Aktualizowanie danych w istniejącym wykresie

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po utworzeniu wykresu, może być konieczne zmiany w danych źródłowych na arkusz. Aby dodać te zmiany na wykresie, program Microsoft Excel oferuje różne sposoby aktualizacji wykresu. Możesz natychmiast zaktualizować wykresu ze zmienionymi wartościami lub można dynamicznie zmieniać źródła danych. Wykres można także zaktualizować przez dodanie, zmiana lub usunięcie danych.

Zmienianie danych źródłowych, na podstawie wykresu

Podczas aktualizacji danych źródłowych wykresu dane i wygląd wykresu powoduje także. Zakres tych zmian zależy od tego, jak zdefiniować źródła danych wykresu. W programie Excel można automatycznie aktualizować arkusza zmienione wartości na wykresie lub można użyć sposoby dynamicznego zmieniania źródła danych źródłowych wykresu.

Automatyczne aktualizowanie wartości w arkuszu zmienione istniejącego wykresu

Wartości na wykresie są połączone z danych arkusza, który posłużył do utworzenia wykresu. Z obliczeniami automatyczne ustawianie opcji (w programie Excel, kliknij kartę plik > Opcje > karta formuły, przycisk Opcje obliczania ), zmiany wprowadzone do danych arkusza automatycznie wyświetlanych na wykresie.

Uwaga: W Excel 2007, kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office > Opcje programu Excel > formuły > obliczenia > Opcje obliczania.

 1. Otwórz arkusz zawierający dane wykreślone na wykresie.

 2. W komórce, która zawiera wartość, która ma zostać zmieniony wpisz nową wartość.

 3. Naciśnij klawisz ENTER.

Dynamiczne Zmienianie źródła danych istniejącego wykresu

Jeśli źródło danych wykresu, aby dynamicznie powiększanie, istnieją dwie metody, które można wykonać. Danych znajdujących się w tabeli programu Excel można utworzyć wykres lub oparte na zdefiniowanej nazwy.

Wykres opiera się na tabeli programu Excel

Po utworzeniu wykresu na podstawie zakresu komórek aktualizacje do danych w zakresie oryginalny zostaną uwzględnione na wykresie. Jednak aby powiększyć rozmiar zakresu, dodawania wierszy i kolumn, a zmiana danych i wyglądu wykresu, należy ręcznie zmienić oryginalne źródło danych na wykresie, zmieniając zakres komórek, na podstawie wykresu.

Jeśli chcesz zmienić dane i wygląd wykresu w przypadku powiększa się ze źródłem danych, można użyć tabeli programu Excel jako źródła danych.

 1. Kliknij wykres, dla którego chcesz zmienić zakres komórek zawierających dane źródłowe.

  Zostanie wyświetlony widok Narzędzia wykresów oraz karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Dane kliknij przycisk Zaznacz dane.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych Zanotuj lokalizację zakres danych, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Przejdź do lokalizacji zakres danych, a następnie kliknij dowolną komórkę w zakresie danych.

 5. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Skrót klawiaturowy: naciśnij klawisze CTRL + L lub CTRL + T.

Wykres opiera się na zdefiniowanej nazwy

Innym sposobem dynamicznie Zmienianie danych i wygląd wykresu po powiększa się ze źródłem danych jest zdefiniowana nazwa za pomocą funkcji przesunięcie i funkcji. Ta metoda jest przydatna, gdy potrzebne rozwiązanie, które ma zastosowanie również w poprzednich wersjach programu Excel.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz jak za pomocą zdefiniowanych nazw, aby automatycznie zaktualizować zakres wykresu w programie Excel.

Dodawanie danych do istniejącego wykresu

Można użyć jednej z kilku sposobów zawiera dodatkowe źródła danych w istniejącym wykresie. Możesz szybko dodać innego seria danych, przeciągnij uchwyty zmiany rozmiaru zakresy, które będą zawierać dane na wykresie, który jest wbudowany w tym samym arkuszu lub kopię nowego arkusza danych do wykresu osadzonego lub do oddzielnych arkusz wykresu.

Dodawanie serii danych do wykresu

 1. Kliknij wykres, do którego chcesz dodać innego serii danych.

  Zostanie wyświetlony widok Narzędzia wykresów oraz karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Dane kliknij przycisk Zaznacz dane.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych w obszarze Wpisy legendy (serie danych), kliknij przycisk Dodaj.

 4. W oknie dialogowym Edytuj serię wykonaj następujące czynności:

  • W polu Nazwa serii wpisz nazwę, której chcesz użyć w serii, lub wybierz nazwę arkusza.

  • W polu serii wartości wpisz odwołanie do zakresu danych w serii danych, którą chcesz dodać, lub zaznacz zakres w arkuszu.

   Czy kliknij przycisk Zwiń okno dialogowe przycisk Przycisk Zwiń , po prawej stronie pola Nazwa serii lub serii wartości, a następnie wybierz zakres, który ma być używany dla tabeli w arkuszu. Gdy skończysz, kliknij przycisk Zwiń okno dialogowe ponownie, aby wyświetlić całe okno dialogowe.

   Umieść wskaźnik myszy do wpisz odwołanie do za pomocą klawiszy strzałek, po naciśnięciu F2, aby upewnić się, że jesteś w trybie edycji. Ponownie nacisnąć klawisz F2 przełączy się do trybu punktu. Można sprawdzić bieżący tryb na pasku stanu.

Przeciągnij uchwyty zmiany rozmiaru zakresy, aby dodać dane do wykresu osadzonego

Jeśli wykres osadzony został utworzony z sąsiadujących komórek arkusza, można dodać dane, przeciągając uchwyty zmiany rozmiaru zakresy danych źródłowych. Wykres musi być na tym samym arkuszu jako dane, które zostało użyte do utworzenia wykresu.

 1. W arkuszu wpisz dane i etykiety, które chcesz dodać do wykresu w komórkach, które przylegają do istniejących danych arkusza.

 2. Kliknij wykres, aby wyświetlić uchwyty zmiany rozmiaru wokół danych źródłowych w arkuszu.

 3. W arkuszu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać nowe kategorie i serii danych do wykresu, przeciągnij uchwyt zmiany rozmiaru niebieski, aby uwzględnić nowe dane i etykiety w prostokąt.

  • Aby dodać nowe dane serii, przeciągnij zielony uchwyt zmiany rozmiaru, aby uwzględnić nowe dane i etykiety w prostokąt.

  • Aby dodać nowe kategorie i punkty danych, przeciągnij uchwyt zmiany rozmiaru fioletowy, aby uwzględnić nowe dane i kategorii w prostokąt.

Kopiowanie arkusza danych do wykresu

Jeśli został utworzony wykres osadzony z nieprzylegające lub wykres znajduje się w oddzielnym arkuszu wykresu, możesz skopiować dodatkowe arkusza danych do wykresu.

 1. W arkuszu zaznacz komórki zawierające dane, które chcesz dodać do wykresu.

  Aby na wykresie została wyświetlona etykieta kolumny lub wiersza nowych danych, zaznacz również komórkę zawierającą etykietę.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj Obraz przycisku .

  Grupa Schowek na karcie Narzędzia główne

  Skrót klawiaturowy: naciśnij klawisze CTRL+C.

 3. Kliknij arkusz wykresu lub wykres osadzony, do którego chcesz wkleić skopiowane dane.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Aby wkleić dane na wykresie, na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wklej Obraz przycisku .

   Skrót klawiaturowy: naciśnij klawisze CTRL + V.

  • Aby określić, jak skopiowane dane powinny być na wykresie, na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij strzałkę na przycisku Wklej, kliknij polecenie Wklej specjalnie, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Zmienianie danych w istniejącym wykresie

Istniejącego wykresu można zmienić przez zmianę zakres komórek, na podstawie wykresu lub edytowania poszczególnych serii danych wyświetlanych na wykresie. Możesz również zmienić etykiety osi na osi poziomej (kategorii).

Zmienianie zakresu komórek, na podstawie wykresu

 1. Kliknij wykres, dla którego chcesz zmienić zakres komórek zawierających dane źródłowe.

  Zostanie wyświetlony widok Narzędzia wykresów oraz karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Dane kliknij przycisk Zaznacz dane.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych upewnij się, że jest zaznaczona opcja całego odwołanie w polu zakres danych wykresu.

  Można kliknij przycisk Zwiń okno dialogowe przycisk Przycisk Zwiń , po prawej stronie pola zakres danych wykresu, a następnie wybierz zakres, który ma być używany dla tabeli w arkuszu. Gdy skończysz, kliknij przycisk Zwiń okno dialogowe ponownie, aby wyświetlić całe okno dialogowe.

 4. W arkuszu zaznacz komórki zawierające dane, które mają być wyświetlane na wykresie.

  Jeżeli chcesz, aby etykiety kolumn lub wierszy pojawiły się na wykresie, zaznacz komórki, w których są one zawarte.

  Umieść wskaźnik myszy do wpisz odwołanie do za pomocą klawiszy strzałek, po naciśnięciu F2, aby upewnić się, że jesteś w trybie edycji. Ponownie nacisnąć klawisz F2 przełączy się do trybu punktu. Można sprawdzić bieżący tryb na pasku stanu.

Zmienianie nazwy lub edytowanie serii danych, który jest wyświetlany na wykresie

Bez wpływu na dane w arkuszu, można modyfikować nazwę i wartości istniejących serii danych.

 1. Kliknij wykres, który zawiera serię danych, którą chcesz zmienić.

  Zostanie wyświetlony widok Narzędzia wykresów oraz karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Dane kliknij przycisk Zaznacz dane.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych, w obszarze Wpisy legendy (serie danych) wybierz serię danych, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 4. Aby zmienić serię danych, w polu Nazwa serii wpisz nazwę, której chcesz użyć w serii, lub wybierz nazwę arkusza. Nazwa wyświetlana w legendzie wykresu, ale nie są dodawane do arkusza.

 5. Aby zmienić zakres danych dla serii danych, w polu wartości serii wpisz odwołanie do zakresu danych w serii danych, którą chcesz dodać, zaznacz zakres w arkuszu lub wprowadź wartości w polach. Wpisywane wartości nie są dodawane do arkusza.

  Wykres jest xy (punktowy), pola wartości X serii i wartości Y serii są wyświetlane w celu zmiany zakresu danych dla tych wartości. Wykres znajduje się na wykresie bąbelkowym, co umożliwia zmianę zakresu danych dla wartości te są wyświetlane pola wartości X serii, wartości serii Y i rozmiary bąbelków serii.

Dla każdego z pól serii możesz kliknij przycisk Zwiń okno dialogowe przycisk Przycisk Zwiń , po prawej stronie pola Nazwa serii lub serii wartości, a następnie wybierz zakres, który ma być używany dla tabeli w arkuszu. Gdy skończysz, kliknij przycisk Zwiń okno dialogowe ponownie, aby wyświetlić całe okno dialogowe.

Umieść wskaźnik myszy do wpisz odwołanie do za pomocą klawiszy strzałek, po naciśnięciu F2, aby upewnić się, że jesteś w trybie edycji. Ponownie nacisnąć klawisz F2 przełączy się do trybu punktu. Można sprawdzić bieżący tryb na pasku stanu.

Zmienianie kolejności serii danych

 1. Kliknij wykres, który zawiera serię danych, którą chcesz zmienić.

  Zostanie wyświetlony widok Narzędzia wykresów oraz karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Dane kliknij przycisk Zaznacz dane.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych w obszarze Wpisy legendy (serie danych) wybierz serię danych, którą chcesz przenieść w inne miejsce w sekwencji.

 4. Kliknij strzałki Przenieś w górę lub Przenieś w dół, aby przenieść serię danych.

 5. Powtórz krok 3 i 4 dla wszystkich serii danych, które chcesz przenieść.

Zmienianie osi poziomej (kategorii) etykiety osi

Gdy zmienisz osi poziomej (kategorii) zostanie zmieniona etykiet osi, wszystkie etykiety osi poziomej. Nie można zmienić etykiety osi pojedynczych, poziomej.

 1. Kliknij wykres, który zawiera etykiety osi poziomej, które chcesz zmienić.

  Zostanie wyświetlony widok Narzędzia wykresów oraz karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Dane kliknij przycisk Zaznacz dane.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W obszarze Etykiety osi poziomej (kategorii) kliknij przycisk Edytuj.

 4. W polu zakres etykiet osi wpisz odwołanie do zakresu danych w serii danych, która ma być używany dla etykiet osi poziomej, lub zaznacz zakres w arkuszu.

  Czy kliknij przycisk Zwiń okno dialogowe przycisk Przycisk Zwiń , po prawej stronie pola Nazwa serii lub serii wartości, a następnie wybierz zakres, który ma być używany dla tabeli w arkuszu. Gdy skończysz, kliknij przycisk Zwiń okno dialogowe ponownie, aby wyświetlić całe okno dialogowe.

  Umieść wskaźnik myszy do wpisz odwołanie do za pomocą klawiszy strzałek, po naciśnięciu F2, aby upewnić się, że jesteś w trybie edycji. Ponownie nacisnąć klawisz F2 przełączy się do trybu punktu. Można sprawdzić bieżący tryb na pasku stanu.

Usuwanie danych z wykresu

Opcje obliczania ustawienia automatycznie zostaną automatycznie usunięte z wykresu dane, które zostanie usunięty z arkusza. Można też usunąć dane z wykresu bez zmieniania danych źródłowych w arkuszu.

Usuwanie źródła danych w arkuszu

 • W arkuszu zaznacz komórkę lub zakres komórek zawierający dane, które chcesz usunąć z wykresu, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

  • Po usunięciu danych z zaznaczonych komórek pustych komórek są wykreślane na wykresie. Możesz zmienić sposób kreślenia pustych komórek przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy wykres, a następnie wybierając ukryte i puste komórki.

  • Po usunięciu kolumny serii danych całego zostanie usunięta z wykresu. Jeśli usuniesz wiersz, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie. Po kliknięciu przycisku OK wykres może być wyświetlany jeden lub więcej punktów danych w serii danych, która została usunięta. Czy kliknij punktów danych, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Usuwanie serii danych z wykresu

 1. Kliknij wykres lub serię danych, którą chcesz usunąć, lub wykonaj poniższe czynności, aby wybrać serii danych lub wykresu z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij wykres.

   Zostanie wyświetlony widok Narzędzia wykresów oraz karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Obszar wykresu, a następnie kliknij element wykresu, który ma być używany.

   Grupa Bieżące zaznaczenie na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Jeśli wybrano wykres, wykonaj następujące czynności:

   1. Na karcie Projektowanie w grupie Dane kliknij przycisk Zaznacz dane.

    Obraz Wstążki programu Excel

   2. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych, w obszarze Wpisy legendy (serie danych) wybierz serię danych, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  2. Jeśli wybrano serii danych na wykresie, naciśnij klawisz DELETE.

Word

Po utworzeniu wykresu można edytować dane w arkuszu programu Excel. Zmiany zostaną uwzględnione na wykresie w programie Word.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres.

 3. Na karcie Projekt wykresu kliknij przycisk Edytuj dane w programie Excel.

  Zostanie otwarty program Excel z wyświetloną tabelą danych wykresu.

  Tabela danych dla wykresu pakietu Office

 4. Aby zmienić liczbę wierszy i kolumn uwzględnionych na wykresie, zatrzymaj wskaźnik myszy na prawym dolnym rogu zaznaczonych danych, a następnie przeciągnij go, aby zaznaczyć dodatkowe dane. W poniższym przykładzie poszerzono tabelę, aby uwzględnić dodatkowe kategorie i serie danych.

  Wybieranie większej ilości danych dla wykresu pakietu Office

 5. Aby dodać dane do komórki lub edytować je w niej, kliknij tę komórkę, a następnie wprowadź zmiany.

 6. Aby zobaczyć wyniki wprowadzonych zmian, przejdź do programu Word.

Po utworzeniu wykresu można zmienić sposób kreślenia wierszy i kolumn na wykresie.  Na przykład w pierwszej wersji wykresu wiersze danych z tabeli mogą być kreślone na osi pionowej (osi wartości), a kolumny danych na osi poziomej (osi kategorii) wykresu. W poniższym przykładzie na wykresie wyodrębniono wartości sprzedaży według instrumentów.

Wykres przedstawiający sprzedaż według kategorii

Jeśli jednak chcesz wyodrębnić wartości sprzedaży według miesięcy, możesz zmienić sposób kreślenia wykresu.

Wykres przedstawiający sprzedaż według miesięcy

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres.

 3. Na karcie Projekt wykresu kliknij przycisk Przełącz wiersz/kolumnę.

  Przełącz wiersz/kolumnę jest dostępna tylko wtedy, gdy tabela danych programu Excel wykresu jest otwarta i tylko dla określonych typów wykresów. Jeśli nie ma Przełącz wiersz/kolumnę:

  1. Kliknij wykres.

  2. Na karcie Projekt wykresu kliknij przycisk Edytuj dane w programie Excel.

Kolejność serii danych można zmienić tylko na wykresie, który ma więcej niż jedną serię danych.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Na wykresie wybierz pozycję seria danych. Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 3. Na karcie Projekt wykresu kliknij pozycję Wybierz dane.

 4. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych obok Wpisy legendy (serie danych), użyj górę i w dół strzałki, aby przenieść serii w górę lub w dół na liście.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

  Uwaga: W przypadku wykresów większości typów zmiana kolejności serii danych wpływa zarówno na legendę, jak i bezpośrednio na wykres.

 5. Kliknij przycisk OK.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Na wykresie wybierz pozycję seria danych. Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 3. Na karcie Projekt wykresu kliknij pozycję Wybierz dane.

 4. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  Aby

  Wykonaj

  Usunięcie serii

  W obszarze Wpisy legendy (serie danych) wybierz serię danych, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń (-).

  Dodanie serii

  W obszarze Wpisy legendy (serie danych) kliknij przycisk Dodaj (+), a następnie w arkuszu programu Excel zaznacz wszystkie dane, które chcesz uwzględnić na wykresie.

 5. Kliknij przycisk OK.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Na wykresie wybierz pozycję seria danych. Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 3. Kliknij kartę Format.

 4. W obszarze Style elementu wykresu kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie  Przycisk Kolor wypełnienia , a następnie kliknij odpowiedni kolor.

Możesz dodać etykiety, aby pokazać na wykresie wartości punktów danych z arkusza programu Excel.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

 3. Kliknij pozycję Dodaj Element wykresu, a następnie kliknij pozycję Etykiety danych.

 4. Wybierz lokalizację, w której ma być wyświetlana etykieta danych (na przykład wybierz Poza zakończenia ).

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

 3. Kliknij pozycję Dodaj Element wykresu, a następnie kliknij polecenie Tabela danych.

 4. Wybierz odpowiednie opcje.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

W przypadku tworzenia wykresu na podstawie danych zawierających daty, na którym te daty są kreślone wzdłuż osi poziomej, pakiet Office automatycznie zmienia oś poziomą w oś daty (skalę czasu). Można także ręcznie zmienić oś poziomą w oś daty. Na osi daty są wyświetlane daty w porządku chronologicznym w określonych odstępach lub jednostkach podstawowych, takich jak liczba dni, miesięcy lub lat, nawet wtedy, gdy daty w arkuszu programu Excel nie są uporządkowane albo nie są wyrażone w tych samych jednostkach podstawowych.

Domyślnie do ustalenia jednostek podstawowych dla osi daty pakiet Office używa najmniejszej różnicy między dwiema datami w danych. Na przykład jeśli masz dane cen akcji, gdzie najmniejsza różnica między datami wynosi siedem dni, jako jednostkę podstawową pakiet Office ustawia dni. Możesz jednak zmienić jednostkę podstawową na miesiące lub lata, jeśli chcesz sprawdzić wyniki akcji w dłuższym okresie.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

 3. Kliknij pozycję Dodaj Element wykresu, kliknij przycisk osie, a następnie kliknij przycisk Więcej opcji osi. Zostanie wyświetlone okienko Formatowanie osi.

 4. Upewnij się, że dla osi, którą chcesz zmienić, są wyświetlane etykiety osi.

 5. W obszarze Typ osi kliknij osi daty.

 6. W obszarze jednostki w polu listy rozwijanej Baza wybierz dni, miesięcy lub lat.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

Uwaga: Jeśli po wykonaniu tej procedury na wykresie nie są wyświetlane daty na osi skali czasu, upewnij się, że etykiety osi w tabeli programu Excel są zapisane w formacie daty, takim jak 2008-05-01 lub 1 maj 08. Aby uzyskać więcej informacji na temat formatowania komórek jako dat, zobacz Wyświetlanie dat, godzin, waluty, ułamków lub procentów.

PowerPoint

Po utworzeniu wykresu można edytować dane w arkuszu programu Excel. Zmiany zostaną uwzględnione na wykresie w programie PowerPoint.

 1. Kliknij wykres.

 2. Na karcie Projekt wykresu kliknij przycisk Edytuj dane w programie Excel.

  Zostanie otwarty program Excel z wyświetloną tabelą danych wykresu.

  Tabela danych dla wykresu pakietu Office

 3. Aby zmienić liczbę wierszy i kolumn uwzględnionych na wykresie, zatrzymaj wskaźnik myszy na prawym dolnym rogu zaznaczonych danych, a następnie przeciągnij go, aby zaznaczyć dodatkowe dane. W poniższym przykładzie poszerzono tabelę, aby uwzględnić dodatkowe kategorie i serie danych.

  Wybieranie większej ilości danych dla wykresu pakietu Office

 4. Aby dodać dane do komórki lub edytować je w niej, kliknij tę komórkę, a następnie wprowadź zmiany.

 5. Aby zobaczyć zmiany, przejdź do programu PowerPoint.

Po utworzeniu wykresu można zmienić sposób kreślenia wierszy i kolumn na wykresie.  Na przykład w pierwszej wersji wykresu wiersze danych z tabeli mogą być kreślone na osi pionowej (osi wartości), a kolumny danych na osi poziomej (osi kategorii) wykresu. W poniższym przykładzie na wykresie wyodrębniono wartości sprzedaży według instrumentów.

Wykres przedstawiający sprzedaż według kategorii

Jeśli jednak chcesz wyodrębnić wartości sprzedaży według miesięcy, możesz zmienić sposób kreślenia wykresu.

Wykres przedstawiający sprzedaż według miesięcy

 1. Kliknij wykres.

 2. Na karcie Projekt wykresu wybierz pozycję Przełącz wiersz/kolumnę.

  Przełącz wiersz/kolumnę jest dostępna tylko wtedy, gdy tabela danych programu Excel wykresu jest otwarta i tylko dla określonych typów wykresów. Jeśli nie ma Przełącz wiersz/kolumnę:

  1. Kliknij wykres.

  2. Na karcie Projekt wykresu kliknij przycisk Edytuj dane w programie Excel.

Kolejność serii danych można zmienić tylko na wykresie, który ma więcej niż jedną serię danych.

 1. Na wykresie wybierz pozycję seria danych. Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 2. Na karcie Projekt wykresu kliknij pozycję Wybierz dane.

 3. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych obok Wpisy legendy (serie danych), użyj górę i w dół strzałki, aby przenieść serii w górę lub w dół na liście.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

  Uwaga: W przypadku wykresów większości typów zmiana kolejności serii danych wpływa zarówno na legendę, jak i bezpośrednio na wykres.

 4. Kliknij przycisk OK.

 1. Na wykresie wybierz pozycję seria danych. Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 2. Kliknij kartę Projekt wykresu, a następnie kliknij pozycję Wybierz dane.

 3. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  Aby

  Wykonaj

  Usunięcie serii

  W obszarze Wpisy legendy (serie danych) wybierz serię danych, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń (-).

  Dodanie serii

  W obszarze Wpisy legendy (serie danych) kliknij przycisk Dodaj (+), a następnie w arkuszu programu Excel zaznacz wszystkie dane, które chcesz uwzględnić na wykresie.

 4. Kliknij przycisk OK.

 1. Na wykresie wybierz pozycję seria danych. Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 2. Kliknij kartę Format.

 3. W obszarze Style elementu wykresu kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie  Przycisk Kolor wypełnienia , a następnie kliknij odpowiedni kolor.

Możesz dodać etykiety, aby pokazać na wykresie wartości punktów danych z arkusza programu Excel.

 1. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

 2. Kliknij pozycję Dodaj Element wykresu, a następnie kliknij pozycję Etykiety danych.

 3. Wybierz lokalizację, w której ma być wyświetlana etykieta danych (na przykład wybierz Poza zakończenia ).

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

 1. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

 2. Kliknij pozycję Dodaj Element wykresu, a następnie kliknij polecenie Tabela danych.

 3. Wybierz odpowiednie opcje.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

W przypadku tworzenia wykresu na podstawie danych zawierających daty, na którym te daty są kreślone wzdłuż osi poziomej, pakiet Office automatycznie zmienia oś poziomą w oś daty (skalę czasu). Można także ręcznie zmienić oś poziomą w oś daty. Na osi daty są wyświetlane daty w porządku chronologicznym w określonych odstępach lub jednostkach podstawowych, takich jak liczba dni, miesięcy lub lat, nawet wtedy, gdy daty w arkuszu programu Excel nie są uporządkowane albo nie są wyrażone w tych samych jednostkach podstawowych.

Domyślnie do ustalenia jednostek podstawowych dla osi daty pakiet Office używa najmniejszej różnicy między dwiema datami w danych. Na przykład jeśli masz dane cen akcji, gdzie najmniejsza różnica między datami wynosi siedem dni, jako jednostkę podstawową pakiet Office ustawia dni. Możesz jednak zmienić jednostkę podstawową na miesiące lub lata, jeśli chcesz sprawdzić wyniki akcji w dłuższym okresie.

 1. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

 2. Kliknij pozycję Dodaj Element wykresu, kliknij przycisk osie, a następnie kliknij przycisk Więcej opcji osi. Zostanie wyświetlone okienko Formatowanie osi.

 3. Upewnij się, że dla osi, którą chcesz zmienić, są wyświetlane etykiety osi.

 4. W obszarze Typ osi zaznacz osi daty.

 5. W obszarze jednostki w polu listy rozwijanej Baza wybierz dni, miesięcy lub lat.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

Uwaga: Jeśli po wykonaniu tej procedury na wykresie nie są wyświetlane daty na osi skali czasu, upewnij się, że etykiety osi w tabeli programu Excel są zapisane w formacie daty, takim jak 2008-05-01 lub 1 maj 08. Aby uzyskać więcej informacji na temat formatowania komórek jako dat, zobacz Wyświetlanie dat, godzin, waluty, ułamków lub procentów.

Excel

Po utworzeniu wykresu można edytować dane w arkuszu programu Excel. Wprowadzone zmiany zostaną uwzględnione na wykresie.

 1. Kliknij wykres.

  Program Excel wyróżni tabeli danych używaną na wykresie. Szare wypełnienie wskazuje, wiersz lub kolumnę, dla osi kategorii. Jasnoczerwone wypełnienie wskazuje, wiersz lub kolumnę zawierającą etykiety serii danych. Niebieskie wypełnienie wskazuje punktów danych na wykresie.

  Pola danych w programie Excel

  Objaśnienie 1 Etykiety serii danych

  Objaśnienie 2 Wartości dla osi kategorii

  Objaśnienie 3 Punkty danych kreślone na wykresie

 2. Aby zmienić liczbę wierszy i kolumn uwzględnionych na wykresie, zatrzymaj wskaźnik myszy na prawym dolnym rogu zaznaczonych danych, a następnie przeciągnij go, aby zaznaczyć dodatkowe dane. W poniższym przykładzie poszerzono tabelę, aby uwzględnić dodatkowe kategorie i serie danych.

  Wybieranie większej ilości danych dla wykresu programu Excel

  Porada: Aby zapobiec wyświetlaniu tych danych na wykresie, można ukryć wiersze i kolumny w tabeli.

 3. Aby dodać dane do komórki lub edytować je w niej, kliknij tę komórkę, a następnie wprowadź zmiany.

Po utworzeniu wykresu można zmienić sposób kreślenia wierszy i kolumn na wykresie.  Na przykład w pierwszej wersji wykresu wiersze danych z tabeli mogą być kreślone na osi pionowej (osi wartości), a kolumny danych na osi poziomej (osi kategorii) wykresu. W poniższym przykładzie na wykresie wyodrębniono wartości sprzedaży według instrumentów.

Wykres przedstawiający sprzedaż według kategorii

Jeśli jednak chcesz wyodrębnić wartości sprzedaży według miesięcy, możesz zmienić sposób kreślenia wykresu.

Wykres przedstawiający sprzedaż według miesięcy

 1. Kliknij wykres.

 2. Na karcie Projekt wykresu kliknij przycisk Przełącz wiersz/kolumnę.

Kolejność serii danych można zmienić tylko na wykresie, który ma więcej niż jedną serię danych.

 1. Na wykresie wybierz pozycję seria danych. Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 2. Na karcie Projekt wykresu kliknij pozycję Wybierz dane.

 3. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych obok Wpisy legendy (serie danych), użyj górę i w dół strzałki, aby przenieść serii w górę lub w dół na liście.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

  Uwaga: W przypadku wykresów większości typów zmiana kolejności serii danych wpływa zarówno na legendę, jak i bezpośrednio na wykres.

 4. Kliknij przycisk OK.

 1. Na wykresie wybierz pozycję seria danych. Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 2. Kliknij kartę Projekt wykresu, a następnie kliknij pozycję Wybierz dane.

 3. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  Aby

  Wykonaj

  Usunięcie serii

  W obszarze Wpisy legendy (serie danych) wybierz serię danych, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń (-).

  Dodanie serii

  W obszarze Wpisy legendy (serie danych) kliknij przycisk Dodaj (+), a następnie w arkuszu programu Excel zaznacz wszystkie dane, które chcesz uwzględnić na wykresie.

 4. Kliknij przycisk OK.

 1. Na wykresie wybierz pozycję seria danych. Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 2. Kliknij kartę Format.

 3. W obszarze Style elementu wykresu kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie  Przycisk Kolor wypełnienia , a następnie kliknij odpowiedni kolor.

  Porada: Aby kolor zależy od punktu danych w wykresie, który ma tylko jedną serię danych, kliknij serię, a następnie kliknij odpowiedni Format kliknij pozycję Wypełnienie kartę, a następnie w zależności od wykresu, zaznacz pole wyboru różnią się kolorowanie według punktu lub Kolor różne wycinków pole wyboru. W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

Możesz dodać etykiety, aby pokazać na wykresie wartości punktów danych z arkusza programu Excel.

 1. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

 2. Kliknij pozycję Dodaj Element wykresu, a następnie kliknij pozycję Etykiety danych.

 3. Wybierz lokalizację, w której ma być wyświetlana etykieta danych (na przykład wybierz Poza zakończenia ).

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

 1. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

 2. Kliknij pozycję Dodaj Element wykresu, a następnie kliknij polecenie Tabela danych.

 3. Wybierz odpowiednie opcje.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

W przypadku tworzenia wykresu na podstawie danych zawierających daty, na którym te daty są kreślone wzdłuż osi poziomej, pakiet Office automatycznie zmienia oś poziomą w oś daty (skalę czasu). Można także ręcznie zmienić oś poziomą w oś daty. Na osi daty są wyświetlane daty w porządku chronologicznym w określonych odstępach lub jednostkach podstawowych, takich jak liczba dni, miesięcy lub lat, nawet wtedy, gdy daty w arkuszu programu Excel nie są uporządkowane albo nie są wyrażone w tych samych jednostkach podstawowych.

Domyślnie do ustalenia jednostek podstawowych dla osi daty pakiet Office używa najmniejszej różnicy między dwiema datami w danych. Na przykład jeśli masz dane cen akcji, gdzie najmniejsza różnica między datami wynosi siedem dni, jako jednostkę podstawową pakiet Office ustawia dni. Możesz jednak zmienić jednostkę podstawową na miesiące lub lata, jeśli chcesz sprawdzić wyniki akcji w dłuższym okresie.

 1. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

 2. Kliknij pozycję Dodaj Element wykresu, kliknij przycisk osie, a następnie kliknij przycisk Więcej opcji osi. Zostanie wyświetlone okienko Formatowanie osi.

 3. Upewnij się, że dla osi, którą chcesz zmienić, są wyświetlane etykiety osi.

 4. W obszarze Typ osi zaznacz osi daty.

 5. W obszarze jednostki w polu listy rozwijanej Baza wybierz dni, miesięcy lub lat.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

Uwaga: Jeśli po wykonaniu tej procedury na wykresie nie są wyświetlane daty na osi skali czasu, upewnij się, że etykiety osi w tabeli programu Excel są zapisane w formacie daty, takim jak 2008-05-01 lub 1 maj 08. Aby uzyskać więcej informacji na temat formatowania komórek jako dat, zobacz Wyświetlanie dat, godzin, waluty, ułamków lub procentów.

Word

Po utworzeniu wykresu można edytować dane w arkuszu programu Excel. Zmiany zostaną uwzględnione na wykresie w programie Word.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres.

 3. Na karcie Wykresy w obszarze Dane kliknij strzałkę obok przycisku Edytuj, a następnie kliknij polecenie Edytuj dane w programie Excel.

  Karta Wykresy, grupa Dane

  Zostanie otwarty program Excel z wyświetloną tabelą danych wykresu.

  Tabela danych dla wykresu pakietu Office

 4. Aby zmienić liczbę wierszy i kolumn uwzględnionych na wykresie, zatrzymaj wskaźnik myszy na prawym dolnym rogu zaznaczonych danych, a następnie przeciągnij go, aby zaznaczyć dodatkowe dane. W poniższym przykładzie poszerzono tabelę, aby uwzględnić dodatkowe kategorie i serie danych.

  Wybieranie większej ilości danych dla wykresu pakietu Office

 5. Aby dodać dane do komórki lub edytować je w niej, kliknij tę komórkę, a następnie wprowadź zmiany.

 6. Aby zobaczyć wyniki wprowadzonych zmian, przejdź do programu Word.

Po utworzeniu wykresu można zmienić sposób kreślenia wierszy i kolumn na wykresie.  Na przykład w pierwszej wersji wykresu wiersze danych z tabeli mogą być kreślone na osi pionowej (osi wartości), a kolumny danych na osi poziomej (osi kategorii) wykresu. W poniższym przykładzie na wykresie wyodrębniono wartości sprzedaży według instrumentów.

Wykres przedstawiający sprzedaż według kategorii

Jeśli jednak chcesz wyodrębnić wartości sprzedaży według miesięcy, możesz zmienić sposób kreślenia wykresu.

Wykres przedstawiający sprzedaż według miesięcy

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres.

 3. Na karcie Wykresy w obszarze Dane kliknij pozycję Kreśl serie według wiersza  Kreśl serie według wiersza lub Kreśl serie według kolumny  Kreśl serie według kolumny .

  Karta Wykresy, grupa Dane

  Jeśli opcja Przełącz wykres jest niedostępna

  Opcja przełączenia kreślenia jest dostępna tylko wtedy, gdy tabela danych programu Excel wykresu jest otwarta, i tylko dla określonych typów wykresów.

  1. Kliknij wykres.

  2. Na karcie Wykresy w obszarze Dane kliknij strzałkę obok przycisku Edytuj, a następnie kliknij polecenie Edytuj dane w programie Excel. Karta Wykresy, grupa Dane

Kolejność serii danych można zmienić tylko na wykresie, który ma więcej niż jedną serię danych.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Gdy na wykresie zostanie już wybrana seria danych, kliknij kartę Układ wykresu.

  Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 3. W obszarze Bieżące zaznaczenie kliknij pozycję Formatuj zaznaczenie.

  Karta Wykresy, grupa Bieżące zaznaczenie

 4. W okienku nawigacji kliknij pozycję Kolejność, kliknij nazwę serii, a następnie kliknij pozycję Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

  Uwaga: W przypadku wykresów większości typów zmiana kolejności serii danych wpływa zarówno na legendę, jak i bezpośrednio na wykres.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Gdy na wykresie zostanie już wybrana seria danych, kliknij kartę Wykresy.

  Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 3. W obszarze Dane kliknij strzałkę obok przycisku Edytuj, a następnie kliknij polecenie Wybierz dane w programie Excel.

  Karta Wykresy, grupa Dane

 4. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  Aby

  Wykonaj

  Usunięcie serii

  W obszarze Serie wybierz serię danych, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Dodanie serii

  W obszarze Serie kliknij przycisk Dodaj, a następnie w arkuszu programu Excel zaznacz wszystkie dane, które chcesz uwzględnić na wykresie.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Gdy na wykresie zostanie już wybrana seria danych, kliknij kartę Formatowanie.

  Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 3. W obszarze Style elementu wykresu kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie  Przycisk Kolor wypełnienia , a następnie kliknij odpowiedni kolor.

  Porada: Aby zróżnicować kolor według punktów danych na wykresie, który zawiera tylko jedną serię danych, kliknij tę serię, a następnie kliknij kartę Układ wykresu. W obszarze Bieżące zaznaczenie kliknij pozycję Formatuj zaznaczenie. W okienku nawigacji kliknij pozycję Wypełnienie, a następnie w zależności od wykresu zaznacz pole wyboru Różne kolorów dla punktów lub Różne kolor wycinków. W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

Możesz dodać etykiety, aby pokazać na wykresie wartości punktów danych z arkusza programu Excel.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 3. W obszarze Etykiety kliknij pozycję Etykiety danych, a następnie u góry listy kliknij odpowiedni typ etykiety danych.

  Karta Układ wykresu, grupa Etykiety

 4. W obszarze Etykiety kliknij pozycję Etykiety danych, a następnie u dołu listy kliknij położenie, w którym ma być wyświetlana etykieta danych.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 3. W obszarze Etykiety kliknij pozycję Tabela danych, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

  Karta Układ wykresu, grupa Etykiety

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

W przypadku tworzenia wykresu na podstawie danych zawierających daty, na którym te daty są kreślone wzdłuż osi poziomej, pakiet Office automatycznie zmienia oś poziomą w oś daty (skalę czasu). Można także ręcznie zmienić oś poziomą w oś daty. Na osi daty są wyświetlane daty w porządku chronologicznym w określonych odstępach lub jednostkach podstawowych, takich jak liczba dni, miesięcy lub lat, nawet wtedy, gdy daty w arkuszu programu Excel nie są uporządkowane albo nie są wyrażone w tych samych jednostkach podstawowych.

Domyślnie do ustalenia jednostek podstawowych dla osi daty pakiet Office używa najmniejszej różnicy między dwiema datami w danych. Na przykład jeśli masz dane cen akcji, gdzie najmniejsza różnica między datami wynosi siedem dni, jako jednostkę podstawową pakiet Office ustawia dni. Możesz jednak zmienić jednostkę podstawową na miesiące lub lata, jeśli chcesz sprawdzić wyniki akcji w dłuższym okresie.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 3. Upewnij się, że dla osi, którą chcesz zmienić, są wyświetlane etykiety osi.

 4. W obszarze Osie kliknij pozycję Osie, wskaż pozycję Oś pozioma, a następnie kliknij pozycję Opcje osi.

  Karta Układ wykresu, grupa Osie

 5. W okienku nawigacji kliknij pozycję Skala, a następnie w obszarze Typ osi poziomej kliknij pozycję Data.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

Uwaga: Jeśli po wykonaniu tej procedury na wykresie nie są wyświetlane daty na osi skali czasu, upewnij się, że etykiety osi w tabeli programu Excel są zapisane w formacie daty, takim jak 2008-05-01 lub 1 maj 08. Aby uzyskać więcej informacji na temat formatowania komórek jako dat, zobacz Wyświetlanie dat, godzin, waluty, ułamków lub procentów.

PowerPoint

Po utworzeniu wykresu można edytować dane w arkuszu programu Excel. Zmiany zostaną uwzględnione na wykresie w programie PowerPoint.

 1. Kliknij wykres.

 2. Na karcie Wykresy w obszarze Dane kliknij strzałkę obok przycisku Edytuj, a następnie kliknij polecenie Edytuj dane w programie Excel.

  Karta Wykresy, grupa Dane

  Zostanie otwarty program Excel z wyświetloną tabelą danych wykresu.

  Tabela danych dla wykresu pakietu Office

 3. Aby zmienić liczbę wierszy i kolumn uwzględnionych na wykresie, zatrzymaj wskaźnik myszy na prawym dolnym rogu zaznaczonych danych, a następnie przeciągnij go, aby zaznaczyć dodatkowe dane. W poniższym przykładzie poszerzono tabelę, aby uwzględnić dodatkowe kategorie i serie danych.

  Wybieranie większej ilości danych dla wykresu pakietu Office

 4. Aby dodać dane do komórki lub edytować je w niej, kliknij tę komórkę, a następnie wprowadź zmiany.

 5. Aby zobaczyć zmiany, przejdź do programu PowerPoint.

Po utworzeniu wykresu można zmienić sposób kreślenia wierszy i kolumn na wykresie.  Na przykład w pierwszej wersji wykresu wiersze danych z tabeli mogą być kreślone na osi pionowej (osi wartości), a kolumny danych na osi poziomej (osi kategorii) wykresu. W poniższym przykładzie na wykresie wyodrębniono wartości sprzedaży według instrumentów.

Wykres przedstawiający sprzedaż według kategorii

Jeśli jednak chcesz wyodrębnić wartości sprzedaży według miesięcy, możesz zmienić sposób kreślenia wykresu.

Wykres przedstawiający sprzedaż według miesięcy

 1. Kliknij wykres.

 2. Na karcie Wykresy w obszarze Dane kliknij pozycję Kreśl serie według wiersza  Kreśl serie według wiersza lub Kreśl serie według kolumny  Kreśl serie według kolumny .

  Karta Wykresy, grupa Dane

  Jeśli opcja Przełącz wykres jest niedostępna

  Opcja przełączenia kreślenia jest dostępna tylko wtedy, gdy tabela danych programu Excel wykresu jest otwarta, i tylko dla określonych typów wykresów.

  1. Kliknij wykres.

  2. Na karcie Wykresy w obszarze Dane kliknij strzałkę obok przycisku Edytuj, a następnie kliknij polecenie Edytuj dane w programie Excel. Karta Wykresy, grupa Dane

Kolejność serii danych można zmienić tylko na wykresie, który ma więcej niż jedną serię danych.

 1. Gdy na wykresie zostanie już wybrana seria danych, kliknij kartę Układ wykresu.

  Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 2. W obszarze Bieżące zaznaczenie kliknij pozycję Formatuj zaznaczenie.

  Karta Wykresy, grupa Bieżące zaznaczenie

 3. W okienku nawigacji kliknij pozycję Kolejność, kliknij nazwę serii, a następnie kliknij pozycję Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

  Uwaga: W przypadku wykresów większości typów zmiana kolejności serii danych wpływa zarówno na legendę, jak i bezpośrednio na wykres.

 1. Gdy na wykresie zostanie już wybrana seria danych, kliknij kartę Wykresy.

  Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 2. W obszarze Dane kliknij strzałkę obok przycisku Edytuj, a następnie kliknij polecenie Wybierz dane w programie Excel.

  Karta Wykresy, grupa Dane

 3. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  Aby

  Wykonaj

  Usunięcie serii

  W obszarze Serie wybierz serię danych, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Dodanie serii

  W obszarze Serie kliknij przycisk Dodaj, a następnie w arkuszu programu Excel zaznacz wszystkie dane, które chcesz uwzględnić na wykresie.

 1. Gdy na wykresie zostanie już wybrana seria danych, kliknij kartę Formatowanie.

  Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 2. W obszarze Style elementu wykresu kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie  Przycisk Kolor wypełnienia , a następnie kliknij odpowiedni kolor.

  Porada: Aby zróżnicować kolor według punktów danych na wykresie, który zawiera tylko jedną serię danych, kliknij tę serię, a następnie kliknij kartę Układ wykresu. W obszarze Bieżące zaznaczenie kliknij pozycję Formatuj zaznaczenie. W okienku nawigacji kliknij pozycję Wypełnienie, a następnie w zależności od wykresu zaznacz pole wyboru Różne kolorów dla punktów lub Różne kolor wycinków. W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

Możesz dodać etykiety, aby pokazać na wykresie wartości punktów danych z arkusza programu Excel.

 1. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 2. W obszarze Etykiety kliknij pozycję Etykiety danych, a następnie u góry listy kliknij odpowiedni typ etykiety danych.

  Karta Układ wykresu, grupa Etykiety

 3. W obszarze Etykiety kliknij pozycję Etykiety danych, a następnie u dołu listy kliknij położenie, w którym ma być wyświetlana etykieta danych.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

 1. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 2. W obszarze Etykiety kliknij pozycję Tabela danych, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

  Karta Układ wykresu, grupa Etykiety

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

W przypadku tworzenia wykresu na podstawie danych zawierających daty, na którym te daty są kreślone wzdłuż osi poziomej, pakiet Office automatycznie zmienia oś poziomą w oś daty (skalę czasu). Można także ręcznie zmienić oś poziomą w oś daty. Na osi daty są wyświetlane daty w porządku chronologicznym w określonych odstępach lub jednostkach podstawowych, takich jak liczba dni, miesięcy lub lat, nawet wtedy, gdy daty w arkuszu programu Excel nie są uporządkowane albo nie są wyrażone w tych samych jednostkach podstawowych.

Domyślnie do ustalenia jednostek podstawowych dla osi daty pakiet Office używa najmniejszej różnicy między dwiema datami w danych. Na przykład jeśli masz dane cen akcji, gdzie najmniejsza różnica między datami wynosi siedem dni, jako jednostkę podstawową pakiet Office ustawia dni. Możesz jednak zmienić jednostkę podstawową na miesiące lub lata, jeśli chcesz sprawdzić wyniki akcji w dłuższym okresie.

 1. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 2. Upewnij się, że dla osi, którą chcesz zmienić, są wyświetlane etykiety osi.

 3. W obszarze Osie kliknij pozycję Osie, wskaż pozycję Oś pozioma, a następnie kliknij pozycję Opcje osi.

  Karta Układ wykresu, grupa Osie

 4. W okienku nawigacji kliknij pozycję Skala, a następnie w obszarze Typ osi poziomej kliknij pozycję Data.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

Uwaga: Jeśli po wykonaniu tej procedury na wykresie nie są wyświetlane daty na osi skali czasu, upewnij się, że etykiety osi w tabeli programu Excel są zapisane w formacie daty, takim jak 2008-05-01 lub 1 maj 08. Aby uzyskać więcej informacji na temat formatowania komórek jako dat, zobacz Wyświetlanie dat, godzin, waluty, ułamków lub procentów.

Excel

Po utworzeniu wykresu można edytować dane w arkuszu programu Excel. Wprowadzone zmiany zostaną uwzględnione na wykresie.

 1. Kliknij wykres.

  Tabela danych, na której wykres jest oparty, zostanie wyróżniona w programie Excel. Purpurowe obramowanie wskazuje wiersz lub kolumnę będącą źródłem dla osi kategorii. Zielone obramowanie wskazuje wiersz lub kolumnę zawierającą etykiety serii danych. Niebieskie obramowanie wskazuje punkty danych kreślone na wykresie.

  Tabela danych programu Excel dla wykresu

  Objaśnienie 1 Etykiety serii danych

  Objaśnienie 2 Wartości dla osi kategorii

  Objaśnienie 3 Punkty danych kreślone na wykresie

 2. Aby zmienić liczbę wierszy i kolumn uwzględnionych na wykresie, zatrzymaj wskaźnik myszy na prawym dolnym rogu zaznaczonych danych, a następnie przeciągnij go, aby zaznaczyć dodatkowe dane. W poniższym przykładzie poszerzono tabelę, aby uwzględnić dodatkowe kategorie i serie danych.

  Wybieranie większej ilości danych dla wykresu programu Excel

  Porada: Aby zapobiec wyświetlaniu tych danych na wykresie, można ukryć wiersze i kolumny w tabeli.

 3. Aby dodać dane do komórki lub edytować je w niej, kliknij tę komórkę, a następnie wprowadź zmiany.

Po utworzeniu wykresu można zmienić sposób kreślenia wierszy i kolumn na wykresie.  Na przykład w pierwszej wersji wykresu wiersze danych z tabeli mogą być kreślone na osi pionowej (osi wartości), a kolumny danych na osi poziomej (osi kategorii) wykresu. W poniższym przykładzie na wykresie wyodrębniono wartości sprzedaży według instrumentów.

Wykres przedstawiający sprzedaż według kategorii

Jeśli jednak chcesz wyodrębnić wartości sprzedaży według miesięcy, możesz zmienić sposób kreślenia wykresu.

Wykres przedstawiający sprzedaż według miesięcy

 1. Kliknij wykres.

 2. Na karcie Wykresy w obszarze Dane kliknij pozycję Kreśl serie według wiersza  Kreśl serie według wiersza lub Kreśl serie według kolumny  Kreśl serie według kolumny .

  Karta Wykresy w programie Excel, grupa Dane

Kolejność serii danych można zmienić tylko na wykresie, który ma więcej niż jedną serię danych.

 1. Gdy na wykresie zostanie już wybrana seria danych, kliknij kartę Układ wykresu.

  Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 2. W obszarze Bieżące zaznaczenie kliknij pozycję Formatuj zaznaczenie.

  Karta Wykresy, grupa Bieżące zaznaczenie

 3. W okienku nawigacji kliknij pozycję Kolejność, kliknij nazwę serii, a następnie kliknij pozycję Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

  Uwaga: W przypadku wykresów większości typów zmiana kolejności serii danych wpływa zarówno na legendę, jak i bezpośrednio na wykres.

 1. Gdy na wykresie zostanie już wybrana seria danych, kliknij kartę Wykresy.

  Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 2. W obszarze Dane kliknij przycisk Wybierz.

  Karta Wykresy w programie Excel, grupa Dane

 3. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  Aby

  Wykonaj

  Usunięcie serii

  W obszarze Serie wybierz serię danych, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Dodanie serii

  W obszarze Serie kliknij przycisk Dodaj, a następnie w arkuszu programu Excel zaznacz wszystkie dane, które chcesz uwzględnić na wykresie.

 1. Gdy na wykresie zostanie już wybrana seria danych, kliknij kartę Formatowanie.

  Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 2. W obszarze Style elementu wykresu kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie  Przycisk Kolor wypełnienia , a następnie kliknij odpowiedni kolor.

  Porada: Aby zróżnicować kolor według punktów danych na wykresie, który zawiera tylko jedną serię danych, kliknij tę serię, a następnie kliknij kartę Układ wykresu. W obszarze Bieżące zaznaczenie kliknij pozycję Formatuj zaznaczenie. W okienku nawigacji kliknij pozycję Wypełnienie, a następnie w zależności od wykresu zaznacz pole wyboru Różne kolorów dla punktów lub Różne kolor wycinków. W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

Możesz dodać etykiety, aby pokazać na wykresie wartości punktów danych z arkusza programu Excel.

 1. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 2. W obszarze Etykiety kliknij pozycję Etykiety danych, a następnie u góry listy kliknij odpowiedni typ etykiety danych.

  Karta Układ wykresu, grupa Etykiety

 3. W obszarze Etykiety kliknij pozycję Etykiety danych, a następnie u dołu listy kliknij położenie, w którym ma być wyświetlana etykieta danych.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

 1. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 2. W obszarze Etykiety kliknij pozycję Tabela danych, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

  Karta Układ wykresu, grupa Etykiety

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

W przypadku tworzenia wykresu na podstawie danych zawierających daty, na którym te daty są kreślone wzdłuż osi poziomej, pakiet Office automatycznie zmienia oś poziomą w oś daty (skalę czasu). Można także ręcznie zmienić oś poziomą w oś daty. Na osi daty są wyświetlane daty w porządku chronologicznym w określonych odstępach lub jednostkach podstawowych, takich jak liczba dni, miesięcy lub lat, nawet wtedy, gdy daty w arkuszu programu Excel nie są uporządkowane albo nie są wyrażone w tych samych jednostkach podstawowych.

Domyślnie do ustalenia jednostek podstawowych dla osi daty pakiet Office używa najmniejszej różnicy między dwiema datami w danych. Na przykład jeśli masz dane cen akcji, gdzie najmniejsza różnica między datami wynosi siedem dni, jako jednostkę podstawową pakiet Office ustawia dni. Możesz jednak zmienić jednostkę podstawową na miesiące lub lata, jeśli chcesz sprawdzić wyniki akcji w dłuższym okresie.

 1. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 2. Upewnij się, że dla osi, którą chcesz zmienić, są wyświetlane etykiety osi.

 3. W obszarze Osie kliknij pozycję Osie, wskaż pozycję Oś pozioma, a następnie kliknij pozycję Opcje osi.

 4. W okienku nawigacji kliknij pozycję Skala, a następnie w obszarze Typ osi poziomej kliknij pozycję Data.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

Uwaga: Jeśli po wykonaniu tej procedury na wykresie nie są wyświetlane daty na osi skali czasu, upewnij się, że etykiety osi w tabeli programu Excel są zapisane w formacie daty, takim jak 2008-05-01 lub 1 maj 08. Aby uzyskać więcej informacji na temat formatowania komórek jako dat, zobacz Wyświetlanie dat, godzin, waluty, ułamków lub procentów.

Zobacz też

Tworzenie wykresu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×