Aby usunąć kalendarz rezerwacji za pomocą programu PowerShell

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule wyjaśniono, osoba posiadająca roli administratora w dzierżawie odpowiednie Office 365, który zawiera również kilka znajomości środowiska Windows PowerShell, jak usunąć niepożądane Bookings kalendarza.

Ostrzeżenie: Kalendarz Bookings jest, gdzie są przechowywane wszystkie informacje dotyczące tego kalendarza rezerwacji i danych. Ta opcja uwzględnia informacji biznesowych, logo i godzin pracy dodane podczas tworzenia kalendarza rezerwacji;  właściwego personelu i usługi dodane podczas tworzenia kalendarza rezerwacji; i wszystkie rezerwacje i czasu wolnego terminy dodawane do kalendarza rezerwacji, gdy został utworzony. Po usunięciu kalendarza rezerwacji te informacje są trwale usuwane, i nie można odzyskać.

Nawiązywanie połączenia z programu Exchange programu PowerShell usługi Online

Połącz z programem Exchange Online Power Shell podano wskazówki dotyczące łączenia się PowerShell dla usługi Exchange Online i wymagania wstępne.

Aby usunąć kalendarz rezerwacji za pomocą programu PowerShell

Po uważnie przeczytaj i kroki opisane w artykule TechNet wymienionych powyżej, może potrwać następujące czynności, aby trwale usunąć niepożądane rezerwacji kalendarza.

 1. Upewnij się, że korzystasz z okna poleceń active Microsoft PowerShell, jaki uruchomiono jako administrator.

  • PowerShell może działać po wyszukaniu go z menu Start systemu Windows.

  • Po znalezieniu go kliknięcie spowoduje otwieranie menu zawartości za pomocą opcji "Uruchom jako administrator".

 2. Wpisz następujące polecenie:

  $user = get-credential

 3. Gdy zostanie wyświetlony monit, zaloguj się przy użyciu poświadczeń administratora dzierżawy dla dzierżawy Office 365 hostingu kalendarz rezerwacji, który chcesz trwale usunąć.

 4. Następnie w wierszu polecenia PowerShell wprowadź następujące polecenie:

  $s = New-Pssession -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid -Credential $user -Authentication basic -AllowRedirection -ConfigurationName Microsoft.Exchange

 5. Wpisz następujące polecenie:

  Import-PSSession $s

 6. Po zakończeniu tego polecenia przetwarzania, wpisz następujące polecenie, aby uzyskać listę rezerwacji skrzynek pocztowych w dzierżawie usługi:

  get-mailbox -RecipientTypeDetails Scheduling

 7. Wpisz następujące polecenie:

  remove-mailbox [BookingCalendarToDelete]

  Pamiętaj o Dodaj spację po skrzynki pocztowej Usuń, a następnie wpisz nazwę dokładnie rezerwacji skrzynki pocztowej alias na liście przy użyciu polecenia, powyżej którego chcesz trwale usunąć, bez nawiasów.

 8. Wpisz następujące polecenie:

  get-mailbox -RecipientTypeDetails Scheduling

  To umożliwiają zweryfikować, że skrzynkę pocztową, którą chcesz trwale usunąć już nie jest widoczna na liście.

 9. Wpisz wyjścia w wierszu, aby zamknąć sesję PowerShell.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×