Aby zapisać obraz lub załącznik z wiadomości e-mail w programie Outlook za pomocą czytnika ekranu

Aby zapisać obraz lub załącznik z wiadomości e-mail w programie Outlook za pomocą czytnika ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Zapisz obraz osadzony lub załączony plik z poziomu wiadomości e-mail z komputerem za pomocą Outlook 2016 przy użyciu klawiatury i programu Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Outlook.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Zapisywanie obrazu w wiadomości e-mail

Możesz łatwo zapisać obraz, który jest osadzony w treści wiadomości e-mail.

 1. W Outlook przejdź do poczty e-mail, który zawiera obraz, który chcesz zapisać na komputerze, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby go otworzyć.

 2. Naciśnij klawisz strzałki naciśnij klawisze Caps Lock + Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Obraz-."

  Uwaga: Jeśli istnieje kilka obrazów osadzony w wiadomości e-mail, program Narrator nawiąże połączenie z nich "Obraz". Można poproś nadawcę o wysyłać je jako załączniki, tak aby były oryginalnych nazw. Aby dowiedzieć się, jak zapisać załączników, zobacz Zapisywanie załącznika z poziomu wiadomości e-mail.

 3. Naciśnij klawisze Shift + F10, aby otworzyć menu kontekstowe obrazu. Słyszysz: "Wycinania, element menu wyłączone."

 4. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Zapisz jako obraz, element menu", a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Edytuj zapisywanie pliku, nazwę pliku, można ją edytować,."

 5. Wpisz nazwę dla pliku obrazu.

 6. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Obraz zostanie zapisany na komputerze i zwraca fokusu do wiadomości e-mail.

Zapisywanie załącznika z poziomu wiadomości e-mail

Czasami otrzymujesz obrazy lub inne pliki jako załączniki wiadomości e-mail. Wszystkie typy załączników można zapisać w taki sam sposób.

 1. W Outlook przejdź do wiadomości e-mail, która zawiera załącznik, który chcesz zapisać na komputerze, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby go otworzyć.

  Porada: Podczas przeglądania skrzynki pocztowej, możesz usłyszeć "z załącznikami" przed nazwy nadawcy Jeśli wiadomość zawiera co najmniej jeden załączników.

 2. Naciśnij klawisz Shift + Tab, aż usłyszysz "Oknie nowego dokumentu," następuje nazwa i rozmiar pierwszy załącznik. Jeśli istnieje kilka załączników, Narrator informuje, ile udzielenia są, na przykład "1, 2 załączników".

 3. Aby przechodzić między załączników, użyj klawiszy Strzałka w prawo i w lewo.

 4. Aby zapisać załącznik zaznaczonej, naciśnij klawisze Alt + J, A, V. Słyszysz "Zapisz załącznik, nazwy pliku", a po nim nazwę oryginalnego pliku.

  Porada: Aby jednocześnie zapisywanie wszystkich załączników, naciśnij klawisze Alt + J, A, A. Słyszysz: "Zapisz wszystkie załączniki, kliknięcie przycisku OK, załączników, listę". Naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić wybór, naciśnij klawisz Tab do momentu usłyszeć "Przycisku OK", a następnie naciśnij klawisz Enter. Wszystkie załączniki zostaną zapisane na komputerze i zwraca fokusu do listy załącznik w wiadomości e-mail.

 5. Jeśli chcesz zmienić nazwę pliku, wpisz nową nazwę.

 6. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Plik zostanie zapisany na komputerze i zwraca fokusu do listy załącznik w wiadomości e-mail.

Zobacz też

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe ułatwiające nawigowanie w widoku Poczta w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Zapisz załączony plik z poziomu wiadomości e-mail z komputerem za pomocą Outlook 2016 dla komputerów Mac przy użyciu klawiatury i VoiceOver, wbudowane czytnika ekranu systemu Mac OS.

Uwagi: 

Zapisywanie załącznika z poziomu wiadomości e-mail

W przypadku zapisania wszystkich załączników z poziomu wiadomości e-mail z jednej operacji.

 1. W Outlook przejdź do wiadomości e-mail, która zawiera załącznik, który chcesz zapisać na komputerze, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby go otworzyć.

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Pobierz wszystko, przycisk", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja. Słyszysz: "Wybierz katalog do zapisywania plików".

 3. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Wybierz, przycisk", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja. Słyszysz: "Zamyka okno dialogowe".

 4. Naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + polecenie + Funkcja + Strzałka w lewo. Słyszysz: "Przycisk Zamknij,."

 5. Naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby zamknąć wiadomość e-mail i powrócić do skrzynki odbiorczej.

  Wszystkie załączniki są zapisywane na komputerze przy użyciu ich oryginalnych nazw.

Zobacz też

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe dla programu Outlook dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Outlook dla systemu iOS VoiceOver, iOS wbudowane czytniki ekranu, aby zapisać załączony plik z poziomu wiadomości e-mail usługi iCloud, dysk.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

Zapisywanie załącznika z poziomu wiadomości e-mail

 1. W Outlook dla systemu iOS przejdź do wiadomości e-mail zawierające załącznik, który chcesz zapisać usługi iCloud, dysk, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go otworzyć. Fokus jest przenoszony do wiadomości e-mail.

  Porada: Podczas przeglądania skrzynki odbiorczej, słychać "Zawiera załącznik" po nadawcy nazwę i wiadomość tematu, jeśli wiadomość zawiera co najmniej jeden załączników.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż znajdziesz pierwszy załącznik. Słyszysz nazwy pliku i rozmiar załącznika następuje Wstrzymaj i "Załącznik". Jeśli pierwszy załącznik jest nie oczekiwania, szybko przesuń w prawo do momentu znalezienia załącznika, który chcesz zapisać.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran. Outlook dla systemu iOS ładuje Podgląd załącznika. Podgląd jest gotowa, po usłyszeniu: "Przycisk Zamknij."

 4. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Udostępnij, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Zapisz pliki, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "iCloud dysku, poziomu 1 zwinięte,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Opcja jest zaznaczona, iCloud dysku, poziomu 1, rozwinięty."

 7. Szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz "Dodaj, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 8. Słyszysz: "Przycisk Zamknij,." Naciśnij dwukrotnie ekran, aby ponownie ustawić fokus do wiadomości e-mail.

  Załącznik zostanie zapisany do usługi iCloud, dysk i można go znaleźć w aplikacji plików.

Zobacz też

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Outlook dla systemu Android TalkBack, czytnik ekranu Android wbudowanych, aby zapisać obraz osadzony lub załączony plik z poziomu wiadomości e-mail.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Zapisywanie obrazu w wiadomości e-mail

Możesz łatwo zapisać obrazu, który jest osadzony w treści wiadomości e-mail na dysk Google.

 1. W Outlook dla systemu Android przejdź do wiadomości e-mail, którą zawiera obraz, który chcesz zapisać na urządzeniu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go otworzyć.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż znajdziesz osadzonego obrazu. TalkBack zazwyczaj informuje o go jako ciąg liter i cyfr, a po nim: "Grafiki".

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Otwarte z wyświetlonymi elementami 1 do 2 2". Liczba opcji mogą się różnić.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Zdjęć", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Pobieranie elementu".

 5. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Udostępnij, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwaga: Jeśli słychać "Zezwalaj zdjęć uzyskać dostęp do kontaktów", szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Zezwalaj, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Zapisać na dysku", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Udostępniania, Zapisz na dysku." Fokus jest przenoszony do pola Tytuł dokumentu.

  Uwaga: Jeśli słychać "Dysk Zezwalaj na dostęp do zdjęcia, multimedia i pliki na urządzeniu z systemem", szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Zezwalaj, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Jeśli nie chcesz używać domyślnej nazwy pliku, wpisz nową nazwę w polu.

 8. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisku Zapisz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz "przekazać jeden plik" po zapisaniu obrazu.

 9. Szybko przesuń w dół następnie lewej zwraca fokusu do wiadomości e-mail.

  Obraz zostanie zapisany na dysku Google.

Zapisywanie załącznika z poziomu wiadomości e-mail

Czasami otrzymujesz obrazy lub inne pliki jako załączniki wiadomości e-mail. Wszystkie typy załączników można zapisać w taki sam sposób.

 1. W Outlook dla systemu Android przejdź do wiadomości e-mail zawierające załącznik, który chcesz zapisać na urządzeniu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go otworzyć.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż znajdziesz załącznika, który chcesz zapisać. TalkBack informuje o typ pliku, nazwa i rozmiar wszystkich załączników.

 3. Szybko przesuń w prawo raz. Słyszysz "Akcje pliku," i nazwę pliku. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Zapisz do urządzenia", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwaga: Jeśli słychać "Program Outlook uzyskać dostęp do zdjęcia, multimedia i pliki na urządzeniu z systemem", szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Zezwalaj, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuń w dół następnie lewej zwraca fokusu do skrzynki odbiorczej.

  Załącznik zostanie zapisany na urządzeniu, a następnie można znaleźć go w aplikacji — pliki do pobrania.

Zobacz też

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Poczta programu Outlook Narrator, wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, aby zapisać załączony plik z poziomu wiadomości e-mail na urządzeniu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

Zapisywanie załącznika z poziomu wiadomości e-mail

 1. W Poczta programu Outlook przejdź do wiadomości e-mail zawierające załącznik, który chcesz zapisać na urządzeniu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go otworzyć. Fokus jest przenoszony do początku wiadomości e-mail.

 2. Szybko przesuń w lewo, aby przenieść fokus do nagłówka wiadomości, gdzie znajdują się załączników. Słyszysz nazwy pliku i rozmiar pierwszy załącznik. Jeśli pierwszy załącznik jest nie oczekiwania, szybko przesuń w lewo do momentu znalezienia załącznika, który chcesz zapisać.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran dwoma palcami. Słyszysz: "Menu podręcznego, niestandardowe."

 4. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Zapisz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Wybierz aplikację, to urządzenie 1 2". Liczba dostępnych aplikacji mogą się różnić.

  Uwaga: Jeśli chcesz zapisać załącznik na Twojej OneDrive, szybko przesuń w prawo dopiero po usłyszeć "OneDrive", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Przeglądarki, dokumenty". Szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Do pobrania", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Dalej, przycisk Pasek aplikacji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Zapisz, przycisk Pasek aplikacji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Załącznik zostanie zapisany w folderze do pobrania na urządzeniu, i zwraca fokusu do wiadomości e-mail. Można przeglądać pliki pobrane z aplikacją Eksploratora plików.

Zobacz też

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Zapisz załączony plik, na przykład obrazu, z poziomu wiadomości e-mail z komputerem za pomocą Outlook Web App przy użyciu klawiatury i programu Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Zalecamy, by podczas korzystania z aplikacji Outlook Web App używać przeglądarki internetowej Microsoft Edge. Ponieważ aplikacja Outlook Web App działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie na komputer. Aby na przykład wejść do poleceń lub wyjść z nich, należy nacisnąć klawisze Ctrl+F6 zamiast klawisza F6. Popularne skróty klawiaturowe, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), są już używane do obsługi przeglądarki internetowej, więc nie działają w odniesieniu do aplikacji Outlook Web App.

Zapisywanie załącznika z poziomu wiadomości e-mail

 1. W Outlook Web App przejdź do wiadomości e-mail, która zawiera załącznik, który chcesz zapisać na komputerze, a następnie naciśnij klawisze Ctrl + F6, aby przenieść fokus do okienka odczytu. Słyszysz "Okienko odczytu," następuje informacji o liczbę załączników.

  Porada: Podczas przeglądania skrzynki pocztowej, jeśli wiadomość zawiera co najmniej jeden załączników możesz usłyszeć "Dołączone pliki" po nazwie nadawcy.

 2. Naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Konwersacji załączników, zaznaczona."

 3. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby znaleźć załączników, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciśnij klawisz strzałki naciśnij klawisze Caps Lock + Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwa i rozmiar załącznika, który ma zostać zapisany, a po nim ", wyłączyć Link."

 5. Naciśnij jeden raz klawisz strzałki naciśnij klawisze Caps Lock + Strzałka w prawo. Słyszysz: "więcej akcji, przycisk zwinięte." Naciśnij klawisz Enter.

 6. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Menu elementu, Pobierz", a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz "tekst powiadomienia, co chcesz zrobić z" nazwę załącznika.

 7. Naciskaj klawisze Caps Lock+Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Zapisz, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 8. Po Narratora informuje, że plik zakończył pobieranie, naciśnij klawisz Enter, aby zamknąć powiadomienie.

 9. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "etykietki narzędzia, zamknij i wróć do obsługi poczty e-mail,", a następnie naciśnij klawisz Enter, aby powrócić do okienka odczytu fokus.

Zobacz też

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×