Akcja makra OtwórzKwerendę (OpenQuery)

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Akcja makra OtwórzKwerendę (OpenQuery) w bazach danych programu Access umożliwia otwieranie kwerendy wybierającej lub krzyżowej w widok arkusza danych, widok projektu lub Podgląd wydruku. Ta akcja uruchamia zapytanie funkcjonalne. Można także wybrać tryb wprowadzania danych w kwerendzie.

Uwaga: Ta akcja jest dostępna tylko w środowisku bazy danych programu Access (mdb lub accdb). Zobacz OpenView, OtwórzPrzechowywanąProcedurę lub OtwórzFunkcję akcji, jeśli korzystasz z środowiska projektu programu Access (ADP). Akcja makra OtwórzKwerendę (OpenQuery) nie jest dostępna w aplikacjach sieci web programu Access.

Ustawienie

Akcja makra OtwórzKwerendę ma następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Nazwa kwerendy

Nazwa zapytania, aby otworzyć. Wybierz nazwę zapytania, aby otworzyć przy użyciu listy rozwijanej nazw kwerendy. Jest to argument wymagany.

Po uruchomieniu makra zawierającego akcję OtwórzKwerendę (OpenQuery) w baza danych bibliotekAccess szuka najpierw kwerendy o podanej nazwie w bazie danych bibliotek, a następnie w bieżącej bazie danych.

Widok

Widok, w którym jest otwierana kwerenda. Zaznacz Arkusz danych, Projekt, Podgląd wydruku, tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego w polu Widok. Wartość domyślna to arkusza danych.

Uwaga: Widoki tabeli przestawnej i wykresu przestawnego nie są dostępne w wersji programu Access począwszy od programu Access 2013.

Tryb danych

Tryb wprowadzania danych w kwerendzie. Dotyczy tylko kwerend otwieranych w widoku arkusza danych. Wybierz pozycję Dodaj (użytkownik może dodawać nowe rekordy, ale nie można edytować istniejące rekordy), edytować (użytkownik może edytować istniejące rekordy i dodawać nowe rekordy) lub Tylko do odczytu (użytkownik może tylko przeglądać rekordy). Wartość domyślna to Edytowanie.

Uwagi

Użycie argumentu Widokarkusza danych, program Access wyświetli zestaw wyników, gdy jest kwerendę wybierającą, krzyżową, składającą, lub przekazującą, których właściwość ReturnsRecords , jest ustawiona na Tak; i uruchamia kwerendę, jeśli jest akcji, definicji danych lub kwerendy przekazującej, których właściwość ReturnsRecords jest ustawiona na nie.

Akcja OtwórzKwerendę jest podobna do dwukrotnie kwerendę w okienku nawigacji lub klikając prawym przyciskiem myszy kwerendę w okienku nawigacji i wybraniu odpowiedniego widoku. Za pomocą tej akcji można wybierać dodatkowe opcje.

Porady   

  • Kwerendy można przeciągnąć z okienka nawigacji do okna projektu makra. Spowoduje to automatyczne utworzenie akcji OtwórzKwerendę otwierającej kwerendę w widoku arkusza danych.

    Przełączenie do widoku projektu, gdy kwerenda jest otwarty usuwa ustawienie argumentu Tryb danych kwerendy. To ustawienie nie ma zastosowania, nawet po powrocie do widoku arkusza danych.

  • Jeśli nie chcesz wyświetlić wiadomości systemowe, które zwykle pojawiają się po uruchomieniu kwerendy funkcjonalnej (informujących, że jest kwerendy funkcjonalnej i przedstawiający wpłynie na liczbę rekordów), można zapobiec wyświetlaniu tych wiadomości za pomocą akcji UstawOstrzeżenia .

Aby uruchomić akcję makra OtwórzKwerendę (OpenQuery) w module Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody OpenQuery obiektu DoCmd .

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×