Akcja makra WyczyśćBłądMakra (ClearMacroError)

Przy użyciu akcji WyczyśćBłądMakra możesz wyczyścić informacje o błędzie przechowywane w obiekcie BłądMakra.

Uwaga: Akcja makra WyczyśćBłądMakra nie jest dostępna w aplikacjach sieci Web programu Access.

Ustawienie

Akcja WyczyśćBłądMakra nie ma żadnych argumentów.

Spostrzeżenia

  • Gdy w makrze wystąpi błąd, informacje o tym błędzie są przechowywane w obiekcie BłądMakra. Jeśli nie użyto akcji PrzyBłędzie do pominięcia komunikatów o błędach, makro zostanie zatrzymane i zostanie wyświetlona informacja o błędzie w formie standardowego komunikatu o błędzie. Jednak jeśli akcja PrzyBłędzie została użyta do pominięcia komunikatów o błędach, informacje zawarte w obiekcie BłądMakra mogą się przydać w ramach warunku lub niestandardowego komunikatu o błędzie.

    Po rozwiązaniu problemu informacje w obiekcie BłądMakra stają się nieaktualne, więc warto wtedy wyczyścić obiekt za pomocą akcji WyczyśćBłądMakra. Wyczyszczenie spowoduje zmianę numeru błędu w obiekcie BłądMakra na 0 oraz usunięcie z obiektu wszystkich innych informacji o tym błędzie, takich jak jego opis, nazwa makra, nazwa akcji, warunek oraz argumenty. Dzięki temu będzie można ponownie sprawdzić zawartość obiektu BłądMakra, jeśli wystąpi inny błąd.

  • Obiekt BłądMakra jest automatycznie czyszczony po zakończeniu dowolnego makra, więc nie ma potrzeby używania akcji WyczyśćBłądMakra na końcu makra.

  • Obiekt BłądMakra zawiera informacje o jednym o błędzie naraz. Jeśli w danym makrze wystąpiło więcej błędów, obiekt BłądMakra będzie zawierał tylko informacje o ostatnim z błędów.

  • Aby uruchomić akcję WyczyśćBłądMakra w module VBA, użyj metody ClearMacroError obiektu DoCmd.

Przykład

W poniższym makrze komunikaty o błędzie są pomijane za pomocą akcji PrzyBłędzie z argumentem Następne, a potem makro otwiera nowy formularz za pomocą akcji OtwórzFormularz. W tym przykładzie błąd został spowodowany umyślnie przez użycie akcji PrzejdźDoRekordu, która została ustawiona na przejście do poprzedniego rekordu. Warunek [BłądMakra].[Numer]<>0 sprawdza obiekt BłądMakra. Jeśli wystąpił jakiś błąd, numer błędu jest inny niż zero i zostanie uruchomiona akcja OknoKomunikatu. W oknie komunikatu zostanie wyświetlona nazwa akcji, która spowodowała błąd (w tym przypadku PrzejdźDoRekordu) oraz numer błędu. Na końcu tej procedury zostanie uruchomiona akcja WyczyśćBłądMakra, która czyści obiekt BłądMakra.

Warunek

Akcja

Argumenty

PrzyBłędzie

Przejdź do: Następne

OtwórzFormularz

Nazwa formularza: FormularzKategorii

Widok: Formularz

Tryb okna: Normalny

PrzejdźDoRekordu

Typ obiektu: Formularz

Nazwa obiektu: FormularzKategorii

Rekord: Poprzedni

[BłądMakra].[Liczba]<>0

OknoKomunikatu

Komunikat: ="Błąd #" & [BłądMakra].[Numer] & " w akcji " & [BłądMakra].[Nazwa akcji] & "."

SygnalizujDźwiękiem: Tak

Typ: Informacje

WyczyśćBłądMakra

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×