Akcja makra PrzyBłędzie (OnError)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Akcja makra PrzyBłędzie w programie Access umożliwia określenie, co należy robić, gdy wystąpi błąd w makrze.

Uwaga: Akcja makra PrzyBłędzie nie jest dostępna w aplikacjach sieci web programu Access.

Ustawienie

Akcja makra PrzyBłędzie występują następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Przejdź do

Określanie zachowania ogólne, która powinna zostać wykonana, gdy wystąpi błąd. Kliknij strzałkę listy rozwijanej, a następnie kliknij jedną z następujących ustawień:

Ustawienie

Opis

Następny

Access rekordów szczegółów błędów w obiekcie BłądMakra , ale nie uniemożliwia makro. Makro z akcją następnego będzie nadal występował.

Nazwa makra

Program Access zatrzymuje bieżącego makra i uruchamia makro o nazwie w argumencie Nazwa makra .

Fail (niepowodzenie)

Program Access zatrzymuje bieżącego makra i zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Nazwa makra

Jeśli argument Przejdź do jest ustawiona na Nazwę makra, wpisz nazwę Podmakro może być używany do obsługi błędów. Wpisana nazwa musi odpowiadać nazwy Podmakro w bieżącym makra; Nie można wprowadzić nazwy obiektu innego makra. W poniższym przykładzie makra sub ErrorHandler znajduje się w tym samym obiekcie makra jako akcja makra PrzyBłędzie .

Ten argument musi pozostać puste, jeśli ustawiono argument Przejdź donastępnego lub zakończyć się niepowodzeniem.

Uwaga: W oknie projektu makro zostało zmienione w programie Access 2010. Jeśli korzystasz z programu Access 2007, nazwę makra, może być używany do obsługi błędów musi odpowiadać nazwę w kolumnie Nazwa makra bieżącego makra.

Spostrzeżenia

  • Akcja makra PrzyBłędzie zazwyczaj znajduje się na początku makra, ale możesz także umieścić ją w dalszej części makra. Reguły ustalone przez akcję zostaną wprowadzone przy każdym uruchomieniu akcji.

  • Jeśli argument Przejdź do kończy się niepowodzeniem, Access zachowuje się ten sam sposób, który będzie dokonano żadnej akcji PrzyBłędzie w makrze. Oznacza to, że jeśli okaże się komunikat o błędzie, program Access zatrzymuje makra i wyświetli komunikat błędu standardowego. Zastosowanie głównie ustawienie Niepowodzenie jest wyłączyć wszelkie obsługi błędów, która ustalona wcześniej w makrze.

Przykład

Poniższe makro pokazuje, użyj akcji makra PrzyBłędzie . W tym przykładzie akcji PrzyBłędzie Określa, że dostęp uruchamiana niestandardowy błąd obsługi podmakro o nazwie ErrorHandler, gdy wystąpi błąd. W przypadku wystąpienia błędu w dowolnym akcje, które należy wykonać, Access przechodzi do Podmakro ErrorHandler. Podmakro ErrorHandler są wyświetlane w oknie komunikatu, który odwołuje się do obiektu BłądMakra , aby wyświetlić informacje o błędzie.

Nazwa Podmakro

Akcja

Argumenty

PrzyBłędzie

Przejdź do: Nazwa makra

Nazwa makra: ErrorHandler

[Akcja 2]

...

[Akcja n]

ErrorHandler

MessageBox

Komunikat: ="Błąd #" & [BłądMakra].[Numer] & " w akcji " & [BłądMakra].[Nazwa akcji] & "."

Sygnał dźwiękowy: Tak

Typ: Brak

Tytuł: Wystąpił błąd

Oto zrzut ekranu przedstawiający projektanta makr programu Access (w wersji 2010 lub nowszej) z poprzednim przykładem. W tym przypadku wyrażenie w akcji UstawZmiennąLokalną (SetLocalVar) wyzwala błąd, ponieważ następuje próba podzielenia liczby przez zero. Program Access przechodzi dalej do podmakra w nazwie ErrorHandler i wyświetla informacje o błędzie w oknie komunikatu.

Warstwa projektowa makra w programie Access z akcją makra PrzyBłędzie (OnError).

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×