Akcja makra OtwórzRaport (OpenReport)

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Akcja OtwórzRaport (OpenReport) służy w bazach danych dla komputerów stacjonarnych dostępu aby otworzyć raport w widoku Podgląd wydruku lub widok projektu lub wysłać raport bezpośrednio do drukarki. Można również ograniczyć rekordy, które zostaną wydrukowane w raporcie.

Ustawienie

Akcja OtwórzRaport występują następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Nazwa raportu

Nazwa raportu, aby otworzyć. Pole Nazwa raportu w sekcji Argumentów akcji okienka Konstruktor makr zawiera wszystkie raporty w bieżącej bazie danych. Jest to argument wymagany.

Po uruchomieniu makra zawierającego akcję OtwórzRaport (OpenReport) w baza danych bibliotekAccess szuka najpierw raportu o podanej nazwie w bazie danych bibliotek, a następnie w bieżącej bazie danych.

Widok

Widok, w którym raport zostanie otwarty. Kliknij pozycję Drukowanie (Drukuj raport natychmiast), Projekt lub Podgląd wydruku w polu Widok. Wartość domyślna to wydruku.

Nazwa filtru

filtr ograniczeniem rekordy w raporcie. Można wprowadzić nazwę istniejącej zapytanie lub filtru, który został zapisany jako kwerendę. Kwerenda musi jednak zawierać wszystkie pola w raporcie lub jego właściwość OutputAllFields ustawiona na wartość Tak.

Warunek WHERE

Prawidłowa klauzula WHERE języka SQL (bez słowa miejsce, w którym) lub wyrażenie używane przez program Access do wybierania rekordów z raportu podstawowej tabela lub kwerendy. Wybranie filtr za pomocą argumentu Nazwa filtru , program Access zastosuje klauzulę WHERE do wyników filtru.

Aby otworzyć raport i ograniczyć jego rekordy do określone przez wartość formantu w formularzu, należy użyć następującego wyrażenia:

[ nazwa_pola ] = Forms! [ Nazwa formularza ]! [ formantu w formularzu ]

Zamień nazwa_pola nazwę pola w podstawowej tabeli lub kwerendy raportu, który chcesz otworzyć. Zamień Nazwa formularza i formantu w formularzu nazwa formularza i kontrolki w formularzu, który zawiera wartość, która ma rekordów w raporcie, aby dopasować.

Uwaga: Maksymalna długość argumentu Warunek Where wynosi 255 znaków. Jeśli potrzebujesz wprowadzić bardziej złożone SQL klauzulę WHERE dłużej niż to, użyj metody OpenReport obiektu DoCmd w języku Visual Basic modułu Applications (VBA). Instrukcja SQL WHERE klauzula do 32 768 znaków można wprowadzić w języku VBA.

Tryb okna

Tryb, w którym raport zostanie otwarty. Kliknij pozycję Normalny, ukryte, ikona lub okno dialogowe w polu Tryb okna. Wartość domyślna to Normalny.

Uwaga: Niektóre ustawienia argumentunadawcyM oknanie stosuj podczas korzystania z dokumentów kartotekowych. Aby przełączyć się do nakładające się okna:

  1. Kliknij kartę plik, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access. Jeśli korzystasz z programu Access 2007, kliknij Przycisk Microsoft Office > Opcje programu Access.

  2. W oknie dialogowym Opcje programu Access kliknij pozycję Bieżąca baza danych.

  3. W sekcji Opcje aplikacji w obszarze Opcje okna dokumentu kliknij Nakładające się okna.

  4. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij i ponownie otwórz bazę danych.

Uwagi

Ustawienia wydruku dla argumentu Widok powoduje natychmiastowe wydrukowanie raportu przy użyciu bieżących ustawień drukarki bez wyświetlania okna dialogowego Drukowanie. Za pomocą akcji OtwórzRaport otworzyć i skonfigurować raport i wydrukować go za pomocą akcji Wydruk. Na przykład można zmodyfikować raport lub zmienić ustawienia drukarki przed drukowaniem za pomocą akcji Wydruk .

Filtr i warunek WHERE stają się ustawienia właściwości filtru w raporcie.

Akcja OtwórzRaport (OpenReport) jest podobne do dwukrotne kliknięcie raport w okienku nawigacji lub klikając prawym przyciskiem myszy raport w okienku nawigacji i wybraniu odpowiedniego widoku lub polecenia Drukuj.

Porady   

  • Aby wydrukować podobne raporty dla różnych zestawów danych, należy użyć filtru lub klauzuli WHERE, aby ograniczyć rekordy drukowane w raporcie. Następnie edytować makro, aby zastosować inny filtr lub zmienić argument Warunku Where .

  • Raport można przeciągnąć z okienka nawigacji do makra wiersz akcji. Spowoduje to automatyczne utworzenie akcję OtwórzRaport (OpenReport) , która umożliwia otwarcie raportu w widoku raportu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×