Akcja makra DodajMenu (AddMenu)

Ten artykuł zawiera podstawowe informacje na temat działania akcji makra DodajMenu. Instrukcje krok po kroku dotyczące tworzenia menu niestandardowych i menu skrótów znajdziesz w artykule Tworzenie menu niestandardowych i menu skrótów za pomocą makr.

Uwaga: Akcja makra DodajMenu nie jest dostępna w aplikacjach sieci Web programu Access.

Za pomocą akcji makra DodajMenu możesz utworzyć:

  • menu niestandardowe na karcie Dodatki dla następujących elementów: formularz lub raport;

  • niestandardowe menu skrótów dla następujących elementów: formularz, raport lub kontrolka — niestandardowe menu skrótów zastępuje wbudowane menu skrótów dla formularza, raportu lub kontrolki;

  • element globalne menu skrótów — globalne menu skrótów zastępuje wbudowane menu skrótów dla pól w tabeli i arkuszach danych zapytań oraz w formularzach i raportach, z wyjątkiem przypadków, w których dodano niestandardowe menu skrótów dla formularza, raportu lub kontrolki.

Ustawienie

Akcja DodajMenu ma następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Nazwa menu

Nazwa menu, na przykład „Polecenia raportu” lub „Narzędzia”.

Aby utworzyć klawisz dostępu, dzięki któremu można wybrać menu za pomocą klawiatury, wpisz znak (&) przed literą, która ma być klawiszem dostępu. Ta litera zostanie podkreślona w nazwie menu na karcie Dodatki.

Nazwa makra menu

Ten argument określa, jaką nazwę ma grupa makr zawierająca makra dla poleceń menu. Jest to argument wymagany.

Uwaga: W przypadku uruchomienia makra zawierającego akcję DodajMenu w bazie danych bibliotek program Access wyszuka grupę makr o tej nazwie tylko w bieżącej bazie danych.

Tekst paska stanu

Tekst, który będzie zawierał pasek stanu po wybraniu tego menu. Ten argument jest ignorowany w przypadku menu skrótów.

Spostrzeżenia

Aby uruchomić akcję DodajMenu w module języka Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody AddMenu obiektu DoCmd. Inną metodą na utworzenie niestandardowego menu na karcie Dodatki lub dołączenie menu skrótów do formularza, raportu lub kontrolki za pomocą języka VBA jest ustawienie właściwości MenuBar lub ShortcutMenuBar. Możesz także ustawić właściwość ShortcutMenuBar dla obiektu Application, jeśli chcesz utworzyć globalne menu skrótów.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×