Akcja makra AnulujZdarzenie (CancelEvent)

Przy użyciu akcji AnulujZdarzenie możesz anulować zdarzenie, z powodu którego program Access uruchomił makro zawierające tę akcję. Nazwa makra to ustawienie właściwości zdarzenia, takiej jak PrzedAktualizacją, PrzyOtwarciu, PrzyZwolnieniu lub PrzyWydruku.

Uwaga: Akcja makra AnulujZdarzenie nie jest dostępna w aplikacjach sieci Web programu Access.

Ustawienie

Akcja AnulujZdarzenie nie ma żadnych argumentów.

Spostrzeżenia

W formularzu akcja AnulujZdarzenie jest zwykle używana w makrze sprawdzania poprawności z właściwością zdarzenia PrzedAktualizacją. Gdy użytkownik wprowadza dane do kontrolki lub rekordu, program Access uruchamia to makro przed dodaniem danych do bazy danych. Jeśli dane nie spełniają warunków sprawdzania poprawności podanych w makrze, aktualizacja jest anulowana przez akcję AnulujZdarzenie jeszcze przed rozpoczęciem.

Ta akcja jest często używana wraz z akcją OknoKomunikatu, aby poinformować użytkownika, że dane nie spełniają warunków sprawdzania poprawności, oraz przekazać mu informacje na temat tego, jakiego typu dane należy wprowadzić.

Akcji AnulujZdarzenie można użyć do anulowania następujących zdarzeń.

ZastosujFiltr

Zanieczyszczone

NaciśnięcieMyszy

PrzedUsunięciem

Zakończ

BrakDanych

PrzedWstawieniem

Filtruj

Otwórz

PrzedAktualizacją

Formatuj

Drukuj

KliknięcieDwukrotne

NaciśnięcieKlawisza

Zwolnij

Usuń


Uwaga: Akcji AnulujZdarzenie można użyć dla zdarzenia NaciśnięcieMyszy tylko, aby anulować zdarzenie występujące po kliknięciu obiektu prawym przyciskiem myszy.

Jeśli ustawienie właściwości zdarzenia PrzyKliknięciuDwukrotnym kontrolki wskazuje makro zawierające akcję AnulujZdarzenie, akcja ta powoduje anulowanie zdarzenia KliknięcieDwukrotne.

W przypadku zdarzeń, które można anulować, po uruchomieniu makra dla zdarzenia występuje zachowanie domyślne (czyli to, co program Access zrobiłby normalnie przy takim zdarzeniu). Dzięki temu można anulować to domyślne zachowanie. Załóżmy, że mamy pole tekstowe — dwukrotne kliknięcie w programie Access wyrazu, na którym znajduje się punkt wstawiania, powoduje normalnie zaznaczenie tego wyrazu. Możesz anulować to domyślne zachowanie w makrze dla zdarzenia KliknięcieDwukrotne i wskazać inną akcję, która ma być wykonana zamiast niego. Może to być na przykład otwarcie formularza zawierającego informacje o danych znajdujących się w polu tekstowym. W przypadku zdarzeń, których nie można anulować, domyślne zachowanie występuje przed uruchomieniem makra.

Uwaga: Jeśli właściwość zdarzenia PrzyZwolnieniu formularza wskazuje makro zawierające akcję AnulujZdarzenie, nie będzie można zamknąć tego formularza. Należy albo skorygować warunek, z powodu którego doszło do wykonania akcji AnulujZdarzenie, albo otworzyć makro i usunąć akcję AnulujZdarzenie. Jeśli formularz ten jest formularzem modalnym, nie będzie możliwe otwarcie makra.

Aby uruchomić akcję AnulujZdarzenie w module języka Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody CancelEvent obiektu DoCmd.

Przykład

Sprawdzanie poprawności danych przy użyciu makra

Poniższe makro sprawdza poprawność kodów pocztowych wprowadzonych w formularzu Dostawcy. Jest to przykład zastosowania akcji ZatrzymajMakro, OknoKomunikatu, AnulujZdarzenie oraz PrzejdźDoKontrolki. Wyrażenie warunkowe sprawdza kraj/region oraz kod pocztowy, które wprowadzono w rekordzie w formularzu. Jeśli kod pocztowy nie jest w formacie odpowiednim dla kraju/regionu, makro powoduje wyświetlenie okna komunikatu i anuluje zapisanie rekordu. Następnie powoduje powrót do kontrolki Kod pocztowy, gdzie można poprawić błędne dane. To makro powinno być dołączone do właściwości PrzedAktualizacją formularza Dostawcy.

Warunek

Akcja

Argumenty: ustawienie

Komentarz

IsNull([KrajRegion])

ZatrzymajMakro

Jeśli pole KrajRegion ma wartość Null, nie można sprawdzić poprawności kodu pocztowego.

[KrajRegion] In ("Francja","Włochy","Hiszpania") And Len([kod pocztowy]) <> 5

OknoKomunikatu

Komunikat: Kod pocztowy musi zawierać 5 znaków.

SygnalizujDźwiękiem: Tak

Typ: Informacja

Tytuł: Nieprawidłowy kod pocztowy

Wyświetl komunikat, jeśli kod pocztowy nie jest 5-znakowy.

...

AnulujZdarzenie

Anuluj zdarzenie.

PrzejdźDoKontrolki

Nazwa kontrolki: KodPocztowy

[KrajRegion] In ("Australia","Singapur") And Len([kod pocztowy]) <> 4

OknoKomunikatu

Komunikat: Kod pocztowy musi zawierać 4 znaki.

SygnalizujDźwiękiem: Tak

Typ: Informacja

Tytuł: Nieprawidłowy kod pocztowy

Wyświetl komunikat, jeśli kod pocztowy nie jest 4-znakowy.

...

AnulujZdarzenie

Anuluj zdarzenie.

PrzejdźDoKontrolki

Nazwa kontrolki: KodPocztowy

([KrajRegion] = "Kanada") And ([Kod pocztowy] Not Like"[A-Z][0-9][A-Z] [0-9][A-Z][0-9]")

OknoKomunikatu

Komunikat: Kod pocztowy jest nieprawidłowy. Przykładowy kod dla Kanady: H1J 1C3

SygnalizujDźwiękiem: Tak

Typ: Informacja

Tytuł: Nieprawidłowy kod pocztowy

Wyświetl komunikat, jeśli kod pocztowy nie jest kodem właściwym dla Kanady. (Przykładowy kod dla Kanady: H1J 1C3)

...

AnulujZdarzenie

Anuluj zdarzenie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×