy w celu dopasowania.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×