Akceptowanie prześledzonych zmian

Gdy chcesz udostępnić ostateczną wersję dokumentu, usuń prześledzone zmiany, akceptując je lub odrzucając. Jeśli przyciski Zaakceptuj i Następne są wyszarzone, w dokumencie zablokowano możliwość edytowania treści lub prześledzonych zmian.

Aby zaakceptować wszystkie zmiany, kliknij kartę Recenzja, kliknij strzałkę obok pozycji Zaakceptuj, a następnie kliknij polecenie Zaakceptuj wszystkie zmiany.

Polecenie Zaakceptuj wszystkie zmiany w menu akceptowania.

Aby zaakceptować wszystkie zmiany i wyłączyć śledzenie zmian, kliknij polecenie Zaakceptuj wszystkie zmiany i zatrzymaj śledzenie.

Aby kolejno wyświetlać poszczególne zmiany w celu ich zaakceptowania, kliknij pozycję Recenzja > Zaakceptuj.

Przycisk Zaakceptuj

Program Word wprowadzi zmianę, usunie adiustację, a następnie przejdzie do następnej prześledzonej zmiany.

Ważne: Jedynym sposobem usunięcia prześledzonych zmian z dokumentu jest zaakceptowanie lub odrzucenie tych zmian. Wybierając pozycję Bez adiustacji w polu Wyświetl do przeglądu, możesz zobaczyć, jak będzie wyglądał dokument w wersji ostatecznej, ale ta czynność spowoduje tylko tymczasowe ukrycie zmian. Zmiany nie zostaną usunięte i zostaną ponownie wyświetlone przy następnym otwarciu dokumentu. Aby trwale usunąć prześledzone zmiany, zaakceptuj je lub odrzuć.

Aby pozbyć się komentarzy z dokumentu, usuń je. Kliknij komentarz, a następnie kliknij pozycję Recenzja > Usuń komentarz. Alternatywnie kliknij kartę Recenzja, kliknij strzałkę obok przycisku Usuń komentarz, a następnie kliknij polecenie Usuń wszystkie komentarze w dokumencie.

Akceptowanie zmiany bez przechodzenia do następnej zmiany

Jeśli chcesz, aby kursor pozostał w tym samym miejscu po zaakceptowaniu zmiany, kliknij kartę Recenzja, kliknij pozycję Następne, kliknij strzałkę obok przycisku Zaakceptuj, a następnie kliknij polecenie Zaakceptuj tę zmianę.

Polecenie Zaakceptuj tę zmianę w menu akceptowania

Aby umożliwić wykonywanie tej czynności za pomocą jednego kliknięcia, dodaj polecenie Zaakceptuj tę zmianę do paska narzędzi Szybki dostęp.

  1. Kliknij strzałkę obok przycisku Zaakceptuj.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Zaakceptuj tę zmianę.

  3. Kliknij polecenie Dodaj do paska narzędzi Szybki dostęp.

Po wykonaniu tych kroków, aby zaakceptować zmianę bez przechodzenia do następnej zmiany, kliknij przycisk Zaakceptuj tę zmianę na pasku narzędzi Szybki dostęp.

Przycisk Zaakceptuj tę zmianę na pasku narzędzi Szybki dostęp

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office