Aby dodać tytuł, etykiety danych i legendy wykresu w programie Excel za pomocą czytnika ekranu

Aby dodać tytuł, etykiety danych i legendy wykresu w programie Excel za pomocą czytnika ekranu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą Excel 2016 klawiatury i z czytnika ekranu, takich jak Narrator, wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, aby dodać tytuł, etykiety danych i legendę na wykresie. Tytuły, etykiety danych i legend pomocy udostępnić wykresu, ponieważ zapewniają niewidoczne elementy, które opisują wykresu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W przypadku skrótów klawiaturowych przejdź do skróty klawiaturowe w programie Excel dla systemu Windows.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Dodawanie tytułów wykresu

Możesz zmienić tytuł całego wykresu, a także jej poszczególnych osiach.

Uwaga: Wykresy, które nie mają osi, takich jak wykresy kołowy lub pierścieniowy, nie może mieć tytuły osi.

 1. Wybierz wykres, nad którym chcesz pracować.

 2. Aby otworzyć menu Dodaj Element wykresu, naciśnij klawisze Alt + J, C, A.

 3. Wybierz typ tytułu, którego chcesz dodać:

  • Aby dodać tytuł wykresu, naciśnij klawisz C. Fokus jest przenoszony do pola Tytuł wykresu. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby dodać tytuł nad wykresem, naciśnij klawisz A, wpisz tytuł, a następnie naciśnij klawisz Enter.

   • Aby dodać tytuł wyśrodkowany nakładany, naciśnij klawisz C, wpisz tytuł, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby dodać tytuły osi, naciśnij klawisz A, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby dodać tytuł głównej osi poziomej, naciśnij klawisz h Fokus jest przenoszony do pola Tytuł głównej osi poziomej. Wpisz tytuł, a następnie naciśnij klawisz Enter.

   • Aby dodać tytuł głównej osi poziomej pionowej, naciśnij klawisz V. Fokus jest przenoszony do pola Tytuł głównej osi pionowej. Wpisz tytuł, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Tytuł zostanie dodany do wykresu. Aby przywrócić fokusu na wykresie, aż usłyszysz naciśnij klawisz Esc: "obszar wykresu, wybranego elementu wykresu".

Porady: 

 • Aby usunąć tytuł wykresu, zaznacz wykres, a następnie naciśnij klawisze Alt + J, C, A, C, N.

 • Aby usunąć tytuł głównej osi poziomej, zaznacz wykres, a następnie naciśnij klawisze Alt + J, C, A,, h

 • Aby usunąć tytuł głównej osi pionowej, zaznacz wykres, a następnie naciśnij klawisze Alt + J, C, A,, V.

Dodawanie etykiety objaśnienie danych do wykresu

Etykiety objaśnienie danych utworzyć wykres był bardziej zrozumiały, ponieważ są pokazywane szczegóły dotyczące serii danych lub jej poszczególnych punktów danych.

 1. Wybierz wykres, nad którym chcesz pracować.

 2. Aby zaznaczyć przycisk Dodaj Element wykresu, naciśnij klawisze Alt + J, C, A.

 3. Aby dodać etykiety Objaśnienie danych do wykresu, naciśnij klawisz D, U.

Porada: Aby usunąć etykiety danych, zaznacz wykres, a następnie naciśnij klawisze Alt + J, C, A, D, N.

Dodawanie legendy do wykresu

Legend ułatwiają szybkie zrozumienie relacji między danymi na wykresie. Na przykład w arkuszu miesięcznego budżetu podczas tworzenia wykresu słupkowego porównanie koszty planowane z kosztami rzeczywistymi według kategorii wydatków legendy ułatwia szybkie identyfikowanie dwóch różnych pasków i do identyfikowania kategorii z największe rozbieżności.

 1. Wybierz wykres, nad którym chcesz pracować.

 2. Aby zaznaczyć przycisk Dodaj Element wykresu, naciśnij klawisze Alt + J, C, A.

 3. Aby otworzyć menu legendy, naciśnij klawisz b.

 4. Aby zaznaczyć miejsce, w którym chcesz dodać legendę, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaznaczyć prawej, naciśnij klawisz R.

  • Aby zaznaczyć górnej, naciśnij klawisz T.

  • Aby zaznaczyć lewej stronie, naciśnij klawisz b.

  • Aby zaznaczyć dołu, naciśnij klawisz B.

Porada: Aby usunąć legendę, zaznacz wykres, a następnie naciśnij klawisze Alt + J, C, A, L, N.

Zobacz też

Tworzenie i zaznaczanie wykresu w programie Excel 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Excel dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Excel za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×