Akcja makra UstawZmiennąTymczasową

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Akcja makra Ustawzmiennątymczasową pulpitu bazy danych programu Access umożliwia tworzenie zmienną tymczasową i ustawianie go do określonej wartości. Zmienna następnie może służyć jako warunku lub argumentu w kolejnych akcji lub przy użyciu zmiennej w innego makra w procedurze zdarzenia lub w formularzu lub raporcie.

Ustawienie

Akcja makra Ustawzmiennątymczasową występują następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Nazwa

Wprowadź nazwę zmiennej tymczasowej.

Wyrażenie

Wpisz wyrażenie, które będą używane do ustawiania wartości dla tej zmiennej tymczasowej. Nie poprzedzaj wyrażenia znakiem równości (=). Możesz kliknąć pozycję Tworzenie przycisk Przycisk Konstruktor Aby ustawić ten argument za pomocą Konstruktora wyrażeń.

Uwagi

  • Możesz mieć do 255 zmienne tymczasowe zdefiniowane w tym samym czasie. Jeśli nie zostanie usunięty zmienną tymczasową, będzie ona w pamięci do momentu zamknięcia bazy danych. Jest dobrym rozwiązaniem jest usunięcie tymczasowych zmiennych po zakończeniu korzystania z nich. Aby usunąć jedną zmienną tymczasowe, użyj Usuńzmiennątymczasową akcji i ustaw argument nazwę zmiennej tymczasowej, który chcesz usunąć. Jeśli masz więcej niż jednej zmiennej tymczasowe i chcesz usunąć je wszystkie jednocześnie, użyj Usuńwszystkiezmiennetymczasowe akcji.

  • Zmienne tymczasowe są globalnymi. Po utworzeniu zmiennej tymczasowej można używać odwołań do niego w procedura zdarzenia, Visual Basic for Applications (VBA) moduł, kwerendę lub wyrażenie. Na przykład jeśli utworzysz zmienną tymczasową o nazwie MyVar można zmienną jako źródło formantu pola tekstowego przy użyciu następującej składni:

=[TempVars]![MyVar]

Uwaga: W makra, kwerendy i procedury zdarzeń nie trzeba poprzedzać wyrażenia znakiem równości.

Można również dotyczyć zmienne tymczasowe w dowolnej dodatki lub odwołania baz danych.

  • Aby uruchomić akcję makra Ustawzmiennątymczasową w VBA module, użyj metody Add obiektu Zmienne tymczasowe .

Przykład

Poniższe makro przedstawia sposób tworzenia zmienną tymczasową przy użyciu akcji makra Ustawzmiennątymczasową , a następnie przy użyciu zmiennej tymczasowej w stanie i w oknie komunikatu, a następnie usuwając zmiennej tymczasowej.

Warunek

Akcja

Argumenty

Ustawzmiennątymczasową

Nazwa: MyVar

Wyrażenie: InputBox ("Wprowadź liczbę wartością niezerową.")

[Zmienne tymczasowe]! [MyVar] <> 0

OknoKomunikatu

Komunikat: = "Wprowadzona" & [zmienne tymczasowe]! [MyVar] & "."

Sygnał dźwiękowy: Tak

Typ: informacje

Usuńzmiennątymczasową

Nazwa: MyVar

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×