Akcja makra MessageBox

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Akcja makra MessageBox bazy danych programu Access umożliwia wyświetlanie w oknie komunikatu zawierające ostrzeżenie lub komunikat informacyjny. Na przykład służy akcja makra MessageBox z makrami sprawdzanie poprawności. W przypadku kontrolka lub rekord niepowodzenia warunek sprawdzania poprawności w makrze, w oknie komunikatu można wyświetlić komunikat o błędzie i instrukcjami dotyczącymi rodzaju danych, które należy wprowadzić.

Uwaga: Część treści tego tematu może nie dotyczyć niektórych języków.

Uwaga: Zaczyna się w programie Access 2010, zmieniono na MessageBox Akcja makra OknoKomunikatu (MsgBox).

Ustawienia dla komputerów stacjonarnych bazy danych programu Access

W bazach danych programu Access pulpitu MessageBox akcji makra występują następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Komunikat

Tekst w oknie komunikatu. Wprowadź tekst komunikatu w polu argumentu wiadomości. Można wpisać maksymalnie 255 znaków lub wprowadzić wyrażenie (poprzedzone znak równości).

Sygnał dźwiękowy

Określa, czy na komputerze lub urządzeniu prelegenta może wydawać się dźwięk, gdy zostanie wyświetlony komunikat. Wybierz pozycję Tak (audio dźwięk) lub nie (nie sygnał dźwiękowy). Wartość domyślna to Tak.

Type (Typ)

Typ pola wiadomości. Każdy typ ma inną ikonę. Wybierz pozycję Brak, krytyczne, Ostrzeżenie?, Ostrzeżenie!, lub informacje. Wartość domyślna to Brak.

Stanowisko

Tekst wyświetlany w polu wiadomość pasek tytułu. Na przykład możesz mieć pasek tytułu "Sprawdzanie poprawności Identyfikatora klienta". Jeśli ten argument jest puste, zostanie wyświetlona "Microsoft Access".

Ustawienia dla aplikacji sieci web programu Access

Akcja makra, w aplikacjach sieci web programu Access MessageBox ma tylko jeden argument.

Argument akcji

Opis

Komunikat

Tekst w oknie komunikatu. Wprowadź tekst komunikatu w polu argumentu wiadomości. Można wpisać maksymalnie 255 znaków lub wprowadzić wyrażenie (poprzedzone znak równości).

Uwagi

Akcja makra MessageBox pulpitu bazy danych programu Access umożliwia tworzenie sformatowany komunikat podobny do wbudowane komunikaty o błędach wyświetlane przez Access. Akcja makra MessageBox umożliwia wiadomość na trzy sekcje argumentu komunikat. Oddzielanie części "@" znaków.

Poniższy przykład wyświetla sformatowane okno komunikatu z komunikatem podzielonym. Pierwsza część tekstu w komunikacie jest wyświetlana jako pogrubiony nagłówek. Druga sekcja jest wyświetlana jako zwykły tekst pod nagłówkiem. Trzecia sekcja jest wyświetlana jako zwykły tekst pod druga sekcja pustym wierszem między nimi.

Wpisz następujący ciąg w argumencie wiadomości :

Problem button!@This przycisk nie Work.@try innej.

Uwaga: Nie można użyć tej specjalne techniki formatowania w aplikacjach sieci web programu Access.

Nie można uruchomić akcję MessageBox w module Visual Basic for Applications (VBA). Użyj funkcji OknoKomunikatu (MsgBox) .

Przykłady

Scenariusze pole wiadomości

W poniższych przykładach pokazano różne rodzaje scenariusze korzystania z akcji makra MessageBox.

Akcja

Argument

Komentarz

MessageBox

Komunikat: Przejdź do rekordu dostawcy, w których produkty mają być wyświetlane, następnie kliknij przycisk Przeglądaj produkty ponownie.

Sygnał dźwiękowy: Brak

Typ: Brak

Tytuł: zaznacz dostawcę

W tym przykładzie Jeśli istnieje ma bieżącego dostawcy w formularzu dostawcy, był wyświetlany komunikat. Program Access nie wyświetla dowolną ikonę z tą wiadomością.

MessageBox

Komunikat: Wprowadź nazwę dostawcy przed podjęciem próby Zapisz rekord.

Sygnał dźwiękowy: Tak

Typ: Ostrzeżenie!

Tytuł: Brak nazwy dostawcy

W tym przykładzie w przypadku nie podano rekordu, gdy użytkownik będzie próbował Zapisz rekord nazwy dostawcy był wyświetlany komunikat z dźwiękowego. Program Access wyświetli ikonę wykrzyknik z tej wiadomości.

MessageBox

Komunikat: = "Dostawca" & [formularze]! [Dostawcy]! [Nazwa dostawcy] & "jest już w w bazie danych".

Sygnał dźwiękowy: Tak

Typ: krytyczne

Tytuł: duplikowanie dostawcy

W tym przykładzie stacjonarnej bazy danych użytkownika wprowadzona nazwa zduplikowanych dostawcy w formularzu dostawcy. Argument komunikat wyrażenie łączy tekst z niestandardowym komunikatem i jest wyświetlana nazwa dostawcy, użytkownik wpisał w formancie Nazwa dostawcy w formularzu dostawcy. Program Access wyświetli wiadomość z dźwiękowego oraz krytyczne ikonę z tą wiadomością.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×