Akcja makra PrzejdźDoStrony (GoToPage)

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Akcja makra PrzejdźDoStrony w klasycznej bazy danych programu Access umożliwia przenoszenie fokus active formularz z pierwszej kontrolka na określonej stronie. Za pomocą tej akcji, jeśli użytkownik utworzył formularza z podziałami stron, które zawiera grupy powiązanych informacji. Na przykład może być formularz Pracownicy z danymi osobowymi na jednej stronie, informacji pakietu office na innej stronie oraz informacje dotyczące sprzedaży na trzeciej stronie. Akcja makra PrzejdźDoStrony umożliwia przejście do odpowiedniej strony. Można także przedstawić wiele stron informacji na pojedynczym formularzu przy użyciu formantów karty.

Uwaga: Akcja makra PrzejdźDoStrony nie jest dostępna w aplikacjach sieci web programu Access.

Ustawienie

Akcja makra PrzejdźDoStrony występują następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Numer strony

Numer strony, do którego chcesz przenieść fokus. Wprowadź numer strony w polu Numer strony. Ten argument jest wymaganego argumentu. Argumenty w prawo i w dół umożliwia wyświetlanie części strony, którą chcesz wyświetlić.

Right

Pozycja w poziomie punktu na stronie, mierzona od lewej krawędzi okna nadrzędnego, który ma być wyświetlony w lewej części okna.

W dół

Położenie w pionie punktu na stronie mierzone od górnej krawędzi okna nadrzędnego, który ma być wyświetlony w górnej krawędzi okna.

Uwaga: Argumenty w prawo i w dół miary są cale lub centymetry, w zależności od ustawień regionalnych w Panelu sterowania systemu Windows.

Uwagi

Za pomocą tej akcji makra do zaznaczenia pierwszego formantu (według definicji formularza kolejność tabulacji ) na danej stronie. Akcja makra PrzejdźDoFormantu (GoToControl) umożliwia przechodzenie do określonego formantu w formularzu.

Za pomocą prawejt i argumenty w dół w formularzach o stronach większych niż okno Access. Użyć argumentu Numer strony , aby przejść do odpowiedniej strony, a następnie użyj argumenty w prawo i w dół , aby wyświetlić części strony, którą chcesz wyświetlić. Program Access wyświetli części strony, której lewy górny róg jest położony określoną odległość od lewego górnego rogu strony.

Akcja makra PrzejdźDoStrony nie można używać w następujących przypadkach:

  • Aby przenieść fokus na stronę formularza ukrytego.

  • Aby przenieść fokus z jednej strony w obrębie formantu karty.

Aby uruchomić akcję makra PrzejdźDoStrony w module Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody PrzejdźDoStrony obiektu DoCmd .

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×