Akcja makra OtwórzFormularz (OpenForm)

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Akcja makra OtwórzFormularz (OpenForm) w programie Access umożliwia otwieranie formularz w widok formularza, widok projektu, Podgląd wydruku lub widok arkusza danych. Można wybrać tryby wpis i okno dane dla formularza i ograniczanie rekordy, które są wyświetlane w formularzu.

Uwaga: Akcja makra OtwórzFormularz (OpenForm) nie jest dostępna w aplikacjach sieci web programu Access.

Ustawienie

Akcja OtwórzFormularz ma następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Nazwa formularza

Nazwa formularza. W polu Nazwa formularza są wyświetlane listy rozwijanej wszystkich formularzy w bieżącej bazie danych. Jest to argument wymagany.

Po uruchomieniu makra zawierającego akcję OtwórzFormularz (OpenForm) w baza danych bibliotek, program Access szuka najpierw formularza o podanej nazwie w bazie danych bibliotek, a następnie w bieżącej bazie danych.

Widok

Widok, w którym zostanie otwarty formularz. Wybierz formularz, Projekt, Podgląd wydruku, Arkusz danych, tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego w polu Widok. Wartość domyślna to formularz.

Uwaga: Funkcja widokach tabeli przestawnej i wykresu przestawnego została usunięta od początku programu Access z programu Access 2013.

Uwaga: Ustawienie argumentu Widok zastępuje ustawienia właściwości DefaultView i ViewsAllowed formularza. Na przykład jeśli właściwość ViewsAllowed formularza jest ustawiona na Arkusz danych, nadal można OtwórzFormularz Otwórz formularz w widoku formularza.

Nazwa filtru

filtr ogranicza lub sortuje rekordy formularza. Można wprowadzić nazwę istniejącej zapytanie lub filtru, który został zapisany jako kwerendę. Jednak kwerendy muszą zawierać wszystkie pola w formularzu, który chcesz otworzyć lub jego właściwości OutputAllFields ustawiona na wartość Tak.

Warunek WHERE

Prawidłowa klauzula WHERE języka SQL (bez słowa miejsce, w którym) lub wyrażenie używane przez program Access do wybierania rekordów z formularza podstawowej tabeli lub kwerendy. Wybranie filtr za pomocą argumentu Nazwa filtru , program Access zastosuje klauzulę WHERE do wyników filtru.

Aby otworzyć formularz i ograniczyć jego rekordy do określone przez wartość formantu w innym formularzu, należy użyć następującego wyrażenia:

[ nazwa_pola ] = Forms! [ Nazwa formularza ]! [ formantu w innym formularzu ]

Zamień nazwa_pola nazwę pola w podstawowej tabeli lub kwerendy, formularza, który chcesz otworzyć. Zamień nazwę innym formularzu i formantu w formularzu zawierającego wartość, która ma rekordy z pierwszego formularza zgodnie z Nazwa formularza i formantu w innym formularzu .

Uwaga: Maksymalna długość argumentu Warunek Where wynosi 255 znaków. Jeśli potrzebujesz wprowadzić bardziej złożone SQL klauzulę WHERE dłużej niż to, użyj metody OpenForm obiektu DoCmd w języku Visual Basic modułu Applications (VBA). Instrukcja SQL WHERE klauzula do 32 768 znaków można wprowadzić w języku VBA.

Tryb danych

Tryb wprowadzania danych w formularzu. Dotyczy tylko formularz otwarty w widoku formularza lub widoku arkusza danych. Wybierz pozycję Dodaj (użytkownik może dodawać nowe rekordy, ale nie można edytować istniejące rekordy), edytować (użytkownik może edytować istniejące rekordy i dodawać nowe rekordy) lub Tylko do odczytu (użytkownik może tylko przeglądać rekordy).

Notatki

  • Ustawienia argumentu Tryb danych zastępuje ustawienia właściwości formularza AllowEdits, AllowDeletionsAllowAdditionsi DataEntry . Na przykład jeśli właściwość AllowEdits formularza jest ustawiona na nie, nadal można OtwórzFormularz Otwórz formularz w trybie edycji.

  • Jeśli ten argument jest puste, program Access otworzy formularz w trybie wprowadzania danych określonych przez AllowEdits, AllowDeletionsAllowAdditionsi DataEntry właściwości formularza.

Tryb okna

Tryb okna, w którym zostanie otwarty formularz. Wybierz Normalny (formularz jest otwierany w trybie określonych przez jego właściwości), ukryty (formularz jest ukryty), ikona (formularz jest otwierany zminimalizowanym jako mały pasek tytułu u dołu ekranu), okno dialogowe (formularza Modal i podręcznego właściwości są ustawione na wartość Tak ). Wartość domyślna to Normalny.

Uwaga: Niektóre ustawienia argumentu Tryb okna nie mają zastosowania podczas korzystania z dokumentów kartotekowych. Aby przełączyć się do nakładające się okna:

  1. Kliknij kartę plik, a następnie kliknij pozycję Opcje. Zauważ, że jeśli korzystasz z programu Access 2007 kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access.

  2. W oknie dialogowym Opcje programu Access kliknij pozycję Bieżąca baza danych.

  3. W sekcji Opcje aplikacji w obszarze Opcje okna dokumentu kliknij Nakładające się okna.

  4. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij i ponownie otwórz bazę danych.

Uwagi

Ta akcja makra jest podobne do dwukrotnie formularz w okienku nawigacji lub klikając prawym przyciskiem myszy formularz w okienku nawigacji i wybraniu odpowiedniego widoku.

Formularz może być modalność (musi zostać zamknięty lub ukryty, zanim użytkownik może wykonywać dowolne inne akcje) lub niemodalny (użytkownik może przechodzić do innych okien przy otwartym formularzu). Można także formularz podręczny (formularz używany do zbierania lub wyświetlania informacji, który pozostaje na wierzchu innych okien programu Access). Można ustawić właściwości Modal i podręcznego podczas projektowania formularza. Jeśli używasz normalnego dla argumentu Tryb okna , formularz jest otwierany w trybie określonym przez te właściwości. Użycie dla argumentu Tryb oknadialogowego, tych właściwości są ustawione na wartość Tak. Formularz otwarty jako ukryty lub w postaci ikony powraca do trybu określonego przez ustawienia właściwości, gdy można pokazywać lub go przywrócić.

Po otwarciu formularza przy użyciu argumentu Tryb okna ma wartość okno dialogowe, program Access zawiesza makro do momentu zamknięcia lub ukrycia formularza. Formularz można ukryć, ustawiając jego właściwość Visible na nie przy użyciu akcji UstawWartość .

Filtr i warunek WHERE stają się ustawienia właściwości Filtr formularza.

Porada: Można zaznaczyć formularz w okienku nawigacji i przeciągnij go w oknie Makro. Powoduje to automatyczne utworzenie akcji OtwórzFormularz otwartym wybrany formularz w widoku formularza.

Przykład

Ustaw wartość kontrolki w formularzu otwartego za pomocą makra

Poniższe makro powoduje otwarcie formularza produkty za pomocą przycisku w formularzu dostawcy. Dzięki niemu stosowania Echo, OtwórzFormularz (OpenForm), UstawWartośći PrzejdźDoFormantu (GoToControl). Akcji UstawWartość formant identyfikator dostawcy w formularzu produkty do bieżącego dostawcy w formularzu dostawcy. Następnie za pomocą akcji PrzejdźDoFormantu przeniesienie fokusu do pola Identyfikator kategorii, w którym można rozpocząć wprowadzanie danych dotyczących nowego produktu. To makro powinno zostać dołączone do przycisku Dodaj produkty na formularzu dostawcy.

Akcja

Argumenty: ustawienie

Komentarz

Echo

Echo włączone: Brak

Zatrzymaj aktualizowanie ekranu podczas wykonywania makra.

OtwórzFormularz

Nazwa formularza: produkty

Widok: Formularz

Tryb danych: Dodawanie

Tryb okna: Normalny

Otwórz formularz produkty.

UstawWartość

Elementu: [formularze]! [Produkty]! [IDDostawcy]

Wyrażenie: IDDostawcy

Ustaw dla formantu identyfikator dostawcy do bieżącego dostawcy w formularzu dostawcy.

PrzejdźDoKontrolki

Nazwa kontrolki: CategoryID

Przejdź do formantu identyfikator kategorii.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×