Przejdź do głównej zawartości

Akcja makra CloseWindow

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą akcji CloseWindow aby zamknąć kartę dokumentu określonego Access lub na karcie dokument aktywny, jeśli nie jest określona.

Uwaga: Początek w programie Access 2010 Akcja makra Zamknij zmieniono na CloseWindow.

Uwaga: Akcja makra ZamknijOkno nie jest dostępna w aplikacjach sieci Web programu Access.

Ustawienie

Akcja makra CloseWindow występują następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Typ obiektu

Typ obiektu, którego zakładkę, który chcesz zamknąć. Kliknij pozycję tabeli, kwerendy, formularza, raportu, makra, modułu, strony dostępu do danych, Widok serwera, Diagram, procedura składowana lub Funkcja w polu Typ obiektu pola w sekcji Argumenty akcji okna projektu makra. Aby zaznaczyć kartę dokument aktywny, pozostaw ten argument pusty.

Uwaga: Jeśli chcesz zamknąć moduł Edytora Visual Basic, musisz użyć opcji Moduł w argumencie Typ obiektu.

Nazwa obiektu

Nazwa obiektu, który ma zostać zamknięty. W polu Nazwa obiektu są wyświetlane wszystkie obiekty znajdujące się w bazie danych, których typ wskazano w argumencie Typ obiektu. Kliknij obiekt, który chcesz zamknąć. Jeśli argument Typ obiektu jest pusty, ten argument również powinien pozostać pusty.

Zapisywanie

Określa, czy przy zamykaniu obiektu, będą zapisywane wprowadzone w nim zmiany. Kliknij pozycję Tak (powoduje zapisanie obiektu), Nie (powoduje zamknięcie obiektu bez zapisania) lub Monituj (powoduje wyświetlenie monitu z pytaniem, czy obiekt ma być zapisany). Wartość domyślna to Monituj.

Spostrzeżenia

Akcja CloseWindow działa na wszystkich obiektów bazy danych, które użytkownik może otwierać lub Zamknij. Ta akcja działa tak samo jak zaznaczenie obiektu i zamknięcie go przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy kartę dokumentu obiektu, a następnie klikając przycisk Zamknij w menu skrótów lub klikając pozycję Zamknij przycisk Obraz przycisku obiektu.

Jeśli argument Zapisywanie ma wartość Monituj, a obiekt nie został zapisany przed wykonaniem akcji Zamknij, zostanie wyświetlone okno dialogowe z monitem o zapisanie obiektu przed jego zamknięciem przez makro. Jeśli argument Ostrzeżenia włączone akcji UstawOstrzeżenia ma wartość Nie, okno dialogowe nie zostanie wyświetlone i obiekt zostanie automatycznie zapisany.

Aby uruchomić akcję CloseWindow w module Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody Zamknij obiektu DoCmd .

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×