Przejdź do głównej zawartości

Akcja makra KopiujObiekt (CopyObject)

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Akcja KopiujObiekt umożliwia skopiowanie określonego obiektu bazy danych do innej bazy danych programu Access lub do tej samej bazy danych pod nową nazwą. Na przykład można skopiować lub wykonywanie kopii zapasowej istniejącego obiektu w innej bazie danych lub szybko utworzyć obiekt podobny z kilka zmian.

Uwaga: Ta akcja nie jest dozwolony, jeśli baza danych nie jest zaufany. Aby uzyskać więcej informacji o włączaniu makr zobacz podjęcie decyzji o zaufaniu bazie danych.

Uwaga: Akcja makra KopiujObiekt nie jest dostępna w aplikacjach sieci web programu Access.

Ustawienie

Akcja KopiujObiekt ma następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Docelowej bazy danych

Prawidłową ścieżkę i nazwę docelowej bazy danych. Wpisz ścieżkę i nazwę pliku w polu Docelowej bazy danych w sekcji Argumenty akcji w oknie Konstruktora makr. Pozostaw ten argument jest pusty, jeśli chcesz wybrać bieżącą bazę danych.

Uwaga: Ten argument jest dostępny tylko w środowisku pulpitu bazy danych programu Access. Korzystając z tej akcji w środowisku projektu programu Access (ADP) z programu Access 2007 a programem Access 2010, argument Docelowa baza danych może być puste.

Uruchamianie makro zawierające akcję KopiujObiekt w baza danych bibliotek, ten argument pusty Access kopiuje obiekt w bazie danych bibliotek.

Nowa nazwa

Nowa nazwa obiektu. Podczas kopiowania na inną bazę danych, ten argument pusty, aby zachować tę samą nazwę.

Bo źródła Odrzuć typ

Typ obiektu, który chcesz skopiować. Kliknij pozycję tabeli, kwerendy, formularza, raportu, makra, modułu, strony dostępu do danych, Widok serwera, Diagram, procedura składowana lub funkcji. Aby skopiować obiekt wybrany w okienku nawigacji, pozostaw ten argument pusty.

Nazwa obiektu źródłowego

Nazwa obiektu do skopiowania. Pole Nazwa obiektu źródłowego zawiera wszystkie obiekty w bazie danych typu wybranego przez argument Typ obiektu źródłowego . W polu Nazwa obiektu źródłowego wybierz obiekt przeznaczony do skopiowania. Jeśli argument Typ obiektu źródłowego pozostanie puste, ten argument należy również pozostawić pusty.

Po uruchomieniu makra zawierającego akcję KopiujObiekt w bazie danych bibliotek, Access najpierw wyszuka obiekt o podanej nazwie w bazie danych bibliotek, a następnie w bieżącej bazie danych.

Uwagi

Należy wprowadzić wartość dla jednej lub obu argumentów Docelowej bazy danych i Nową nazwę dla tej akcji.

Jeśli argument Typ obiektu źródłowego i Obiekt źródłowy Nazwa jest pusty, program Access kopiuje obiekt zaznaczony w okienku nawigacji. Za pomocą akcji WybierzObiekt z argumentem w okienku nawigacji ustawionym na wartość Tak, aby zaznaczyć obiekt w okienku nawigacji.

Akcja KopiujObiekt jest podobne do ręcznego wykonanie następujących czynności:

 1. Zaznaczanie obiektu w okienku nawigacji.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj.

 3. Na tej samej karcie kliknij polecenie Wklej.

  Okno dialogowe Wklejanie jako wyświetlonym obiekt można nadać nową nazwę. AkcjatCopyObjecwykonuje wszystkie kroki automatycznie.

Przed wykonaniem akcji KopiujObiekt makra, musi istnieć ścieżkę i nazwę pliku docelowej bazy danych. Jeśli nie istnieją, program Access wyświetli komunikat o błędzie.

Aby uruchomić akcję KopiujObiekt w module Visual Basic for Applications (VBA), użyj metodyctCopyObjeobiektu DoCmd .

Można też ręcznie skopiować obiekt zaznaczony w okienku nawigacji lub obiekt, który jest obecnie otworzyć, klikając polecenie plik > Zapisz jako. To polecenie utworzy kopię obiektu tylko dla bieżącej bazy danych. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wpisz nazwę kopii, a następnie wybierz typ obiektu, którą chcesz zapisać go jako. Jeśli oryginalny obiekt został już zapisany i zapisz go w bieżącej bazie danych pod nową nazwą, oryginalna wersja nadal istnieje pod starą nazwą.

Aby ręcznie skopiować obiekt do innej bazy danych programu Access:

 1. Na karcie Dane zewnętrzne w grupie Eksportowanie kliknij przycisk więcej, a następnie kliknij Bazę danych programu Access.

 2. W oknie dialogowym Eksportowanie — baza danych programu Access wprowadź nazwę pliku docelowej bazy danych.

  — lub —

  Kliknij przycisk Przejdź do wyświetlenia okna dialogowego Zapisywanie pliku, Znajdź docelowej bazy danych i kliknij przycisk Zapisz.

 3. W oknie dialogowym Eksportowanie — baza danych programu Access kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Eksportuj.

 4. W oknie dialogowym Eksportowanie wprowadź nazwę obiektu w docelowej bazie danych. Wybierz opcje właściwe, takich jak Eksportowanie definicji i danych lub Tylko definicje tabel. Gdy skończysz, kliknij przycisk OK.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×