Akcja makra KopiujPlikBazyDanych (CopyDatabaseFile)

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Akcja makra KopiujPlikBazyDanych można użyć, aby utworzyć kopię bieżącej Microsoft SQL Server 7.0 lub nowszy bazy danych połączonych z projektem programu Access (* ADP). Access odłącza bieżącej bazy danych, a następnie dołączana do serwera docelowego. Aby uzyskać więcej informacji na temat Odłączanie i dołączanie bazy danych zobacz dokumentację programu SQL Server.

Uwaga: Ta akcja nie jest dozwolony, jeśli baza danych nie jest zaufana.

Uwaga: Program Access 2010 jest ostatnią wersję, która obsługuje projekty danych programu Access.

Ustawienie

Akcja makra KopiujPlikBazyDanych ma następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Nazwa pliku bazy danych

Nazwa nowego pliku danych wzorca. Domyślna ścieżka pliku jest bieżąca lokalizacja pliku projektu programu Access (ADP).

Zastąp istniejące pliki

Określa, czy zastąpić istniejący plik o tej samej nazwie. Jeśli ustawiona na wartość Tak i nazwa pliku już istnieje, plik jest zastępowany. Jeśli ustawiona na nie i nazwa pliku już istnieje, plik nie jest zastępowany i akcja kończy się niepowodzeniem. Jeśli plik nie istnieje, to ustawienie jest ignorowane. Wartość domyślna to Tak.

Odłączyć wszystkich użytkowników

Określa, czy program Access ma wymuszać odłączenie użytkowników bazy danych. Jeśli ustawiono Tak, użytkownicy, którzy są połączeni z bieżącej bazy danych są rozłączane tak, aby przejść operacja kopiowania bazy danych. Jeśli ustawiona na nie , a jeden lub więcej użytkowników są połączone z bazą danych, operacja kopiowania bazy danych kończy się niepowodzeniem. Wartość domyślna to Brak.

Odłączanie użytkowników z bazy danych bez odpowiedniego ostrzeżenia może prowadzić do utraty danych.

Uwagi

Operacja kopiowania jest synchroniczne, więc nie można wykonywać innych operacji, aż do zakończenia kopii bazy danych.

Akcja makra KopiujPlikBazyDanych nie tylko kopiuje danych, definicji danych i obiektów bazy danych, ale również skopiowanie właściwości rozszerzone, takie jak wartości domyślne, ograniczenia tekstowe i wartości odnośników.

Wymagania dotyczące kopiowania bazy danych:

  • Przed skopiowaniem pliku bazy danych należy odłączyć wszystkie aplikacje i użytkowników.

  • Należy zamknąć wszystkie obiekty i widoki oprócz okienka nawigacji.

  • Bieżąca baza danych nie muszą być replikowane.

  • Serwer źródłowy bazy danych musi być Microsoft SQL Server w wersji 7.0 lub nowszej lub SQL Server 2000 Desktop Engine uruchomione na komputerze lokalnym.

  • Baza danych programu SQL Server na serwerze źródłowym musi być jednego pliku bazy danych.

  • Użytkownik musi należeć do roli administratora systemu na źródłowa i docelowa komputerach programu SQL Server.

Aby uruchomić akcję makra KopiujPlikBazyDanych w module Visual Basic for Applications, użyj metody KopiujPlikBazyDanych obiektu DoCmd.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×