Akcja makra PonówKwerendę (Requery)

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Akcja makra PonówKwerendę w bazach danych programu Access umożliwia aktualizowanie danych w określonym kontrolka aktywnego obiektu przez ponowne wykonanie kwerendy źródło formantu. Jeśli formant nie zostanie określony, ta akcja powoduje ponowienie kwerendy źródła samego obiektu. Aby upewnić się, że w aktywnym obiekcie lub jednym z jego formantów zawiera najbardziej aktualne dane za pomocą tej akcji.

Ustawienie

Akcja makra PonówKwerendę ma następujący argument.

Argument akcji

Opis

Nazwa kontrolki

Nazwa kontrolki, który chcesz zaktualizować. Wprowadź nazwę formantu w polu Nazwa kontrolki w oknie projektu makra. Należy użyć tylko nazwy formantu, nie w pełni kwalifikowanego identyfikatora (takich jak Formularze ! Nazwa formularza! formantu). Ten argument pusty, aby ponawianie kwerendy źródła aktywnego obiektu. W przypadku arkusz danych lub kwerendy zestaw wyników ShowAllRecords ten argument musi pozostaw puste.

Uwagi

Akcja makra PonówKwerendę wykonuje jedną z następujących czynności:

  • Ponowne wykonanie kwerendy, na którym jest oparty formant lub obiekt.

  • Wyświetla wszystkie rekordy nowych lub zmienionych i usuwa rekordy usunięte z tabela, na którym jest oparty formant lub obiekt.

Uwaga: Akcja makra PonówKwerendę nie wpływa na pozycję wskaźnika bieżącego rekordu.

Formanty na podstawie tabeli lub kwerendy obejmują:

  • Lista pól i pól kombi.

  • Podformularz kontrolek.

  • Obiekty OLE, takich jak wykresy.

  • Formanty zawierającej funkcje agregujące domeny, takiej jak Zasadamium.

Jeśli określony formant nie jest oparty na kwerendzie lub tabeli, ta akcja wymusza ponowne obliczanie kontrolki.

Jeśli argument Nazwa formantu pozostanie puste, Akcja PonówKwerendę działa tak samo jak naciśnięcie klawiszy SHIFT + F9, gdy obiekt ma fokus. Jeśli formant podformularz ma fokus, akcja ponawia kwerendę tylko dla źródła podformularza (podobnie jak naciskając klawisze SHIFT + F9).

Uwaga: Akcja makra PonówKwerendę ponownie źródło formantu lub obiektu. Natomiast Akcja makra OdświeżObiekt (RepaintObject) odświeża kontrolek w określonym obiekcie, ale nie ponawianie kwerendy bazy danych lub wyświetlanie nowych rekordów. Akcja makra PokażWszystkieRekordy (ShowAllRecords) nie tylko ponawia, ale także usuwa wszystkie zastosowane filtry, które nie Akcja makra PonówKwerendę .

Chcesz PonówKwerendę formantu, którego nie ma aktywnego obiektu, należy użyć metody Requery w języku Visual Basic, moduł Applications (VBA), a nie akcji makra PonówKwerendę lub odpowiadającej jej PonówKwerendę metody DoCmd obiekt. Metoda Requery w języku VBA jest większa niż akcja makra PonówKwerendę lub metoda DoCmd.Requery . Ponadto, gdy używasz Akcja makra PonówKwerendę lub metoda DoCmd.RequeryAccess zamknięcie kwerendy i ponowne załadowanie danych z bazy danych, ale użycie metody Requery , Access umożliwia ponowne wykonanie zapytania bez zamykania i ponowne załadowanie go. Należy zauważyć, że metoda ActiveX Data Object (ADO), ponawianie kwerendy działa tak samo, jak metoda ponawianie kwerendy programu Access.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×