Aktualizuj informacje o zadaniu w programie Project Web Access

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W wersji 2007 Microsoft Office Project Web Access można wyświetlać i aktualizować przydzielonych zadań w programie Microsoft Office Outlook za pomocą folderu zadania i kalendarzu, niezależnie od tego, czy jest obecnie w trybie online. Jest to pomocne dla osób, które nie mają zawsze dostęp do sieci. Po zaktualizowaniu przydzielonych zadań, gdy jesteś w trybie offline, możesz zaktualizować serwer z godziną aktualizacji i informacje o stanie, gdy powrócisz do trybu online.

Uwaga: Umożliwia wyświetlanie i aktualizowanie zadań z poziomu programu Outlook, musisz mieć Microsoft Office 2007 projektu dodatek dla programu Outlook jest zainstalowany. Ten dodatek współpracuje z Microsoft Office Outlook 2007 i Microsoft Office Outlook 2003. Aby uzyskać więcej informacji o pobranie i zainstalowanie programu Microsoft Office 2007 projektu dodatek dla programu Outlook zobacz Importowanie przydziałów z programu Project Web Access do programu Outlook.

W tym artykule

Informacje o aktualizowaniu informacji zadania w programie Outlook

Przesyłanie informacji o stanie zadań do programu Project Web Access i Menedżera

Przesyłanie grafiku godziny w programie Project Web Access

Przesyłanie zadania połączone stanu i grafiku godziny w programie Project Web Access

Konfigurowanie aktualizacji automatycznych zadań w programie Outlook

Informacje o aktualizowaniu informacji zadania w programie Outlook

Wiele organizacji i menedżerowie projektów wybierz umożliwia śledzenie stanu zadania niezależnie od godzin pracy z innej osoby zatwierdzające dla każdego typu danych. Na przykład możesz może zostać przydzielony do zadania 40 godzin, ale można do wykonania określonego zadania w 30 godzin. Jeśli organizacja śledzi stan zadania niezależnie od godziny pracy, możesz zgłosić zadanie jest wykonane w 100%, ale wymagane tylko 30 40 godzin przydzielonych do zadania. Jeśli Twojej organizacji ścieżek zadań stanu i godziny pracy razem i wykonane 30 40 godzin przydzielone zadanie, stan zadania czy Pokaż pracy 75% wykonania.

Formularze służące do raportować swój stan i godziny pracy w programie Outlook są różne w zależności od metody śledzenia używane przez Twoją organizację lub menedżera projektu.

Aby określić, która metoda jest używany dla jednego z przydzielonych zadań:

 1. Otwórz zadanie programu Outlook lub spotkanie, które zostały zaimportowane z Office Project Web Access.

  • Po otwarciu terminu, na karcie termin w grupie Pokazywanie kliknij pozycję Project Web Access do wyświetlania formularza używanego w raportach dotyczących zadań.

  • Jeśli masz otwarty zadania, jest domyślnie wyświetlany formularz używany do raportów dotyczących zadań.

 2. W formularzu używanego w raportach dotyczących zadań:

Początek strony

Przesyłanie informacji o stanie zadań do programu Project Web Access i Menedżera

Informacje o stanie zadań opublikowany za pomocą programu Outlook zostaną zastąpione wszelkie dane stan zadania już zostały przechwycone w Office Project Web Access. Jeśli masz pewności, jakie dane może być już przechwytywane Office Project Web Access, sprawdź informacje o stanie w Office Project Web Access przed przesłaniem informacje o zadaniu za pomocą programu Outlook.

 1. W programie Outlook otwórz synchronizowanego zadania lub terminu, który chcesz zgłosić w folderze zadania lub kalendarz. Po otwarciu terminu, na karcie termin w grupie Pokazywanie kliknij pozycję Project Web Access do wyświetlania zadań raportowania formularza. Jeśli masz otwarty zadania, zadanie raportowania formularza jest wyświetlany domyślnie.

 2. Na karcie Zarządzanie zadaniami raportowania formularza zadania wpisz odpowiednie dane w polu Wykonano procent pracy, Praca pozostała lub Praca rzeczywista, w zależności od ustawień Twojej organizacji. Wpisywanie danych w dowolnym z tych pól automatycznie oblicza pozostałe dwa.

  Na przykład jeśli zadanie wymaga sumę 40 godzin pracy, a następnie wpisz 20% w polu Wykonano procent pracy, pole Praca rzeczywista zostanie automatycznie zaktualizowany tak, aby odzwierciedlała jeden dzień pracy (1 d), a następnie zaktualizuje pole Praca pozostała tak, aby odzwierciedlała cztery dni pozostałej do wykonania określonego zadania (4 d). Jeśli uważasz, że pracy pozostałej do wykonania zadania trwa dłużej niż 4 dni, można zwiększyć pracy pozostałej do wykonania, zwiększając całkowity czas trwania zadania.

 3. Jeśli chcesz przesyłania stanu zarówno Office Project Web Access, jak i menedżera, zaznacz pole wyboru i przesłać do menedżera projektu.

 4. Kliknij przycisk Zapisz w programie Project Web Access.

  Jeśli chcesz przesyłania stanu w późniejszym czasie, kliknij przycisk Zapisz i zamknij w grupie Zapisywanie na karcie zadania lub terminu. Zmiany zostaną zapisane lokalnie w programie Outlook bez przesłania ich do Office Project Web Access lub menedżera. Użyj tej opcji podczas pracy w trybie offline.

Możesz też przechwycone informacje o stanie dla kilku zadań chcesz przesłać każdy z nich Office Project Web Access, kliknij pozycję Aktualizacja programu Project Web Access na pasku narzędzi Programu Project Web Access w programie Outlook. To przesyła wszystkie zmiany jednocześnie, zamiast konieczności pojedynczo przesyłanie każdego zadania.

Ta metoda przedstawienia informacji o stanie zadań przesyła również zmian grafiku.

Początek strony

Przesyłanie grafiku godziny w programie Project Web Access

Godziny grafiku opublikowany za pomocą programu Outlook spowoduje zastąpienie już przechwytywane Office Project Web Access godzin grafiku. Jeśli masz pewności, jakie dane może być już przechwytywane Office Project Web Access, sprawdź godziny grafiku w Office Project Web Access przed przesłaniem informacje o zadaniu za pomocą programu Outlook.

 1. W programie Outlook otwórz synchronizowanego zadania lub terminu, który chcesz zgłosić w folderze zadania lub Kalendarz. Po otwarciu terminu, na karcie termin w grupie Pokazywanie kliknij pozycję Project Web Access do wyświetlania zadań raportowania formularza. Jeśli masz otwarty zadania, zadanie raportowania formularza jest wyświetlany domyślnie.

 2. Na karcie grafik raportowania formularza zadania wpisz z rzeczywistą liczbę godzin pracy nad zadaniem dla każdego dnia wyświetlane w siatce. Te godziny nie ulegnie zmianie danych stanu, które zostały wprowadzone na karcie Zarządzanie zadaniami.

  Kliknij przycisk Poprzedni lub Następny, aby przewinąć kalendarza tygodniami. Nie możesz wprowadzić godziny grafiku dowolną wcześniej niż tydzień przed planowana data rozpoczęcia przydziału zadania lub dowolną później niż tydzień po planowanych datę zakończenia dla przydziału.

  Jeśli godziny grafiku pasować planowanego czasu dla przydziału zadania, można łatwo kopiować zaplanowane godziny na siatkę, a następnie zmodyfikuj godziny, stosownie do potrzeb. Kliknij przycisk Kopiuj z planowane automatycznie wypełniana siatka z domyślne godziny pracy dla zadania. Na przykład jeśli zadanie ma 40 godzin pracy zaplanowanej w okresie tygodniowego i są zaplanowane do pracy 8 godzin dziennie przez 5 dni, klikając pozycję Skopiuj z planowane automatycznie wprowadzi 8 godzin na każdy dzień, który zadanie zostaje zaplanowane podczas wyświetlane okres raportowania. Jeśli zaplanowanej pracy rzeczywistej pracy różni się nieco, możesz ją zmodyfikować liczb w siatce przed zapisaniem pracy Office Project Web Access.

 3. Kliknij przycisk Zapisz w programie Project Web Access.

  Jeśli zechcesz przesyłanie grafiku do menedżera, kliknij przycisk Przejdź do grafiku w sieci Web. Zostanie otwarte nowe okno, a zostanie wyświetlona strona Centrum grafiku.

  Aby zapisać grafiku, aby przedstawić Office Project Web Access później, kliknij przycisk Zapisz i zamknij w grupie Zapisywanie na karcie zadania lub terminu. Zmiany zostaną zapisane lokalnie w programie Outlook bez przesłania ich do Office Project Web Access lub menedżera. Użyj tej opcji podczas pracy w trybie offline.

Możesz też przechwycone godzin pracy dla kilku zadań chcesz zapisywać każdy z nich Office Project Web Access, kliknij pozycję Aktualizacja programu Project Web Access na pasku narzędzi Programu Project Web Access w programie Outlook. Zapisuje wszystkie zmiany jednocześnie, a nie trzeba zapisać indywidualnie każdego zadania. Po zapisaniu godziny pracy w programie Outlook, będzie konieczne przesyłanie grafiku do menedżera w Office Project Web Access.

Ta metoda zapisywania godziny pracy Office Project Web Access przesyła również zmiany informacji o stanie zadań.

Początek strony

Przesyłanie zadania połączone stanu i grafiku godziny w programie Project Web Access

 1. W programie Outlook otwórz synchronizowanego zadania lub terminu, który chcesz zgłosić w folderze zadania lub Kalendarz. Po otwarciu terminu, na karcie termin w grupie Pokazywanie kliknij pozycję Project Web Access do wyświetlania zadań raportowania formularza. Jeśli masz otwarty zadania, zadanie raportowania formularza jest domyślnie wyświetlany.

 2. Wpisz z rzeczywistą liczbę godzin pracy nad zadaniem dla każdego dnia wyświetlane w siatce.

  Kliknij przycisk Poprzedni lub Następny, aby poruszać się między kalendarza tygodniami. Nie możesz wprowadzić godziny grafiku dowolną wcześniej niż tydzień przed planowana data rozpoczęcia przydziału zadania lub dowolną później niż tydzień po planowana data zakończenia dla przydziału.

  Godzin wprowadzonych na siatce automatycznie są rzutowane do wypełniania pól wartości procentowej pracy wykonanej i pracować razem.

  Na przykład jeśli zadanie wymaga ogółem dwa tygodnie pracy (2-w) i wprowadź 16 godzin pracy za bieżący okres raportowania na siatce, pole Wykonano procent pracy zostanie automatycznie zaktualizowany tak, aby odzwierciedlała wykonano % 20. Jeśli potrzebujesz więcej czasu, aby ukończyć zadanie, możesz wpisać pracy pozostałej do wykonania w polu Praca pozostała, aby wydłużyć czas trwania zadania. Czas trwania zadania można również zmniejszyć, wpisując mniejszą liczbę w polu Praca pozostała.

  Jeśli godziny grafiku pasować planowanego czasu dla przydziału zadania, można łatwo kopiować zaplanowane godziny na siatkę, a następnie zmodyfikować godzin, stosownie do potrzeb. Kliknij przycisk Kopiuj z planowane automatycznie wypełniana siatka z domyślne godziny pracy dla zadania. Na przykład jeśli zadanie ma 40 godzin pracy zaplanowanej w okresie tygodniowego i są zaplanowane do pracy 8 godzin dziennie przez 5 dni, klikając pozycję Skopiuj z planowane automatycznie wprowadzi 8 godzin na każdy dzień, który zadanie zostaje zaplanowane podczas wyświetlane okres raportowania. Jeśli zaplanowanej pracy rzeczywistej pracy różni się nieco, możesz ją zmodyfikować liczb w siatce przed zapisaniem pracy Office Project Web Access.

 3. Kliknij przycisk Zapisz w programie Project Web Access.

  Jeśli zechcesz przesyłanie grafiku do menedżera, kliknij przycisk Przejdź do grafiku w sieci Web. Zostanie otwarte nowe okno, a zostanie wyświetlona strona Lista grafików.

  Aby zapisać grafiku, aby przedstawić Office Project Web Access później, kliknij przycisk Zapisz i zamknij w grupie Zapisywanie na karcie zadania lub terminu. Zmiany zostaną zapisane lokalnie w programie Outlook, bez przesłania ich do Office Project Web Access lub menedżera. Użyj tej opcji podczas pracy w trybie offline.

Możesz też przechwycone godzin pracy dla kilku zadań chcesz przesłać każdy z nich Office Project Web Access, kliknij pozycję Aktualizacja programu Project Web Access na pasku narzędzi Programu Project Web Access w programie Outlook. Przesyła wszystkie zmiany w tym samym czasie, a nie wymaga pojedynczo przesyłanie każdego zadania. Po przesłaniu zmiany w programie Outlook, będzie konieczne przesyłanie grafiku do menedżera w Office Project Web Access.

Początek strony

Konfigurowanie aktualizacji automatycznych zadań w programie Outlook

Można zmienić domyślne opcje i określić, jak i jak często chcesz zaktualizować przydziałów do Office Project Web Access.

Aby automatycznie zaktualizować Project Web Access, użytkownik zalogowany się do programu Microsoft Office Project Server za pomocą konta użytkownika systemu Windows.

 1. W programie Outlook, w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Project Web Access.

 2. W sekcji Aktualizacja przydziału kliknij Każdy.

 3. Określ liczbę dni, tygodni lub miesięcy w odpowiednich polach, a następnie określ następnej aktualizacji w polu następnej aktualizacji.

 4. Zaznacz pole wyboru Wyślij do mnie komunikat z potwierdzeniem do odbierania wiadomości e-mail podsumowanie po każdej aktualizacji.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×