Przejdź do głównej zawartości

Akcja makra OtwórzRaport (OpenReport)

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz użyć akcji OtwórzRaport w bazach danych programu Access dla komputerów stacjonarnych, aby otworzyć raport w programie widok projektu lub Podgląd wydruku albo wysłać raport bezpośrednio do drukarki. Możesz również ograniczyć liczbę rekordów drukowanych w raporcie.

Ustawienie

Akcja OtwórzRaport ma następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Nazwa raportu

Nazwa raportu, który ma zostać otwarty. Pole Nazwa raportu w sekcji argumenty akcji w okienku Konstruktor makr zawiera wszystkie raporty w bieżącej bazie danych. Jest to argument wymagany.

Jeśli makro zawierające akcję OtwórzRaport zostanie uruchomione w baza danych bibliotek, Access najpierw szuka raportu o tej nazwie w bibliotecznej bazie danych, a następnie w bieżącej bazie danych.

Wyświetlanie

Widok, w którym raport zostanie otwarty. Kliknij pozycję Drukuj (natychmiastowe drukowanie raportu), projektlub Podgląd wydruku w polu Widok . Domyślnie jest drukowana.

Nazwa filtru

filtr, który ogranicza rekordy raportu. Można wprowadzić nazwę istniejącego zapytanie lub filtru zapisanego jako kwerenda. Jednak kwerenda musi zawierać wszystkie pola w otwartym raporcie lub ma właściwość OutputAllFields ustawioną na tak.

Warunek WHERE

Prawidłowa klauzula WHERE języka SQL (bez wyrazu WHERE) lub wyrażenie, której program Access używa do zaznaczania rekordów z tabela lub kwerendy źródłowej raportu. W przypadku zaznaczenia filtru z argumentem Nazwa filtru program Access zastosuje tę klauzulę WHERE do wyników filtru.

Aby otworzyć raport i ograniczyć jego rekordy do tych, które są określone przez wartość kontrolki w formularzu, użyj następującego wyrażenia:

[ NazwaPola ] = Forms! [ FormName ]! [ ControlName w formularzu ]

Pole NazwaPola należy zastąpić nazwą pola w tabeli źródłowej lub kwerendzie raportu, który ma zostać otwarty. Zamienianie formularza FormName i ControlName na formularz z nazwą formularza i kontrolkę w formularzu zawierającą wartość, według której ma być zgodny rekord w raporcie.

Uwaga: Maksymalna długość argumentu Warunek WHERE to 255 znaków. Jeśli trzeba wprowadzić bardziej złożona klauzulę SQL WHERE, należy użyć metody OtwórzRaport obiektu DoCmd w module języka Visual Basic for Applications (VBA). W module VBA można wprowadzać instrukcje klauzul WHERE języka SQL o maksymalnej długości 32768 znaków.

Tryb okna

Tryb, w którym raport zostanie otwarty. W polu Tryb okna kliknij pozycję normalny, ukryty, ikonalub okno dialogowe . Wartość domyślna to Normal.

Uwaga: Niektóre ustawienia argumentuodeMnie są stosowane w przypadku używania dokumentów na kartach. Aby przełączyć się na nakładające się okna:

  1. Kliknij pozycję plik , a następnie kliknij pozycję Opcje programu Access

  2. W oknie dialogowym Opcje programu Access kliknij pozycję Bieżąca baza danych.

  3. W sekcji Opcje aplikacji w obszarze Opcje okna dokumentukliknij pozycję nakładające się okna.

  4. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij i ponownie otwórz bazę danych.

Spostrzeżenia

Ustawienie Drukuj argumentu Widok powoduje natychmiastowe wydrukowanie raportu przy użyciu bieżących ustawień drukarki bez wyświetlania okna dialogowego Drukowanie . Możesz również użyć akcji OtwórzRaport , aby otworzyć i skonfigurować raport, a następnie wydrukować go za pomocą akcji wydruk. Na przykład przed drukowaniem można zmodyfikować raport lub użyć akcji wydruk , aby zmienić ustawienia drukarki.

Zastosowany przez Ciebie warunek filtrowania i WHERE stanie się ustawieniem właściwości filtru raportu.

Akcja OtwórzRaport jest podobna do dwukrotne kliknięcie raportu w okienku nawigacji lub kliknięcie raportu prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji i wybranie odpowiedniego widoku lub polecenia Drukuj .

Porady    

  • Aby wydrukować podobne raporty dla różnych zestawów danych, należy użyć filtru lub klauzuli WHERE w celu ograniczenia rekordów drukowanych w raporcie. Następnie zmodyfikuj makro, aby zastosować inny filtr lub zmienić argument warunku WHERE .

  • Możesz przeciągnąć Raport z okienka nawigacji do wiersz akcji makra. Spowoduje to automatyczne utworzenie akcji OtwórzRaport , otwierającej raport w widoku raportu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×