Akcja makra MoveAndSizeWindow

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W komputerowych baz danych programu Access Jeśli dokumencie zostały ustawione opcje okna nakładające się okna zamiast dokumenty kartotekowe umożliwia akcji makra MoveAndSizeWindow przenoszenie lub zmienianie rozmiaru aktywnego okna. Aby uzyskać informacje o tym, jak ustawić opcje okna dokumentu zobacz sekcję Uwagi.

Uwaga: Ta akcja makra nie można zastosować do okien kodu w Edytorze Visual Basic. Aby uzyskać informacje o oknach kodu zobacz temat właściwość stanu.

Uwaga: Zaczyna się w programie Access 2010, zmieniono na MoveAndSizeWindow Akcja makra RuchRozmiar (MoveSize).

Uwaga: Akcja makra MoveAndSizeWindow nie jest dostępna w aplikacjach sieci web programu Access.

Ustawienie

Akcja makra MoveAndSizeWindow występują następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Right

Nowe położenie poziome w lewym górnym rogu okna, mierzone od lewej krawędzi okna nadrzędnego. Wprowadź położenie w polu argumentu prawej.

W dół

Nowe położenie w pionie lewego górnego rogu okna, mierzone od górnej krawędzi okna nadrzędnego.

Szerokość

W oknie nowej szerokości.

Wysokość

Wysokość nowego okna.


Jeśli argument jest pusty, Access używa bieżącego ustawienia okna.

Wprowadź wartość dla co najmniej jeden argument.

Uwaga: Każda miara jest cale lub centymetry, w zależności od ustawień regionalnych w Panelu sterowania systemu Windows.

Uwagi

Aby skonfigurować aplikację nakładające się okna zamiast dokumentów na kartach, użyj następującej procedury:

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

  2. Kliknij pozycję Bieżąca baza danych.

  3. W sekcji Opcje aplikacji w obszarze Opcje okna dokumentu kliknij Nakładające się okna.

  4. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij i ponownie otwórz bazę danych.

Ta akcja jest podobna do klikając polecenie Przenieś lub rozmiar w menu Sterowanie okna. Przy użyciu polecenia menu używasz klawiszy strzałek do przeniesienia lub zmiany rozmiaru okna. Przy użyciu akcji makra MoveAndSizeWindow możesz bezpośrednio wprowadź wybrane miary położenia i rozmiaru. Za pomocą myszy przenieść i rozmiaru okna.

Za pomocą tej akcji makra dla każdego okna w dowolnym widoku.

Porady

  • Aby przenieść okno bez zmiany jego rozmiaru, należy wprowadź wartości w prawo i w dół argumenty, pozostawiając puste argumenty Szerokość i Wysokość .

  • Aby zmienić rozmiar okna bez przenoszenia go, należy wprowadzić wartości w polach Szerokość i Wysokość argumenty, pozostawiając puste argumenty w prawo i w dół .

Aby uruchomić akcję makro MoveAndSizeWindow w module Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody RuchRozmiar obiektu DoCmd .

Przykład

Synchronizowanie formularzy przy użyciu makra

Następujące akcje makra Otwórz formularz listy produktów w prawym dolnym rogu formularza dostawcy i wyświetlenie produktów bieżącego dostawcy. Dzięki niemu stosowania Echo, OknoKomunikatu (MsgBox), PrzejdźDoFormantu (GoToControl), ZatrzymajMakro, OtwórzFormularz (OpenForm)i akcje MoveAndSizeWindow . Pokazuje także stosowania wyrażenie warunkowe z akcjami OknoKomunikatu (MsgBox), PrzejdźDoFormantu (GoToControl)i ZatrzymajMakro . To makro powinno zostać dołączone do przycisku Przejrzyj produkty na formularzu dostawcy.

Warunek

Akcja

Argumenty: ustawienie

Komentarz

Echo

Echo włączone: Brak

Zatrzymaj aktualizowanie ekranu podczas wykonywania makra.

IsNull ([identyfikator dostawcy])

OknoKomunikatu

Komunikat: Przejdź do rekordu dostawcy, w których produkty mają być wyświetlane, następnie kliknij przycisk Przeglądaj produkty ponownie.

Sygnał dźwiękowy: Tak

Typ: Brak

Tytuł: zaznacz dostawcę

Jeśli istnieje ma bieżącego dostawcy w formularzu dostawcy, był wyświetlany komunikat.

PrzejdźDoKontrolki

Nazwa kontrolki: NazwaFirmy

Przenieś fokus do formantu NazwaFirmy.

...

ZatrzymajMakro

Zatrzymaj makro.

OtwórzFormularz

Nazwa formularza: Lista produktów

Widok: Arkusz danych

Nazwa filtru:

Warunek WHERE: [identyfikator dostawcy] = [formularze]! [Dostawcy]! [IDDostawcy]

Tryb danych: tylko do odczytu

Tryb okna: Normalny

Otwórz formularz Lista produktów i Pokaż produktów bieżącego dostawcy.

MoveAndSizeWindow

Prawo: 0.7799"

W dół: 1.8"

Umieść formularz Lista produktów w prawym dolnym rogu formularza dostawcy.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×