Akcja makra OtwórzFunkcję (OpenFunction)

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W projekcie programu Access (* ADP) za pomocą akcji makra OtwórzFunkcję otworzyć funkcja zdefiniowana przez użytkownika w widok arkusza danych, w tekście, funkcja widok projektu, widoku Edytor tekstu języka SQL (dla skalarnej lub tabela, funkcja zdefiniowana przez użytkownika), oraz Podgląd wydruku. Ta akcja uruchamia funkcję zdefiniowaną przez użytkownika po otwarciu w widoku arkusza danych. Można także wybrać tryb wprowadzania danych dla funkcji zdefiniowanych przez użytkownika i ograniczyć rekordy, które za pomocą funkcji zdefiniowanych przez użytkownika.

Uwaga: Ta akcja nie jest dozwolony, jeśli baza danych nie jest zaufana.

Uwaga: Program Access 2010 jest ostatnią wersję, która obsługuje projekty danych programu Access.

Ustawienie

Akcja makra OtwórzFunkcję występują następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Nazwa funkcji

Nazwa funkcji zdefiniowanych przez użytkownika, aby otworzyć. W polu Nazwa funkcji są wyświetlane wszystkie funkcje zdefiniowane przez użytkownika w bieżącej bazie danych. Jest to argument wymagany.

Po uruchomieniu makra zawierającego akcję funkcji w baza danych bibliotekAccess najpierw szuka funkcji o tej nazwie w bazie danych bibliotek, a następnie w bieżącej bazie danych.

Widok

Widok, w którym zostanie otwarta funkcja zdefiniowana przez użytkownika. Zaznacz Arkusz danych, Projekt, Podgląd wydruku, tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego w polu Widok. Wartość domyślna to arkusza danych.

Tryb danych

Tryb wprowadzania danych dla funkcji zdefiniowanych przez użytkownika. Dotyczy tylko funkcje zdefiniowane przez użytkownika w widoku arkusza danych. Wybierz pozycję Dodaj (użytkownika można dodawać nowe rekordy, ale nie można wyświetlać lub edytować istniejące rekordy), edytować (użytkownik może wyświetlać lub edytować istniejące rekordy i dodawać nowe rekordy) lub Tylko do odczytu (użytkownik może tylko przeglądać rekordy). Wartość domyślna to Edytowanie.

Uwagi

Ta akcja makra jest podobna do dwukrotne kliknięcie funkcji zdefiniowanych przez użytkownika w okienku nawigacji lub klikając prawym przyciskiem myszy funkcji w okienku nawigacji i wybraniu odpowiedniego widoku.

Przełączanie do widoku projektu, gdy funkcja zdefiniowana przez użytkownika jest otwarty usuwa ustawienie argumentu Tryb danych dla funkcji zdefiniowanych przez użytkownika. To ustawienie nie jest efekt, nawet po powrocie do widoku arkusza danych.

Porady   

  • Można zaznaczyć funkcji zdefiniowanych przez użytkownika w okienku nawigacji i przeciągnij ją do okna projektu makra. Spowoduje to automatyczne utworzenie akcji OtwórzFunkcję , która zostanie otwarta funkcja zdefiniowana przez użytkownika w widoku arkusza danych.

  • Jeśli nie chcesz wyświetlić wiadomości systemowe, które zwykle pojawiają się po uruchomieniu funkcji zdefiniowanych przez użytkownika (co oznacza funkcji zdefiniowanych przez użytkownika i przedstawiający wpłynie na liczbę rekordów), pomijany umożliwiają Akcja makra UstawOstrzeżenia (SetWarnings) wyświetlanie tych wiadomości.

Aby uruchomić akcję makra OtwórzFunkcję w module Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody OtwórzFunkcję obiektu DoCmd .

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×