Akcja makra OtwórzPrzechowywanąProcedurę (OpenStoredProcedure)

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W projekcie programu Access (* ADP), za pomocą akcji makra OtwórzPrzechowywanąProcedurę otworzyć procedura składowana w widok arkusza danych, procedura składowana widok projektu lub Podgląd wydruku. Ta akcja uruchamia procedurę przechowywaną po otwarciu w widoku arkusza danych. Można wybrać tryb wprowadzania danych dla procedury składowanej i ograniczyć rekordy, które wyświetla procedury składowanej.

Uwaga: Ta akcja nie jest dozwolony, jeśli baza danych nie jest zaufana.

Uwaga: Program Access 2010 jest ostatnią wersję, która obsługuje projekty danych programu Access.

Ustawienie

Akcja makra OtwórzPrzechowywanąProcedurę występują następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Nazwa procedury

Nazwa procedury przechowywanej w celu otwarcia. Pole Nazwa procedury w sekcji Argumentów akcji okna projektu makra zawiera wszystkie procedury składowane w bieżącej bazie danych. Jest to argument wymagany.

Po uruchomieniu makra zawierającego akcję makra OtwórzPrzechowywanąProcedurę w baza danych bibliotekAccess szuka najpierw procedury przechowywanej o podanej nazwie w bazie danych bibliotek, a następnie w bieżącej bazie danych.

Widok

Widok, w którym zostanie otwarta procedura przechowywana. Kliknij Arkusz danych, Projekt, Podgląd wydruku, tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego w polu Widok. Wartość domyślna to arkusza danych.

Tryb danych

Tryb wprowadzania danych procedury składowanej. Dotyczy tylko procedur przechowywanych otwartych w widoku arkusza danych. Kliknij przycisk Dodaj (użytkownika można dodawać nowe rekordy, ale nie można wyświetlać lub edytować istniejące rekordy), edytować (użytkownik może wyświetlać lub edytować istniejące rekordy i dodawać nowe rekordy) lub Tylko do odczytu (użytkownik może tylko przeglądać rekordy). Wartość domyślna to Edytowanie.

Uwagi

Ta akcja jest podobna do dwukrotne kliknięcie procedury przechowywanej w okienku nawigacji lub klikając prawym przyciskiem myszy kwerendę w okienku nawigacji i wybraniu żądanego polecenia.

Przełączenie do widoku projektu, gdy procedura przechowywana jest otwarty usuwa ustawienie argumentu Tryb danych dla procedury składowanej. To ustawienie nie jest efekt, nawet po powrocie do widoku arkusza danych.

Porady

  • Procedura składowana można przeciągnąć z okienka nawigacji do okna projektu makra. Spowoduje to automatyczne utworzenie akcję makra OtwórzPrzechowywanąProcedurę , która zostanie otwarta procedura przechowywana w widoku arkusza danych.

  • Jeśli nie chcesz wyświetlać systemowe komunikaty wyświetlane zazwyczaj podczas uruchamiania procedury przechowywanej (wskazuje, że jest procedura składowana i przedstawiający wpłynie na liczbę rekordów), aby zapobiec wyświetlaniu tych umożliwiają akcję UstawOstrzeżenia wiadomości.

Aby uruchomić akcję makra OtwórzPrzechowywanąProcedurę w module Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody OtwórzPrzechowywanąProcedurę obiektu DoCmd .

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×