Akcja makra EMailDatabaseObject

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Akcja makra EMailDatabaseObject w klasycznej bazy danych programu Access umożliwia obejmować wiadomości poczty elektronicznej w miejsce, w którym można wyświetlać i przekazywane określonego programu Access arkusz danych, formularz, raport lub moduł.

Uwaga: Zaczyna się w programie Access 2010, zmieniono na EMailDatabaseObjectAkcja makra WyślijObiekt (SendObject) .

Uwaga: Ta akcja nie jest dozwolony, jeśli baza danych nie jest zaufana.

Ustawienia

Akcja EMailDatabaseObject występują następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Typ obiektu

Typ obiektu, aby uwzględnić w wiadomości. Kliknij tabelę (w przypadku arkusza danych tabeli), kwerendy (w przypadku arkusza danych kwerendy), formularza (w przypadku formularza lub arkusza danych formularza), raportu, moduł lub Strona dostępu do danych, Widok serwera, Procedury składowane lub Funkcja w polu Typ obiektu w sekcji Argumenty akcji okna projektu makra. Nie możesz wysyłać makro. Jeśli chcesz dołączyć aktywny obiekt, wybierz jego typ za pomocą tego argumentu, ale pozostawić pusty argument Nazwa obiektu .

Nazwa obiektu

Nazwa obiektu, aby uwzględnić w wiadomości. Pole Nazwa obiektu zawiera wszystkie obiekty w bazie danych typu wybranego przez argument Typ obiektu . Jeśli argumenty Typ obiektu i Nazwa obiektu jest puste, Access wysyła wiadomość do aplikacji poczty bez dowolnego obiektu bazy danych.

Po uruchomieniu makra zawierającego akcję EMailDatabaseObject w baza danych bibliotek, program Access szuka obiektu o tej nazwie najpierw w bazie danych bibliotek, a następnie w bieżącej bazie danych.

Format docelowy

Typ formatu, który ma być użyty dla dołączonego obiektu. Na liście formaty, których można wybierać za pomocą zmieni się w zależności od wybrania dla argumentu Typ obiektu . Dostępne formaty może obejmować programu Excel 97 – skoroszyt programu Excel 2003 (*.xls), Skoroszyt binarny programu Excel (*.xlsb), Skoroszyt programu Excel (*.xlsx), HTML (*.htm, * .html), Skoroszyt programu Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls), w formacie PDF (*. plik PDF), Sformatowania tekstu sformatowanego (*.rtf), Pliki tekstowe (*.txt) lub Format XPS (*.xps). w polu Format docelowy. Moduły można wysyłać tylko w formacie tekstowym. Strona dostępu do danych można wysyłać tylko w formacie HTML. Jeśli ten argument jest puste, program Access wyświetli monit o podanie formatu docelowego.

Uwaga: Jeśli korzystasz z programu Access 2007, można eksportować do plik w formacie PDF lub XPS tylko po zainstalowaniu dodatku. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Włączanie obsługi w innych formatach, takich jak PDF i XPS.

Cel

Adresaci wiadomości, których nazwy mają być umieszczone w wierszu do wiadomości. Jeśli ten argument jest puste, w programie Access zostanie wyświetlony monit o nazw adresatów.

Poszczególne nazwy adresatów, wybrane w tym argumencie (oraz w argumentach DW i UDW ) z średnik (;) lub z listy separator ustawić na karcie liczby w oknie dialogowym Ustawienia regionalne w Microsoft Windows Panel sterowania. Jeśli aplikacja poczta nie może zidentyfikować nazw adresatów, wiadomość nie jest wysyłana i wystąpi błąd.

DW

Adresaci wiadomości, których nazwy mają być umieszczone w wierszu DW ("do wiadomości") w wiadomości. Jeśli ten argument jest puste, wiersz DW w wiadomości jest puste.

UDW

Adresaci wiadomości, których nazwy mają być umieszczone w wierszu UDW ("ukryte do wiadomości") w wiadomości. Jeśli ten argument jest puste, wiersz UDW w wiadomości jest puste.

Podmiot

Temat wiadomości. Ten tekst jest wyświetlany w wierszu temat w wiadomości. Jeśli ten argument jest puste, wiersz tematu w wiadomości jest puste.

Tekst wiadomości

Dowolny tekst, który chcesz uwzględnić w wiadomości oprócz obiektu bazy danych. Ten tekst jest wyświetlany w głównym treści wiadomości pocztowej po obiektu. Jeśli ten argument jest puste, żaden dodatkowy tekst znajduje się w wiadomości. Jeśli argument Typ obiektu i Nazwa obiektu jest pusty, można użyć tego argumentu do wysłania wiadomości pocztowej bez obiektu bazy danych.

Edytowanie wiadomości

Określa, czy wiadomość może być edytowana przed wysłaniem. Jeśli zostanie wybrana opcja Tak, aplikacja poczty elektronicznej jest uruchamiana automatycznie i wiadomość można edytować. Jeśli wybierzesz opcję nie, wiadomość jest wysyłana bez użytkownik może edytować wiadomość. Wartość domyślna to Tak.

Plik szablonu

Ścieżkę i nazwę pliku, którego chcesz użyć jako szablon pliku HTML. Plik szablonu jest plik zawierający tagów HTML.

Uwagi

Obiekt w wiadomości znajduje się w wybranym formacie docelowym. Po dwukrotnym kliknięciu obiektu, uruchomienie odpowiedniego oprogramowania i otwarcie obiektu.

Podczas korzystania z akcji EMailDatabaseObject przy dołączaniu obiektu bazy danych w wiadomości e-mail, mają zastosowanie następujące reguły:

  • Możesz wysłać tabeli, kwerendy i arkuszach danych formularza. W dołączonym obiekcie wszystkie pola w arkuszu danych sprawdź tak samo, jak w programie Access, z wyjątkiem pól zawierających obiekty OLE. Kolumny dla tych pól znajdują się w obiekcie, ale pola są puste.

  • Kontrolki związanego z polem tak/nie ( przycisk przełącznika, przycisk opcji lub pole wyboru ), w pliku docelowym wyświetlana wartość – 1 (tak) lub 0 (nie).

  • Dla pole tekstowe powiązanych z polem hiperłącza, w pliku docelowym wyświetlana hiperlink dla wszystkich formatów z wyjątkiem tekstu w formacie MS-DOS (w tym przypadku hiperłącze jest wyświetlane jako zwykły tekst).

  • Jeśli wysyłasz formularza w widok formularza dołączony obiekt zawsze zawiera formularza widok arkusza danych.

  • Jeśli wysyłasz raportu, tylko formanty, które znajdują się w obiekcie są pola tekstowe i (w niektórych przypadkach) etykiety. Wszystkie inne kontrolki są ignorowane. Informacji nagłówka i stopki również nie jest dołączany. Jedynym wyjątkiem jest, że po wysłaniu raportu w formacie programu Excel, pola tekstowego w stopce grupy, zawierającą wyrażenie przy użyciu funkcji Suma znajduje się w obiekcie. Żadne inne formanty nagłówka lub stopki (i nie funkcja agregująca innych niż Suma ) znajduje się w obiekcie.

  • Podraporty znajdują się w obiekcie.

  • Gdy wysyłasz arkusz danych, formularz lub strona dostępu do danych w formacie HTML jest tworzona jednego pliku HTML. Po wysłaniu raportu w formacie HTML jednego pliku HTML jest tworzony dla każdej strony w raporcie.

Aby uruchomić akcję EMailDatabaseObject w module Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody SendObject obiektu DoCmd .

Obraz

Poniższe łącze został dostarczony przez Luke Chung. Luke jest założyciele i przewodniczący FMS, Inc.wiodącym dostawcą rozwiązań niestandardową bazę danych i narzędzi dla deweloperów.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×