Administratorzy: resetowanie haseł usługi Office 365 dla firm

Ostatnia aktualizacja: 26 marca 2018 r.

Zezwalanie użytkownikom na resetowanie swoich haseł

Zdecydowanie zalecamy skonfigurowanie funkcji samodzielnego resetowania hasła. Dzięki temu nie będzie konieczne ręczne resetowanie haseł użytkowników. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Zezwalanie użytkownikom na resetowanie swoich haseł w usłudze Office 365.

Resetowanie hasła innej osoby w usłudze Office 365 dla firm

Te czynności są przeznaczone tylko dla osób korzystających z planu usługi Office 365 dla firm. Aby je wykonać, musisz zalogować się przy użyciu konta administratora usługi Office 365. Co to jest konto administratora usługi Office 365?

 1. Przejdź do: Kliknij tutaj, aby przejść do centrum administracyjnego usługi Office 365. .

  Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

  Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

 2. Przejdź do pozycji Użytkownicy > Aktywni użytkownicy.

 3. Wybierz odpowiednich użytkowników.

  Wybieranie jednego lub kilku użytkowników.

 4. Kliknij pozycję Zresetuj hasło.

  Przycisk Resetuj hasło.

 5. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie.

  Tworzenie hasła.

Resetowanie hasła administratora dzierżawy usługi Office 365

 • Jeśli nie pamiętasz hasła, ale możesz zalogować się do usługi Office 365, na przykład dlatego, że hasło jest zapisane w przeglądarce, wykonaj poniższe kroki:

  1. W usłudze Office 365 wybierz pozycję Ustawienia > Office 365 > Informacje osobiste.

   Obraz pokazujący, gdzie kliknąć w Ustawieniach.
  2. Sprawdź dokładnie, czy Twoje Szczegóły kontaktu i Alternatywny adres e-mail są prawidłowe. W przeciwnym razie zmień je teraz.

  3. Wyloguj się z usługi Office 365: kliknij swoją nazwę w prawym górnym rogu ekranu (na powyższej ilustracji jest to Diane) > Wyloguj.

  4. Teraz zaloguj się ponownie do usługi Office 365: wpisz swoją nazwę użytkownika > Dalej > a następnie wybierz pozycję Nie pamiętam hasła.

   Wybierz pozycję Nie pamiętam hasła
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby zresetować hasło. Korzystając z alternatywnych informacji kontaktowych, kreator sprawdzi, czy jesteś właściwą osobą do resetowania Twojego hasła.

 • Jeśli nie pamiętasz hasła i nie możesz zalogować się do usługi Office 365:

Jednoczesne resetowanie wszystkich haseł usługi Office 365 dla firm dla wszystkich osób w organizacji

Ta procedura dotyczy firm z dziesiątkami użytkowników. Jeśli masz setki lub tysiące użytkowników, zobacz następną sekcję na temat zbiorczego resetowania haseł.

 1. W centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Użytkownicy > Aktywni użytkownicy.

 2. Wybierz pole u góry ekranu, aby zaznaczyć wszystkie osoby w Twojej firmie. Następnie usuń zaznaczenie siebie. Nie możesz zresetować swojego hasła w tym samym czasie, w którym resetujesz hasła wszystkich innych osób.

  Wybierz pole u góry ekranu, aby zaznaczyć wszystkie osoby w Twojej organizacji.

 3. W prawej części strony wybierz pozycję Resetuj hasła.

  Wybierz pozycję Resetuj hasła

 4. Postępuj zgodnie z tekstem w pozostałej części strony.

  Tworzenie hasła.

Zbiorcze resetowanie haseł w usłudze Office 365 dla firm

Użyj programu PowerShell. Zapoznaj się z tym wpisem autorstwa Eyal Doron: Zarządzanie hasłami za pomocą programu PowerShell.

Tu znajduje się artykuł pokrewny: Ustawianie haseł dla wielu kont użytkowników.

Aby zapoznać się z omówieniem, zobacz Program PowerShell dla administratorów usługi Office 365.

Wymuszanie zmiany hasła dla wszystkich użytkowników w firmie

Zapoznaj się z tym doskonałym wpisem w blogu autorstwa Vasila Micheva, specjalisty Microsoft MVP: Wymuszanie zmiany haseł dla wszystkich użytkowników w usłudze Office 365.

Nie wiem, co zrobić!

Spróbuj skorzystać z tego artykułu: Nie pamiętam nazwy użytkownika lub hasła do konta używanego z pakietem Office.

Więcej informacji na temat resetowania haseł

Określanie zasad wygasania haseł w organizacji

Konfigurowanie hasła konkretnego użytkownika, aby nigdy nie wygasało

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×