Akcja makra ExportWithFormatting

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą akcji ExportWithFormatting celu wyprowadzenia danych z określonej Access obiektu bazy danych ( arkusz danych, formularz, raport lub moduł ) do różnych formatów wyjściowych.

Uwaga: Zaczyna się w programie Access 2010, zmieniono na ExportWithFormattingmakra WyprowadźDo . Argumenty są takie same dla tej akcji makra.

Uwaga: Akcja makra ExportWithFormatting nie jest dostępna w aplikacjach sieci web programu Access.

Ustawienia

Akcja ExportWithFormatting występują następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Typ obiektu

Typ obiektu zawierającego dane wyjściowe. Kliknij tabelę (w przypadku arkusza danych tabeli), kwerendy (w przypadku arkusza danych kwerendy), formularza (w przypadku formularza lub arkusza danych formularza), raportu, moduł, Widok serwera, Procedura przechowywana lub funkcji w obiektu Typ pola w sekcji Argumenty akcji okna projektu makra. Nie można wyjściowy makro. Jeśli chcesz wyjściowy aktywny obiekt, wybierz jego typ za pomocą tego argumentu, ale pozostawić pusty argument Nazwa obiektu . Jest to argument wymagany. Wartość domyślna to tabeli.

Nazwa obiektu

Nazwa obiektu zawierającego dane do wyprowadzenia. W polu Nazwa obiektu są wyświetlane wszystkie obiekty znajdujące się w bazie danych, których typ wskazano w argumencie Typ obiektu.

Po uruchomieniu makra zawierającego akcję ExportWithFormatting w baza danych bibliotek, Access najpierw wyszuka obiekt o podanej nazwie w bazie danych bibliotek, a następnie w bieżącej bazie danych.

Format docelowy

Typ formatu, w którym chcesz wyprowadzić dane. Możesz wybrać Skoroszyt programu Excel 97–Excel 2003 (*.xls), Skoroszyt binarny programu Excel (*.xlsb), Skoroszyt programu Excel (*.xlsx), HTML (*.htm; *.html), Skoroszyt programu Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls), Format PDF (*.pdf), Tekst sformatowany RTF (*.rtf), Pliki tekstowe (*.txt) lub Format XPS (*.xps). Jeśli pozostawisz ten argument pusty, program Access wyświetli monit o wskazanie formatu wyjściowego.

Uwaga: Dane z programu Office Access 2007 możesz eksportować do pliku w formacie PDF lub XPS dopiero po zainstalowaniu odpowiedniego dodatku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Umożliwianie obsługi innych formatów plików, takich jak formaty PDF i XPS.

Plik docelowy

Plik, do którego chcesz wyprowadzić dane, wraz z pełną ścieżką. Możesz dodać standardowe rozszerzenie nazwy pliku dla formatu wyjściowego wybranego przy użyciu argumentu Format docelowy, ale nie jest to wymagane. Jeśli pozostawisz argument Plik docelowy pusty, program Access wyświetli monit o wskazanie nazwy pliku docelowego.

Autostart

Określa, czy odpowiednie oprogramowanie w celu rozpoczynać się od razu po serii akcji ExportWithFormatting , pliku wskazanego przy użyciu argumentu Plik docelowy otwarty.

Plik szablonu

Nazwa i ścieżka do pliku, którego chcesz użyć jako szablonu dla plików HTML. Plik szablonu to plik tekstowy zawierający tagi HTML oraz tokeny unikatowe dla programu Access.

Kodowanie

Typ formatu kodowania znaków, którego chcesz użyć do wyprowadzenia tekstu lub danych HTML. Możesz wybrać format MS-DOS, Unicode lub Unicode (UTF-8). Ustawienie MS-DOS dla tego argumentu jest dostępne tylko w przypadku plików tekstowych. Jeśli pozostawisz ten argument pusty, program Access wyprowadzi dane przy użyciu domyślnego kodowania systemu Windows w przypadku plików tekstowych oraz domyślnego kodowania systemowego w przypadku plików HTML.

Jakość wyjściowa

Wybierz opcję Wydruk, aby zoptymalizować dane wyjściowe pod kątem drukowania, lub Ekran, aby zoptymalizować dane wyjściowe pod kątem wyświetlania na ekranie.

Uwagi

Dane programu Access są wyprowadzane do wybranego formatu i mogą być odczytywane przez dowolny program korzystający z tego samego formatu. Możesz na przykład wyprowadzić raport programu Access wraz z formatowaniem do dokumentu w formacie tekstu sformatowanego RTF, a następnie otworzyć ten dokument w programie Microsoft Word.

W przypadku wyprowadzania obiektu bazy danych do formatu HTML, program Access utworzy plik w formacie HTML zawierający dane z obiektu. Za pomocą argumentu Plik szablonu Określ plik ma być użyty jako szablon pliku HTML.

Podczas korzystania z akcji makra ExportWithFormatting w celu wyprowadzenia obiektu bazy danych do dowolnego formatu wyjściowego, mają zastosowanie następujące reguły:

  • Można wyprowadzać dane w arkuszach danych tabeli, zapytania i formularza. W pliku docelowym wszystkie pola arkusza danych są wyświetlane tak samo, jak w programie Access, z wyjątkiem pól zawierających obiekty OLE. Kolumny pól zawierających obiekty OLE są uwzględniane w pliku docelowym, ale te pola są puste.

  • W przypadku kontrolek powiązanych z polem Tak/Nie (może to być przycisk przełącznika, przycisk opcji lub pole wyboru) w pliku docelowym jest wyświetlana wartość –1 (Tak) lub 0 (Nie).

  • W przypadku pól tekstowych powiązanych z polem hiperlinku w pliku docelowym hiperlink jest wyświetlany we wszystkich formatach wyjściowych z wyjątkiem tekstu w formacie MS-DOS (w takim przypadku hiperlink jest wyświetlany jako zwykły tekst).

  • W przypadku wyprowadzania danych formularza w widoku formularza w pliku wyjściowym jest zawsze zawarty widok arkusza danych formularza.

  • W przypadku wyprowadzania arkusza danych lub formularza do formatu HTML zostaje utworzony jeden plik html. W przypadku wyprowadzania raportu do formatu HTML zostaje utworzony jeden plik html na każdą stronę raportu.

Wynik uruchomienia akcji makra ExportWithFormatting jest podobna do klikając jedną z opcji w grupie Eksportowanie na karcie Dane zewnętrzne. Argumenty akcji odpowiadają ustawienia w oknie dialogowym Eksportowanie.

Aby uruchomić akcję makro ExportWithFormatting w module Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody OutputTo obiektu DoCmd .

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×