Akcja makra OdświeżObiekt (RepaintObject)

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Umożliwia Akcja makra OdświeżObiekt (RepaintObject) w bazach danych programu Access zakończenia oczekujących aktualizacji ekranu dla określonego obiektu bazy danych lub dla aktywnego obiektu bazy danych, jeśli nie jest określona. Aktualizacje te obejmują wszelkie oczekiwanie na ponowne obliczenia dla formantów obiektu.

Ustawienie

Akcja makra OdświeżObiekt (RepaintObject) występują następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Typ obiektu

Typ obiektu do odświeżanie. Kliknij pozycję tabeli, kwerendy, formularza, raportu, makra, modułu, strony dostępu do danych, Widok serwera, Diagram, procedura składowana lub Funkcja w polu Typ obiektu pole w oknie projektu makra. Ten argument pusty, aby wybrać aktywny obiekt.

Nazwa obiektu

Nazwa obiektu do odświeżenia. Pole Nazwa obiektu zawiera wszystkie obiekty w bazie danych typu wybranego przez argument Typ obiektu . Jeśli argument Typ obiektu pozostanie puste, ten argument należy również pozostawić pusty.

Uwagi

Access czeka, aby ukończyć rozpoczęte aktualizacje ekranu, dopóki nie zakończy się innych oczekujących zadań. Za pomocą tej akcji można wymusić natychmiastowe odświeżenie formantów określonego obiektu. Za pomocą tej akcji:

  • Kiedy używać Akcja makra UstawWartość mogli zmieniać wartości w kilku formantów. Program Access nie może pokazać zmiany od razu, zwłaszcza jeśli inne formanty (na przykład formanty obliczeniowe) zależą od wartości w zmienionych formantach.

  • Aby upewnić się, że formularz jest wyświetlana są wyświetlane dane we wszystkich formantów. Na przykład formanty zawierające obiekty OLE nie są wyświetlane dane o jego od razu po otwarciu formularz.

Uwaga: 

  • Ta akcja nie powoduje ponowne wysłanie zapytania bazy danych, dlatego nie pokazuje nowych i zmienionych rekordów oraz nie usuwa usuniętych rekordów z podstawowej tabela lub zapytanie obiektu. Akcja makra PonówKwerendę umożliwia ponawianie kwerendy źródła obiektu lub jego formantów. Akcja makra PokażWszystkieRekordy (ShowAllRecords) umożliwia wyświetlanie ostatnich rekordów i usunąć wszystkie zastosowane filtry.

  • Akcja makra OdświeżObiekt (RepaintObject) nie ma taki sam wynik, klikając przycisk Odśwież w grupie rekordy na karcie Narzędzia główne, która jest wyświetlana, dowolne zmiany lub innym użytkownikom wprowadzone wyświetlonego rekordach w formularzach i arkusze danych.

Aby uruchomić akcję makra OdświeżObiekt (RepaintObject) w module Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody OdświeżObiekt obiektu DoCmd .

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×