Akapit (karta Wcięcia i odstępy)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Opcje na karcie Wcięcia i odstępy służą do kontrolowania wyrównania tekstu, wcięć i interlinii zaznaczonych akapitów.

Ogólny

Wyrównanie     Jeśli używane są domyślne ustawienia wcięć, wybranie opcji wyrównania powoduje wyrównanie przez program Microsoft Office Publisher zaznaczonych akapitów względem marginesów pola tekstowego. Jeśli wybrano inne wstępne ustawienie wcięć lub ustawiono wcięcia niestandardowe, program Publisher wyrównuje zaznaczone akapity względem wcięć. Aby wyrównać tekst względem lewego i prawego marginesu, przed wybraniem opcji wyrównania należy usunąć formatowanie wcięć.

Wcięcie

Ustawienie wstępne     Można wybrać opcję w celu stosowania jednego z wstępnych ustawień programu Publisher dla typowych elementów, takich jak wysunięcia i cytaty.

Pierwszy wiersz     Aby określić wcięcie niestandardowe, zamiast używać wstępnego ustawienia wcięcia, należy wpisać lub wybrać rozmiar wcięcia pierwszego wiersza zaznaczonego akapitu.

Z lewej     Aby określić wcięcie niestandardowe, zamiast używać wstępnego ustawienia wcięcia, należy wpisać lub wybrać rozmiar wcięcia lewej krawędzi zaznaczonego akapitu.

Z prawej     Aby określić wcięcie niestandardowe, zamiast używać wstępnego ustawienia wcięcia, należy wpisać lub wybrać rozmiar wcięcia prawej krawędzi zaznaczonego akapitu.

Porada

Domyślnymi jednostkami miary wcięć są cale. Wcięcia można określać przy użyciu innych jednostek miary, wpisując skrót po wartości liczbowej: cale (cal), centymetry (cm), cycera (cycera), punkty (pkt) lub piksele (piks.). W przypadku określenia jednostki innej niż cale program Publisher konwertuje wartość na jej odpowiednik w calach.

Interlinia

Przed akapitem     Należy wpisać lub wybrać ilość miejsca, które będzie występować powyżej każdego zaznaczonego akapitu.

Po akapicie     Należy wpisać lub wybrać ilość miejsca, które będzie występować poniżej każdego zaznaczonego akapitu.

Porada

Domyślnymi jednostkami miary miejsca przed i po akapitach są punkty. Wcięcia można określać przy użyciu innych jednostek miary, wpisując skrót po wartości liczbowej: cale (cal), centymetry (cm), cycera (cycera), punkty (pkt) lub piksele (piks.). W przypadku określenia jednostki innej niż punkty program Microsoft Publisher konwertuje wartość na jej odpowiednik w punktach.

Pomiędzy wierszami     Należy wpisać lub wybrać ilość miejsca między wierszami tekstu w zaznaczonym akapicie. Program Publisher automatycznie dodaje jedną spację (sp) między wierszami tekstu. Rozmiar miejsca zależy od rozmiaru czcionki.

Porada

Domyślne jednostki miary interlinii są wyświetlane w spacjach (sp). Jeśli zostanie wpisana liczba całkowita, program Microsoft Publisher zinterpretuje ją jako liczbę spacji. Wartość tę można określać przy użyciu innych jednostek miary, wpisując skrót po wartości liczbowej: cale (cal), centymetry (cm), cycera (cycera), punkty (pkt) lub piksele (piks.). W przypadku określenia innej jednostki miary niż spacje program Publisher konwertuje rozmiar na jego odpowiednik w punktach.

Wyrównaj tekst do prowadnic linii bazowej     Jeśli na stronie znajduje się wiele kolumn lub pól tekstowych i ustawiono prowadnice linii bazowej (klikając polecenie Prowadnice układu w menu Rozmieść), można zaznaczyć pole wyboru Wyrównaj tekst do prowadnic linii bazowej w celu precyzyjnego wyrównania tekstu w wielu kolumnach lub polach tekstowych.

Uwaga: Jeśli interlinia będzie większa niż odstępy między prowadnicami linii bazowej, tekst wyrównany do prowadnic linii bazowej będzie przeskakiwał o wiersz. Można tego uniknąć, ustawiając interlinię tekstu podstawowego w punktach o dokładnej wartości, która jest taka sama lub mniejsza niż odstępy między prowadnicami linii bazowej.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×