Akcja makra UruchomSQL (RunSQL)

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Akcja makra UruchomSQL służy do uruchamiania zapytanie funkcjonalne w bazie danych programu Access pulpitu przy użyciu instrukcji SQL. Możesz również uruchomić zapytanie definiujące dane.

Uwaga: Ta akcja nie jest dozwolony, jeśli baza danych nie jest zaufana.

Ustawienie

Akcja makra UruchomSQL ma następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Instrukcja SQL

Instrukcja SQL kwerendy funkcjonalnej lub kwerendy definiującej dane, które chcesz uruchomić. Maksymalna długość instrukcji wynosi 255 znaków. Jest to argument wymagany.

Użyj transakcji

Wybierz pozycję Tak, Aby wykonać tę kwerendę w transakcja. Wybierz pozycję nie, jeśli nie chcesz używać transakcji. Wartość domyślna to Tak. Wybranie opcji nie dla tego argumentu kwerenda może działać szybciej.

Uwagi

Aby dołączyć, usuwanie i aktualizowanie rekordów i zapisać kwerendy zestaw wyników jako nową tabelę, można użyć kwerendy funkcjonalne. Kwerendy definiującej dane służy do tworzenia, zmieniania i usuwania tabel oraz do tworzenia i usuwania indeksów. Akcja makra UruchomSQL służy do wykonania tych operacji bezpośrednio z poziomu makr bez stosowania kwerend przechowywanych.

Jeśli potrzebujesz wpisz instrukcję SQL więcej niż 255 znaków, użyj metody UruchomSQL obiektu DoCmd w języku Visual Basic modułu Applications (VBA). Możesz wpisać instrukcji SQL do 32 768 znaków w języku VBA.

Kwerendy programu Access są faktyczną instrukcji SQL, które zostały utworzone podczas projektowania kwerendy przy użyciu siatka projektu w okno zapytania. W poniższej tabeli przedstawiono kwerend funkcjonalnych programu Access i kwerendy definiującej dane i odpowiadające im instrukcje SQL.

Typ kwerendy

Instrukcja SQL

Akcja

Dołącz

INSERT INTO

Usunięcie

DELETE

Tworząca tabelę

WYBIERZ... DO

Update

UPDATE

Definiujące dane (specyficzne dla języka SQL)

Tworzenie tabeli

TWORZENIE TABELI

Zmienianie tabeli

ALTER TABLE

Usuwanie tabeli

USUWANIE TABELI

Tworzenie indeksu

TWORZENIE INDEKSU

Usuwanie indeksu

USUWANIE INDEKSU

Za pomocą klauzuli IN i tych instrukcji do modyfikowania danych w innej bazie danych.

Uwaga: Aby uruchomić zapytanie wybierające lub zapytanie krzyżowe z makra, należy użyć argumentu Widok akcji makra OtwórzKwerendę (OpenQuery) , aby otworzyć istniejący wybierz kwerendy lub kwerendy krzyżowej w widok arkusza danych. Można również uruchomić istniejącej kwerendy funkcjonalne i kwerendy specyficzne dla języka SQL, w ten sam sposób.

Porada

Aby wyświetlić instrukcję SQL równoważną kwerendzie programu Access, kliknij polecenie Widok SQL w menu Widok (na pasku stanu programu Access). Wyświetlane instrukcje SQL jako modele służy do tworzenia kwerend wykonywanych za pomocą akcji makra UruchomSQL. Duplikowanie instrukcji SQL w argumencie Instrukcja SQL akcji makra UruchomSQL ma taki sam efekt jak działa tej kwerendy programu Access w oknie kwerendy.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×