Akceptowanie, odrzucanie i odpowiadanie na zaproszenia do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Gdy ktoś wyśle Ci wiadomość błyskawiczną, w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się alert zaproszenia do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych. W lewej części okna alertu znajdują się dane nadawcy oraz treść wiadomości. Prawa część zawiera przyciski, których kliknięcie pozwala odpowiedzieć na zaproszenie. Z poziomu okna alertu można na przykład zaakceptować zaproszenie, odrzucić je, odpowiedzieć nawiązaniem połączenia audio oraz ustawić sobie status Nie przeszkadzać.

Co chcesz zrobić?

Akceptowanie zaproszenia do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Odpowiadanie połączeniem głosowym na zaproszenie do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Odrzucanie zaproszenia do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Ustawianie statusu Nie przeszkadzać z poziomu zaproszenia do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Akceptowanie zaproszenia do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Gdy ktoś wyśle Ci zaproszenie do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych, w prawym dolnym rogu ekranu komputera przez chwilę wyświetli się alert. Jeśli nie zdążysz odebrać alertu, możesz zaakceptować zaproszenie później, klikając migającą ikonę zadania dotyczącego wiadomości na pasku zadań systemu Windows.

  1. Aby zaakceptować zaproszenie do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych, kliknij dowolne miejsce w lewym okienku okna alertu zaproszenia.

  2. W oknie Konwersacja w obszarze wprowadzania wiadomości wpisz treść odpowiedzi na zaproszenie i naciśnij klawisz ENTER.

Początek strony

Odpowiadanie połączeniem głosowym na zaproszenie do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

  • Po odebraniu alertu zaproszenia do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych kliknij przycisk Przekieruj w oknie alertu, a następnie wybierz opcję połączenia.

Początek strony

Odrzucanie zaproszenia do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

  • Gdy otrzymasz alert zaproszenia do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych, kliknięcie przycisku Zamknij w oknie alertu spowoduje dyskretne odrzucenie zaproszenia i zamknięcie okna alertu.

Początek strony

Ustawianie statusu Nie przeszkadzać z poziomu zaproszenia do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

  • W oknie alertu zaproszenia do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych kliknij strzałkę Przekieruj, a następnie przycisk Ustaw status Nie przeszkadzać. W oknie podręcznym Ustaw status Nie przeszkadzać wyświetlana jest informacja o terminie ważności statusu Nie przeszkadzać.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×