Alertowanie lub przypominanie o zmianach za pomocą powiadomień pocztą e-mail

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Powiadomienia, nazywane także alertami i przypomnieniami, są to wiadomości e-mail wysyłane przez program Microsoft Office Project Server 2007 na podstawie ustawień zdefiniowanych w programie Microsoft Office Project Web Access.

W tym artykule

Alerty i przypomnienia — informacje

Ustawianie powiadomień dla siebie

Ustawianie powiadomień dla zasobów

Alerty i przypomnienia — informacje

Istnieją dwa typy powiadomień:

 • Alerty     Alerty można skonfigurować, aby otrzymywać powiadomienie pocztą e-mail natychmiast po wystąpieniu określonej akcji dotyczącej zadania lub raportu o stanie. Można na przykład włączyć alerty powiadamiające o otrzymaniu nowego przydziału zadania lub nowego żądania raportu o stanie.

 • Przypomnienia     Przypomnienia można skonfigurować, aby otrzymywać powiadomienie pocztą e-mail, gdy zadania i raporty o stanie wymagają uwagi ze strony użytkownika. Przypomnienia są oparte na warunkach, takich jak pewna ilość czasu po wystąpieniu akcji, i są wysyłane zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem cyklu, na przykład co trzy dni. Użytkownik może na przykład skonfigurować przypomnienie powiadamiające dzień wcześniej o terminie raportu o stanie lub wysyłające cykliczne wiadomości e-mail, gdy zadania są zaległe o pewną liczbę dni.

Menedżerowie mogą konfigurować alerty i przypomnienia dla swoich zasobów. Jeśli menedżer skonfigurował alerty i przypomnienia, użytkownik będzie otrzymywał zarówno powiadomienia zdefiniowane samodzielnie, jak i powiadomienia zdefiniowane przez menedżera (na przykład dotyczące zaległych zadań lub raportów o stanie).

Uwaga: Jeśli menedżer skonfigurował alerty, których użytkownik nie chce otrzymywać, można wyrejestrować się z otrzymywania tych alertów. Nie można wyrejestrować się z otrzymywania powiadomień skonfigurowanych przez menedżera.

Początek strony

Ustawianie powiadomień dla siebie

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij przycisk Ustawienia osobiste.

 2. Kliknij przycisk Zarządzaj moimi alertami i przypomnieniami.

 3. W sekcjach Zadania i Raporty o stanie wybierz alerty i przypomnienia, które chcesz otrzymywać.

  Uwaga: Przypomnienia skonfigurowane przez menedżera mają pierwszeństwo przed ustawieniami osobistymi. Jeśli na przykład menedżer skonfigurował przypomnienie wysyłające wiadomość e-mail jeden dzień przed terminem raportu o stanie, a użytkownik zdecydował, że nie chce otrzymywać przypomnień dotyczących raportów o stanie, przypomnienie skonfigurowane przez menedżera zostanie dostarczone do użytkownika.

 4. Określ częstotliwość wysyłania przypomnień.

 5. W sekcji Ustawienie języka wybierz język i format powiadomień.

 6. Kliknij przycisk Zapisz, aby zakończyć konfigurowanie alertów i przypomnień.

Początek strony

Ustawianie powiadomień dla zasobów

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij przycisk Ustawienia osobiste.

 2. Kliknij przycisk Zarządzaj alertami i przypomnieniami moich zasobów.

 3. W sekcjach Zadania członków mojego zespołu i Raporty o stanie moich zasobów wybierz alerty i przypomnienia, które mają być wysyłane do zasobów.

 4. Określ częstotliwość wysyłania przypomnień.

 5. W sekcji Ustawienie języka wybierz język i format powiadomień.

 6. Kliknij przycisk Zapisz, aby zakończyć konfigurowanie alertów i przypomnień.

 • Wraz z postępami projektu można dostosowywać typ i częstotliwość wysyłania przypomnień pocztą e-mail. Można na przykład ustawić początkowo dłuższy czas trwania poprzedzający przypomnienia o zadaniach zaległych (przykładowo kilka dni lub tygodni), a później skrócić go, tak aby przypomnienia były wysyłane natychmiast po uzyskaniu przez zadanie stanu zadania zaległego.

 • Przypomnienia skonfigurowane przez menedżera mają pierwszeństwo przed ustawieniami osobistymi zasobu. Jeśli na przykład menedżer skonfigurował przypomnienie wysyłające wiadomość e-mail do wszystkich zasobów jeden dzień przed terminem raportu o stanie, a zasób zdecydował, że nie chce otrzymywać powiadomień, powiadomienia zdefiniowane przez menedżera zostaną dostarczone do zasobu.

Dlaczego nie można wykonywać pewne czynności w Microsoft Office Project Web Access ?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×