Przejdź do głównej zawartości

Akcja makra WybierzObiekt (SelectObject)

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Akcja makra WybierzObiekt (SelectObject) w klasycznej bazy danych programu Access służy do wybierania określonego obiektu bazy danych.

Ustawienie

Akcja makra WybierzObiekt (SelectObject) występują następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Typ obiektu

Typ obiektu bazy danych, aby zaznaczyć. Kliknij pozycję tabeli, kwerendy, formularza, raportu, makra, modułu, strony dostępu do danych, Widok serwera, Diagram, procedura składowana lub Funkcja w polu Typ obiektu pola w sekcji Argumenty akcji okna projektu makra. Jest to argument wymagany.

Nazwa obiektu

Nazwa obiektu, aby zaznaczyć. Pole Nazwa obiektu zawiera wszystkie obiekty w bazie danych typu wybranego przez argument Typ obiektu . Ten argument jest wymagany, chyba że argument w okienku nawigacji jest ustawiona na wartość tak.

Uwaga: Nazwy obiektów Widok serwera, Diagram lub Procedura przechowywana obiektów nie są wyświetlane w polu Nazwa obiektu w projekcie programu Access (ADP).

W okienku nawigacji

Umożliwia określenie, czy Access wybiera obiekty w okienku nawigacji. Kliknij pozycję Tak (Aby zaznaczyć ten obiekt w okienku nawigacji) lub nie (Aby zaznaczyć ten obiekt w okienku nawigacji). Wartość domyślna to Brak.

Uwagi

Akcja makra WybierzObiekt (SelectObject) działa z wszystkich obiektów programu Access, który może odbierać fokus. Ta akcja przenosi fokus na określonym obiekcie i pokazuje obiekt Jeśli jest ukryty. Jeśli obiekt jest formularz, Akcja makra WybierzObiekt (SelectObject) ustawia właściwość Visible formularza na wartość Tak i zwraca formularz w trybie określonym przez jego właściwości formularza (na przykład jako modalność lub formularz podręczny ).

Jeśli obiekt nie jest otwarty w jednym z innych okien programu Access, można wybrać go w okienku nawigacji, ustawiając argument W okienku nawigacji na wartość Tak. Jeśli argument W okienku nawigacji jest ustawiona na nie, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie podczas próby zaznacz obiekt, który nie jest otwarty.

Często można użyć tej akcji do wybierania obiektu, na którym ma być wykonane dodatkowe akcje. Na przykład jeśli masz skonfigurowany do używania nakładające się okna zamiast dokumenty kartotekowe w programie Access, można przywrócić obiekt, który został zminimalizowany (za pomocą akcji makra RestoreWindow ) lub maksymalizowanie okna, który zawiera obiekt, który chcesz Praca z (za pomocą akcji makra MaximizeWindow ).

Po wybraniu formularza można przejść do określonego obszaru w formularzu za pomocą akcje makra PrzejdźDoFormantu (GoToControl), PrzejdźDoRekordu (GoToRecord)i PrzejdźDoStrony . Akcja makra PrzejdźDoRekordu (GoToRecord) działa również w arkuszach danych.

Aby uruchomić akcję WybierzObiekt (SelectObject) w module Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody WybierzObiekt (SelectObject) obiektu DoCmd .

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×