Zwiększanie lub zmniejszanie wcięć zadań oraz przenoszenie i usuwanie zadań

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po dodaniu listy zadań do witryny warto zmienić jej strukturę. Możesz zwiększać lub zmniejszać wcięcia zadań, przenosić zadania w górę lub w dół listy, a nawet trwale je z niej usuwać.

Warto zwiększyć wcięcie niektórych zadań umieszczonych pod innymi, aby w ten sposób oznaczyć zestaw podzadań, który podlega większemu zadaniu w Twoim projekcie. Istnieją dwa sposoby wykonywania tej czynności:

  • Przyciski Zwiększ wcięcie i Zmniejsz wcięcie    Kliknij miejsce po lewej stronie pola wyboru dla zadania, którego wcięcie chcesz zwiększyć lub zmniejszyć. Możesz również nacisnąć klawisz Ctrl i kliknąć miejsce po lewej stronie pola wyboru, aby zaznaczyć kilka zadań. Następnie na karcie Zadania w grupie Hierarchia kliknij pozycję Zwiększ wcięcie lub Zmniejsz wcięcie.

  • Skróty klawiaturowe    Zaznacz zadanie naciśnij klawisze Alt + Shift + Strzałka w prawo strzałkę, aby zwiększyć wcięcie zadania lub strzałkę Alt + Shift + Strzałka w lewo, aby zmniejszyć wcięcie zadania.

Porada : Możesz również zwiększać wcięcie zadań, oznaczając je jako podzadania podczas ich tworzenia. Na liście zadań kliknij pozycję Otwórz menu (…) dla zadania, które ma być zadaniem nadrzędnym dla dodawanego podzadania. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij pozycję Utwórz podzadanie.

Możesz również przenosić zadania w górę lub w dół listy zadań. Istnieją na to trzy sposoby:

  • Przeciągnij    Kliknij obszar po lewej stronie pola wyboru dla zadania, które chcesz przenieść. Kursor zmieni się w strzałkę z czterema sposób. Kliknij i przeciągnij zadania na liście zadań w miejscu, w którym chcesz wymienione zadanie. Lista zadań musi być otwarty do edycji, aby użyć tej metody.

  • Przyciski Przenieś w górę i Przenieś w dół    Kliknij miejsce po lewej stronie pola lub znacznika wyboru dla zadania, które chcesz przenieść. Na karcie Zadania w grupie Hierarchia kliknij pozycję Przenieś w górę lub Przenieś w dół, aby przenieść zadanie w ramach listy.

  • Skróty klawiaturowe   Zaznacz zadanie tego chce przenieść, a następnie naciśnij strzałkę Alt + Shift + Strzałka w górę, aby przenieść zadania w górę na liście lub naciśnij klawisze Alt + Shift + Strzałka w dół strzałkę, aby przenieść zadanie w dół na liście. Lista zadań musi być otwarty do edycji, aby użyć tej metody.

Jeśli uznasz, że dane zadanie nie jest już potrzebne w projekcie, możesz je usunąć z listy zadań. Istnieją na to trzy sposoby:

  • Skróty klawiaturowe    Wybierz zadania, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz Delete. Lista zadań musi być otwarty do edycji, aby użyć tej metody.

  • Przycisk Usuń element    Kliknij obszar po lewej stronie pola wyboru lub znacznik wyboru, zadania, usuwania, lub naciśnij klawisz Ctrl i kliknij miejsce na lewo od pola wyboru, aby zaznaczyć wiele zadań. Na karcie zadania w grupie Zarządzanie kliknij pozycję Usuń element.

  • Otwórz Menu   Kliknij pozycjęOtwórz Menu(...) dla zadania jest usuwana, a następnie w wyświetlonym oknie kliknijOtwórz Menu(...) ponownie. Kliknij pozycję Usuń element.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×