Akcja makra UstawElementMenu (SetMenuItem)

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Akcja makra UstawElementMenu w klasycznej bazy danych programu Access służy do ustawiania stanu elementów menu (włączony lub wyłączony, zaznaczone lub niezaznaczone) w menu niestandardowych i globalnych na karcie Dodatki.

Uwaga: Akcja makra UstawElementMenu działa tylko w przypadku menu niestandardowych i globalnych utworzonych przy użyciu makr menu. Akcja makra UstawElementMenu znajduje się w Microsoft Office Access 2007 i nowszych wersjach tylko w celu zapewnienia zgodności z poprzednimi wersjami. Nie działa z funkcją pasek polecenia. Jednak możesz używać właściwości włączone i Stan w module Visual Basic for Applications (VBA) Aby wyłączyć lub włączyć i zaznacz lub usuń zaznaczenie elementów w menu skrótów lub menu niestandardowych i globalnych.

Ustawienie

Akcja makra UstawElementMenu ma następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Indeks menu

Indeks menu zawierającego polecenie, dla którego chcesz ustawić stan. Wprowadź liczbę całkowitą, rozpoczynając od 0, dla indeksu odpowiedniego menu w menu niestandardowych i globalnych. Wprowadź wartość indeksu w polu Indeks Menu w sekcji Argumenty akcji okna projektu makra. Indeks jest względem położenia menu w menu w makrze dla menu niestandardowego lub globalnego (położenie akcji makra DodajMenu tego menu w makrze menu, licząc od 0). Wyświetlanie menu może być nieco inny, ponieważ w makrze menu można używać wyrażeń warunkowych, aby ukryć lub wyświetlić niestandardowe elementy menu. Jest to argument wymagany.

Jeśli wybierz menu z ten argument i argumenty Indeks poleceniaPolecenia i pozostaną puste, można włączyć lub wyłączać całe menu. Nie można jednak Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia nazwy menu (program Access ignoruje ustawienia Zaznacz i Usuń zaznaczenie dla argumentu Flaga dla nazw menu).

Indeks polecenia

Indeks polecenia, dla którego chcesz ustawić stan. Wprowadź liczbę całkowitą, rozpoczynając od 0, dla indeksu odpowiedniego polecenia w menu wskazanym przez argument Indeks Menu . Indeks odpowiada położeniu polecenia w grupa makr, która definiuje wybrane menu menu niestandardowego lub globalnego (pozycja makra polecenia w grupie makr, licząc od 0). Wyświetlanie menu może być nieco inny, ponieważ w grupie makr menu można używać wyrażeń warunkowych, aby ukryć lub wyświetlić polecenia menu niestandardowego.

Indeks podpolecenia

Indeks polecenia, dla którego chcesz ustawić stan. Dotyczy to tylko wtedy, gdy pożądanego podmenu. Wprowadź liczbę całkowitą, rozpoczynając od 0, indeks żądanego polecenia w podmenu wskazanym przez argument Indeks polecenia . Indeks odpowiada położeniu polecenia w grupie makr, która definiuje wybranym podmenu menu niestandardowego lub globalnego (pozycja makra tego polecenia w grupie makr, licząc od 0).

Flaga

Stan, aby ustawić polecenia lub polecenia do. Kliknij szary (Aby wyłączyć polecenie — będzie wyświetlany jako wygaszony), Rozjaonij (aby je włączyć), Zaznacz (Aby umieścić znacznik wyboru obok polecenia — zwykle wskazujący, że zostało wybrane lub włączone), lub Usuń zaznaczenie (Aby usunąć symbol zaznaczenia). Wartość domyślna to Rozjaonij.

Uwagi

Akcja makra UstawElementMenu działa tylko na menu niestandardowych i globalnych. Jeśli aktywne okno nie ma menu niestandardowych i globalnych, uruchomienie makra zawierającego akcję makra UstawElementMenu powoduje błąd czasu wykonania.

Ta akcja umożliwia ustawianie stanu polecenia menu i polecenia, ale nie polecenia polecenia.

Aby uruchomić akcję makra UstawElementMenu w module Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody UstawElementMenu obiektu DoCmd .

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×