Znane problemy/plik ReadMe serwerów pakietu Microsoft Office 2007

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Produktów serwerowych

Najnowsze wymagania dotyczące instalacji

Ustawienia (server)

Wszystkie serwery

Groove Server 2007

Program Project Server 2007

Program SharePoint Server 2007

Program SharePoint 2007 "Usług programu Excel"

Inne

Materiały do pobrania

Wszystkie znane problemy poniżej pogrupowano według aplikacji.

Najnowsze wymagania dotyczące instalacji

Instalacja autonomiczna

Komputer i procesor

Serwer z procesorem o częstotliwości co najmniej 2,5 GHz (zalecane 2 procesory o częstotliwości 3 GHz lub więcej)

Pamięć

1 GB pamięci RAM (zalecane 2 GB)

Dysk twardy

3 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Stacja dysków

Stacja dysków DVD (lokalna lub dostępna w sieci)

Ekran

Monitor o rozdzielczości 1024 x 768 lub większej

System operacyjny

System Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition z dodatkiem Service Pack 1, Windows Server 2003 Enterprise Edition z dodatkiem Service Pack 1, Windows Server 2003 Datacenter Edition z dodatkiem Service Pack 1 lub Windows Server 2003 Web Edition z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszy.

Program Microsoft .NET Framework 2.0 i składniki środowisko uruchomieniowe Foundation przepływu pracy systemu Microsoft Windows lub programu Microsoft .net Framework 3.0. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Microsoft .NET Framework 2.0 i 3.0 zobacz Centrum deweloperów programu Microsoft .NET Framework.

Inne

Połączenie o szybkości 56 kilobitów na sekundę (Kb/s) na potrzeby komunikacji klienta z serwerem. Protokoły SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) i POP3 (Post Office Protocol 3), protokół IMAP4 (Internet Message Access Protocol 4) albo oprogramowanie poczty elektronicznej zgodne z interfejsem MAPI na potrzeby powiadomień pocztą e-mail.

Przeglądarka

Korzystanie z administracji centralnej wymaga następującego oprogramowania:

— system Microsoft Windows z programem Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowszym.

Podstawowe funkcje, w tym do edycji, Administracja witryny i przechowywania formularza, jest jeden z następujących konfiguracji wymagane:

— system Microsoft Windows z programem Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowszym, z programem FireFox 1.5 lub nowszym, z programem Netscape 8.1 lub nowszym albo z programem Mozilla 1.7 lub nowszym;

Uwaga: Microsoft Office Project Server 2007 obsługuje tylko programu Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowszym.

— system UNIX/Linux z zainstalowanym programem FireFox 1.5 lub nowszym albo Netscape 7.2 lub nowszym;

— system Mac OS-X z zainstalowanym programem FireFox 1.5 lub nowszym albo Safari 2.0 lub nowszym.

Dodatkowe

Więcej informacji o szczegółowych wymaganiach sprzętowych można znaleźć w dokumencie dotyczącym planowania wydajności produktu.

Instalacja na farmie

Komputer i procesor

Serwer z procesorem o częstotliwości co najmniej 2,5 GHz (zalecane 2 procesory o częstotliwości 3 GHz lub więcej)

Pamięć

2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB dla serwerów SQL i serwerów aplikacji)

Dysk twardy

3 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Stacja dysków

Stacja dysków DVD (lokalna lub dostępna w sieci)

Ekran

Monitor o rozdzielczości 1024 x 768 lub większej

System operacyjny

System Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition z dodatkiem Service Pack 1, Windows Server 2003 Enterprise Edition z dodatkiem Service Pack 1, Windows Server 2003 Datacenter Edition z dodatkiem Service Pack 1 lub Windows Server 2003 Web Edition z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszy.

Składniki Foundation środowisko uruchomieniowe przepływu pracy systemu Microsoft Windows, a programu Microsoft .NET Framework 2.0 lub programu Microsoft .net Framework 3.0. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Microsoft .NET Framework 2.0 i 3.0 zobacz Centrum deweloperów programu Microsoft .NET Framework.

Inne

Połączenie o szybkości 100 megabitów na sekundę (Mb/s) na potrzeby komunikacji między serwerami; połączenie o szybkości 56 kilobitów na sekundę (Kb/s) na potrzeby komunikacji klienta z serwerem. Protokoły SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) i POP3 (Post Office Protocol 3) lub protokół IMAP4 (Internet Message Access Protocol 4) albo oprogramowanie poczty elektronicznej zgodne z interfejsem MAPI na potrzeby powiadomień pocztą e-mail.

Niektóre zaawansowane funkcje wymagają programu SQL Server 2000 z dodatkiem Service Pack 3a lub nowszym albo programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym oraz usług SQL Server 2005 Analysis Services z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym.

Przeglądarka

Korzystanie z administracji centralnej programu Office SharePoint Server wymaga następującego oprogramowania:

— system Microsoft Windows z programem Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowszym.

Do normalnego użytkowania, w tym do edycji wymagane są Administracja witryny i przechowywania formularza, jedną z następujących konfiguracji:

— system Microsoft Windows z programem Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowszym, z programem FireFox 1.5 lub nowszym, z programem Netscape 8.1 lub nowszym albo z programem Mozilla 1.7 lub nowszym;

Uwaga: Microsoft Office Project Server 2007 obsługuje tylko programu Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowszym.

— system UNIX/Linux z zainstalowanym programem FireFox 1.5 lub nowszym albo Netscape 7.2 lub nowszym;

— system Mac OS-X z zainstalowanym programem FireFox 1.5 lub nowszym albo Safari 2.0 lub nowszym.

Dodatkowe

Więcej informacji o szczegółowych wymaganiach sprzętowych można znaleźć w dokumencie dotyczącym planowania wydajności produktu.

Początek strony

Ustawienia (server)

Typ problemu

Pytanie lub problem

Odpowiedź

Brak problemów w tej chwili.

Początek strony

Wszystkie serwery

Typ problemu

Pytanie lub problem

Odpowiedź

Uaktualnianie — Usługi udostępnione

Po uaktualnieniu kompilacji wcześniejszych niż B2TR do B2TR albo RTM łącza do dostawców usług dostępowych format nawigacji administracji centralnej przenoszą użytkownika do STAREJ farmy.

Uruchom następujące polecenie stsadm:

stsadm -o activatefeature -name OssNavigation -url <SSP witryna administracyjna url>

Rozmieszczanie zawartości

Podczas tworzenia ścieżki rozmieszczania zawartości replikującej zbiór witryn do innego zbioru witryn w tej samej farmie, ale z inną ścieżką zarządzaną, występuje następujący błąd:

Wartość nie należy do oczekiwanego zakresu.

Sposób obejścia tego problemu jest następujący:

Stsadm -o deactivatefeature-nazwa deploymentlinks-url < URL >

Stsadm -o deactivatefeature-nazwa migrationlinks-url < URL >

Stsadm -o activatefeature-nazwa deploymentlinks-url < URL >

Stsadm -o activatefeature-nazwa migrationlinks-url < URL >

Konwersji dokumentów

Usługi uruchamiania konwersji dokumentów jest zawsze w "Uruchamianie" stan (specjalnie podczas próby włączenia usługi uruchamiania na więcej niż jednym serwerze w farmie).

Wszelkie uruchamiania, które będą działać na serwerze, który nie obsługuje aplikacji sieci web Administracja centralna nie działa interfejsu użytkownika administratora usługi uruchamiania konwersji dokumentów. Interfejs użytkownika nie zostaną zastosowane bieżący stan w tej konfiguracji.

OBEJŚCIE

Aby włączyć usługę uruchamiania należy określić niezbędne informacje uruchamiania, zwykle zawierającego interfejsu użytkownika. Jest to aktualizując dwie wartości klucza rejestru znajduje się na komputerze, na którym chcesz uruchomić usługi uruchamiania. Ta opcja uwzględnia lokalizacji usługi równoważenia obciążenia i portu za pomocą połączenia.

Klucz:

[Server\12.0\LauncherSettings]"LoadBalancerUrl"= HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office "http://server:port/HtmlTrLoadBalancer" "Port" = dword:port

LoadBalancerUrl:

To pełny adres URL kanału zdalnych .NET, który zostanie otwarty równoważenia obciążenia. Program ten powinien być http://[please Określ serwer usługi równoważenia obciążenia]: [Określ port usługi równoważenia obciążenia] / HtmlTrLoadBalancer i upewnij się, są one odpowiednie.

Port:

Jest to numer portu, który otworzy usługi uruchamiania dla przychodzących żądań zdalnych .NET do konwersji, np. "8082".

Po zmianie jedną z tych ustawień (początkowo lub jeśli przyszłych zostaną dodane i wymagają zmiany w ustawieniach), należy zatrzymać i uruchomić usługi uruchamiania (usługi uruchamiania konwersji dokumentów pakietu Office) w Panelu sterowania usługi (Start | Panel sterowania | Narzędzia administracyjne | Usługi). Usług należy ustawić na włączone i automatyczne (automatycznie), jeśli jeszcze tego nie. Wszystkie przyszłe zmiany w ustawieniach usługi równoważenia obciążenia wymaga aktualizowania ustawień uruchamiania na każdym komputerze, aby uwzględnić zmiany. Usługi należy również został zatrzymany i ponownie uruchomić, aby wznowić nowych zmian po aktualizacji.

Początek strony

Groove Server 2007

Typ problemu

Pytanie lub problem

Odpowiedź

Program Groove Manager

Użytkownicy programu Groove nie odbierają wiadomości e-mail programu Groove Manager w środowisku LDAP.

Jeśli program Groove Manager są integracji z serwerem katalogu LDAP, szczególnie, jeśli korzystasz z programu Lotus Domino katalogów, upewnij się, że każdy użytkownik rekord zawiera prawidłowy adres e-mail. Domino format automatycznie wypełnia adresy e-mail użytkownika z domyślnych wpisów, zazwyczaj uniemożliwia Groove Manager wiadomości e-mail do użytkowników.

Program Groove Manager

W środowisku LDAP zaimportowanych członków jest wyświetlany stan katalogu usunięte.

Jeśli program Groove Manager są integracji z serwerem katalogu LDAP, masz dostęp do katalogu serwera członka pozycje (synchronizacja danych, na przykład) mieć taką samą nazwę logowania LDAP użytego do zaimportowania członków do domeny programu Groove Manager. Pod inną nazwą logowania LDAP może spowodować wpisy katalogu na temat Menedżera programu Groove, gdy synchronizacja danych występuje, ponieważ różne nazwy logowania LDAP mogą mieć różne dostęp do serwera katalogu. Pod tymi warunkami stan katalogu kont użytkowników w Menedżerze Groove będzie wyświetlany jako usunięte. Aby zaktualizować stan katalogu użytkownika zaimportowane, Zmień nazwę logowania LDAP przywracając oryginalną nazwą używane do importowania członków.

Program Groove Manager

Zdarzenia synchronizacji katalogów (aktualizacji użytkowników i usuwa) nie są wyświetlane w raportach domeny zarządzania; są wyświetlane tylko w poziomie serwera raportów.

Jeśli masz roli z administratorem serwera, poszukaj zdarzenia synchronizacji na poziomie aplikacji.

Program Groove Manager

Funkcje integracji programu Communicator Groove nie działać prawidłowo dla zarządzanych klientów programu Groove.

W środowiskach zarządzanych użytkownika informacje kontaktowe, z której pochodzi bazy danych usługi Active Directory (AD) "Poczta" i "RTCSIP" adresów w AD użytkownika musi być zgodna (stan domyślny AD) w kolejności integracji programu Communicator Groove działać poprawnie. Ponieważ program Groove Manager używa adresów AD "Poczta" w przypadku adresów e-mail użytkownika podczas w programie Communicator Live Communications Server (LCS), w zależności od RTCSIP AD adresy, jeśli dwa AD adres pola, które nie pasują (jeśli administrator edycji adres "Poczta", na przykład) Synchronizowanie programu Groove Manager z usługą Active Directory, otrzymany adres e-mail kontaktu programu Groove spowoduje konflikt z programu Communicator adres e-mail kontaktu i integracja z programem Groove Communicator nie może być.

Aby uniknąć tego błędu, skontaktuj się z administratorem usługi Active Directory, aby upewnić się, że adres RTCSIP i Wyślij pola adresu w usłudze Active Directory są zgodne.

Program Groove Manager

W środowisku obejmuje użytkowników programu Groove 3.1 (lub starszym) próby usunięcia licencji Ustaw kończy się niepowodzeniem.

Nie można usunąć zestawy ustanawianie licencji. Wstrzymywanie obsługi administracyjnej wszystkich użytkowników z zestawu licencji.

Program Groove Manager

Jakie czynności są niezbędne do obsługi poczty e-mail programu Groove Manager?

Aby pomyślnie wysłać wiadomość e-mail za pomocą Menedżera programu Groove, pamiętaj udzielić uprawnienia do komputera lokalnego do przekazywania wiadomości e-mail za pośrednictwem serwera SMTP (przez ustawienie ograniczenia przekazywania na karcie Wirtualnych dostępu serwera SMTP właściwości- ).

Mostek danych programu Groove

Jakie wymagania wstępne są niezbędne do prowadzenia Mostek danych programu Groove jako usługa Windows?

Przed uruchomieniem Mostek danych programu Groove jako usługa Windows, wykonać Konfiguracja konfiguracji konta Mostek danych programu Groove, opisane w instrukcje dotyczące instalacji programu Groove danych mostka (i w podręczniku administratora programu Groove danych mostka, dostarczonej Aplikacja mostka danych). Jeśli mostka danych jest uruchamiany jako usługa, przed zakończeniem konfiguracji. Administrator mostka danych można utworzyć potrzebnych katalogów w systemie plików.

Aby zapobiec monitowanie o podanie hasła do konta podczas wykonywania ponowne automatyczne uruchamianie należy wybrać opcję Zapamiętaj hasło . Ta opcja jest ustawiona podczas instalacji i można je zresetować zawsze, gdy zostanie wyświetlony monit o hasło.

Mostek danych programu Groove

Jakie specjalne czynności są wymagane klastrze Groove mostka danych zewnętrznych infrastruktury kluczy publicznych?

Gdy w domenie zarządzania używany zewnętrznych infrastruktury kluczy publicznych, certyfikaty uwierzytelniania klienta dla tożsamości Mostek danych programu Groove powinna zostać zaimportowana do magazynu osobiste komputera lokalnego, nie magazynu osobistego bieżącego użytkownika. Zaleca się używanie dodatek certyfikat Microsoft Management Console (MMC), wybierając opcję "machine".

Używając zewnętrznych infrastruktury kluczy publicznych dla Mostek danych programu Groove na serwerze Vista, wyeksportuj certyfikat z serwera Vista certyfikat, a następnie zaimportować certyfikat na komputerze lokalnym mostka danych.

Mostek danych programu Groove

Zagadnienia, jakie należy po Wybieranie ścieżek danych mostka dla kont kopie zapasowe, archiwa miejsca i obszarów roboczych GFS?

Monit serwera proxy Mostek danych programu Groove nie działa prawidłowo w tej wersji programu Groove mostka danych. Określanie poświadczeń serwera proxy na stronie Ustawienia serwera Proxy (dostępnego w menu opcji Mostek danych programu Groove). Jeśli korzystasz z programu Groove mostka danych z urządzeniem serwera proxy, zaleca się Konfigurowanie serwera proxy za pośrednictwem na stronie Ustawienia serwera Proxy.

Mostek danych programu Groove

Dostępną pamięć jest znacznie bazowej.

Wiele Tworzenie miejsca i zaproszenie miejsca żądania można znacznie wykorzystanie pamięci. Uruchom usługę Mostek danych programu Groove, gdy pamięć używany przekracza zainstalowanych fizycznej pamięci RAM.

Mostek danych programu Groove

Mostek danych programu Groove okresowo zakończy działanie nieprawidłowo.

Jeśli zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Przerwania pracy: programu Groove wykrył, że zbędne baza danych została uszkodzona. Ta zbędne baza danych została usunięta i teraz zamknąć programu Groove. Zbędne nowej bazy danych zostanie utworzony przy następnym uruchomieniu programu Groove.

To jest zdarzenie niegroźne i są spełnione, przechodząc na kartę odzyskiwania apletu usługi Windows i konfigurowanie usługi Microsoft Office Groove Data Bridge ponownie.

Mostek danych programu Groove

Podczas archiwizowania obszary robocze programu Groove dla tożsamości Mostek danych programu Groove, nie są archiwizowane wszystkie obszary robocze.

Jeśli nie włączono funkcji archiwizacji, gdy tożsamości mostka danych otrzymuje obszarów roboczych, niektóre spacje dla mogą zostać zarchiwizowane, ze względu na czas potrzebny na mostek danych programu Groove, aby zeskanować wszystkie obszary robocze. Wszystkie spacje powinna być archiwizowana całkowicie podczas następnego cyklu 24-godzinnym archiwum.

Mostek danych programu Groove

Podczas instalacji zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Nie można utworzyć nowy folder. Wybierz inną lokalizacjęprzycisku OK w przeszłości komunikat o błędzie i teraz Mostek danych programu Groove nie będzie działać.

Limity dotyczące systemu Windows razem długość ścieżki do 250 znaków. Usługi długość całkowita ścieżki jest za długa.

Aby rozwiązać ten problem i umożliwiają ponownie zainstaluj wpis, wykonaj następujące czynności:

1. Uruchom polecenie REGEDIT, a następnie przejdź do: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Groove 2. Usuń klucz "PersistRoot". 3. Ustaw wartość klucza GDBInstallState 0.

Mostek danych programu Groove

Groove server mostka danych zawiera wiele obszarów roboczych pozbawiony (spacje z żadnych innych składników niż tożsamości mostka danych).

Możesz skonfigurować mostek danych programu Groove, aby automatycznie usuwać spacje, gdy są one ostatni element członkowski obszaru. Aby skonfigurować mostka danych, aby automatycznie usuwać dowolne miejsce zmienia się w wielu członków do jednego elementu, wykonaj następujące kroki: 1. Z Start menu Uruchom polecenie regedit, a następnie przejdź do: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Groove\ 2. Dodaj następujący klucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Groove\EDB 3. Przejdź do: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Groove\EDB 4. Dodaj następującą wartość DWORD: DeleteOrphanSpaces = 1-5. Uruchom ponownie serwer mostka danych. Należy zauważyć, że spacje wprowadzone to przejście przed tej zmiany nie zostaną automatycznie usunięte.

Mostek danych programu Groove

W środowisku zarządzanych Mostek danych programu Groove server obsługuje tożsamości z wiele domen zarządzania programu Groove?

Wartość nie. Wszystkie tożsamości zarządzanych zdefiniowanych dla konta programu Groove danych mostka muszą być członkami tej samej domeny zarządzania.

Program Groove Manager

Inspekcja zakończy się niepowodzeniem dla członków domeny zarządzania na swoich urządzeniach zarządzanych po migracji z programu Groove 3.0 Office Groove 2007.

Członek domeny programu Groove 3.0 należy zainstalować program Groove 3.1, przed uaktualnieniem do programu Office Groove 2007.

Mostek danych programu Groove

"Nie są dostępne w Podglądzie zdarzeń Mostek danych programu Groove."

Ten problem można rozwiązać przez odinstalowanie, ponownie instalując usługę Windows Mostek danych programu Groove. Aby odinstalować i zainstalować usługę Mostek danych programu Groove, wykonaj następujące czynności:

 1. Odinstalować usługę mostka danych wprowadzając poniższe polecenie w wierszu polecenia: GrooveEIS.exe -u

 2. Zainstaluj usługę mostka danych wprowadzając poniższe polecenie w wierszu polecenia: GrooveEIS.exe - I

Ten problem zostanie rozwiązany w przyszłej wersji.

Mostek danych programu Groove

Przy próbie administrator zaakceptować zaproszenie do obszaru roboczego z archiwum, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

Nie można akceptować zaproszeń z wcześniejszych wersji programu Groove. Program Groove jest skonfigurowany do akceptowania zaproszeń do obszarów roboczych utworzonych w wersji programu Groove 2007 lub nowszej.

Klient programu Groove administratora może być skonfigurowany do akceptowania zaproszeń z wersji programu Groove 2007 przed w następujący sposób:

 1. Z menu Opcje , wybierz polecenie Preferencje .

 2. Wybierz kartę Zabezpieczenia .

 3. Wyczyść ustawienie Ograniczenia obszarów roboczych : Przywróć lub dołączanie tylko programu Microsoft Office Groove 2007 (lub nowszy) obszarów roboczych.

 4. Kliknij przycisk OK.

Jeśli administrator nie jest użytkownikiem programu Groove zarządzane, administrator domeny zarządzania należy skonfigurować zasady akceptacji obszar roboczy umożliwia wersji pre 2007, w następujący sposób:

 1. Za pomocą Menedżera programu Groove przejdź do szablonu zasad tożsamości dla domeny.

 2. Przejdź do sekcji zasady wersji obszaru roboczego strony zasady członka i upewnij się, że przyjęcie obszaru roboczego i przywracanie zasad minimalna wersja obszaru roboczego jest ustawiony na Domyślny klient lub Minimum nie.

Mostek danych programu Groove

Zostały pobrane klucza zarządzania urządzenia i używana do instalowania i konfigurowania zarządzane konto mostka danych, ale zamiast wyświetlania administracyjnych interfejsu użytkownika, zawiesza się ten proces.

Hasło uzyskane konfiguracji konta nie odpowiada wymaganiom tworzenie zarządzanych urządzenia zasad regulujących hasła.

Sprawdzanie zasad urządzenia Groove Manager domenie zarządzania mostka danych i ponownie spróbuj przeprowadzić instalację za pomocą odpowiedniej hasła. Podręczne komunikat wyjaśniający ten warunek będzie dostępna w przyszłych wersjach produktu."

Mostek danych programu Groove

Jakie ograniczenia rozmiaru istnieją obszarów roboczych na serwerze programu Groove mostka danych?

Mostek danych programu Groove Archiwizuj większa niż 2 gigabajty obszarów roboczych, więc należy unikać pomocniczych obszary robocze, które wykraczają poza tego rozmiaru.

Możesz sprawdzić rozmiar dowolny obszar roboczy tożsamości mostka danych jest członkiem, przechodząc do obszarów roboczych w interfejsu administracyjnego mostka danych, Wybieranie obszaru roboczego, klikając pozycję Właściwości.

Początek strony

Project Server 2007

Typ problemu

Pytanie lub problem

Odpowiedź

Widoki analizy danych

Zainstalowano pakiet Microsoft Office Web Components, ale nadal nie możesz wyświetlać dane w widokach analizy danych.

Aby wyświetlić widoków analizy danych, gdy baza danych znajduje się na Analysis Services 2005, należy mieć co najmniej program Microsoft Office Web Components 2003.

Aby umożliwić Microsoft Office Web Components do nawiązywania połączeń z usług Analysis Services 2005, należy również zainstalować Microsoft składników programu SQL Server 2005 Analysis Services klienta.

Aby zainstalować składniki klienta, wybierz odpowiednią wersję z poniższej listy. Jeśli masz pewności, posiadaną wersję, wybierz z listy na podstawie preferencji użytkownika języka i podczas instalacji użytkownik jest informowany należy zaznaczyć jedną 64-bitowej.

Wersja 32-bitowa:

Wersja 64-bitowej:

Funkcja x64 dla języka angielskiego: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x409

Chiński (tradycyjny) x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x404

Niemiecki x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x407

Francuski x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x40C

Włoski x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x410

Japoński x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x411

Koreański x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x412

X64 chiński uproszczony: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x804

Hiszpański x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0xC0A

Planowanie kompilacji modułu

Wszelkie zaplanowane modułu utworzyć zestaw zadanie ma być 30-minutowym znaku (na przykład 6:30 pm) zamiast godzinę, kończy się niepowodzeniem do utworzenia po początkowym Tworzenie żądania.

Planowanie moduły tworzonego od znacznika godzinę (na przykład 7:00 pm) i harmonogram będzie działać bez problemów.

Początek strony

SharePoint Server 2007

Typ problemu

Pytanie lub problem

Odpowiedź

Kontakty

Uaktualnij serwer V2V publicznej strony blogu składnika web part nie są wyświetlane wpisów w blogu. Zwracanie następujący komunikat o błędzie:

Nie można wyświetlić tego składnika Web Part. Aby rozwiązać ten problem, otwórz tę stronę sieci Web w edytorze HTML zgodnym z programem Windows SharePoint Services, takich jak program Microsoft Office SharePoint Designer. Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z administratorem serwera sieci Web.

Obejście instrukcje:

Opcja #1 (poprawki niepoprawnie uaktualnionej strony):

 1. Otwórz \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\TEMPLATE\SiteTemplates\SPSMSITEHOST\blog.xsl w Notatniku.

 2. Wyszukiwanie w pliku dla każdego wystąpienia "$Resources: xxx xxx", i Zamień odpowiedniego przetłumaczonego tekstu.

 3. Przejdź do strony publicznej witryny Moja witryna, kliknij pozycję Ustawienia witryny, kliknij polecenie Edytuj stronę.

 4. Modyfikowanie składnika web part widoku blogu.

 5. Otwieranie sekcji Zaawansowane i Otwórz Edytor XSLT i Wytnij i Wklej zawartość ze Schowka.

 6. Znajdź pole tekstowe napisem plik xslt "blog.xsl" i Usuń.

 7. Kliknij przycisk OK , aby zapisać

.

Opcja #2 (nowego hosta witryny Moja witryna):

 1. Tworzenie nowej aplikacji sieci web.

 2. Utwórz nowy zbiór witryn w katalogu głównym, przy użyciu szablonu witryny Hosta witryny Moja witryna .

 3. Kopia zapasowa wszystkich oryginalnej witryny Moja witryna i ich przywracania do tej aplikacji sieci web (lub odłączanie i ponowne podłączenie bazy danych zawartości, jeśli są oddzielone i zawierają tylko witryn Moja witryna).

 4. 4At witryny, który został utworzony, kliknij przycisk OK , aby ustawić jako do nowej lokalizacji witryny Moja witryna.

Kontakty

V2V uaktualnienie członkostwa jest tytuł składnika Web Part: Wyświetla członkostwa listy witryn i dystrybucji. Po lewej stronie strefy być większy niż powinien to rozciągnąć.

Zmień tytuł składnika web part członkostwa.

Początek strony

Program SharePoint 2007 "Usług programu Excel"

Typ problemu

Pytanie lub problem

Odpowiedź

Config

Jak włączyć usługi programu Excel po wykonaniu instalacji farmy?

Jeśli zainstalowano program Office SharePoint Server jako farmy, domyślnie zostanie wyłączona usług programu Excel. Aby włączyć usługi programu Excel, należy najpierw otworzyć administracji centralnej programu SharePoint 3.0. Kliknij nazwę serwera (lub nazwę serwera aplikacji, jeśli zainstalowano osobnych serwerach frontonu sieci web i aplikacji). Zobaczysz listę usług uruchomionych na serwerze.

Aby rozpocząć usług programu Excel, kliknij przycisk Start obok usług programu Excel obliczeń. Po odświeżeniu strony uruchomiono należy zaktualizować wartość pola stan. Jeśli masz wiele serwerów aplikacji w farmie, będzie konieczne rozpoczęcie usług programu Excel na każdego serwera aplikacji, który ma zostać usługę, którą żądania usługi programu Excel.

Ładowanie skoroszytu

Jakie konfiguracji należy zrobić w celu umożliwienia skoroszytów, które mają być załadowane przez usługi programu Excel?

Usługi programu Excel pobierze tylko skoroszyty z katalogów lub lokalizacji, które wyraźnie wyznaczyła administrator. Te są nazywane zaufanymi lokalizacjami plików usług programu Excel. Aby dodać zaufana lokalizacja plików usług programu Excel, otwórz konsolę administracji centralnej programu SharePoint 3.0. Kliknij nazwę dostawcy usług udostępnionych na pasku nawigacyjnym po lewej. W obszarze Ustawienia usług programu Excel kliknij pozycję Zaufane lokalizacje plików. Na następnej stronie kliknij przycisk Nowy na pasku narzędzi, aby utworzyć nowy zaufana lokalizacja plików.

Zaufane lokalizacje plików umożliwiania administrator kontrolować zachowanie skoroszytu na poziomie szczegółowego na serwerze. Każdy zaufanych lokalizacji pliku ma wiele różne opcje, które można skonfigurować tak, które mogą mieć wpływ na wydajność, bezpieczeństwo i skoroszyt funkcji. Na przykład ustawienia zaufana lokalizacja plików kontrolować, czy jest włączony danych zewnętrznych, jak długo sesji powinny pozostawać aktywne na serwerze, jak duże skoroszyty załadowane niż lokalizacja może być i nie tylko. Wszystkie skoroszyty załadowana z że lokalizacji będą przestrzegać tych ustawień.

Aby uzyskać dodatkowe informacje i wskazówki dotyczące sposobu konfigurowania i używania zaufane lokalizacje plików, zobacz https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff191194(v=office.14).aspx

Dane zewnętrzne

Jak włączyć połączenia danych zewnętrznych w skoroszytach załadowane przez usługi programu Excel?

Dane zewnętrzne jest ustawienie pliku zaufanej lokalizacji i musi być jawnie włączone w usługach programu Excel. Aby włączyć danych zewnętrznych łączności Otwórz konsolę administracji centralnej programu SharePoint 3.0. Kliknij nazwę dostawcy usług udostępnionych na pasku nawigacyjnym po lewej. W obszarze Ustawienia usług programu Excel kliknij pozycję Zaufane lokalizacje plików. Na następnej stronie kliknij lokalizację zaufanymi, którą chcesz włączyć łączność danych. W sekcji danych zewnętrznych w obszarze Zezwalaj na dane zewnętrzne wybierz odpowiednie wybranej opcji, aby określić miejsce, w którym można załadować połączenia danych z.

Obsługa usług programu Excel ładowania połączeń danych osadzone w skoroszytach, a także obsługuje ładowania połączenia z programu SharePoint biblioteki połączeń danych (DCLs), które mogą być połączone ze skoroszytów. Jeśli DCLs mają być używane przez serwer, takich jak zaufane lokalizacje plików, ich muszą wyraźnie być oznaczone jako bibliotekami zaufanych połączeń danych. Można to zrobić z głównej strony Administracja usług udostępnionych, w sekcji Ustawienia usług programu Excel.

Domyślnie usług programu Excel spróbuje nawiązywanie połączenia z zewnętrznymi źródłami danych za pomocą zintegrowanego uwierzytelniania systemu Windows. W większości instalacji farmy przedsiębiorstwa wymaga to Kerberos. Jeśli nie skonfigurowano Kerberos, następnie uwierzytelniania z zewnętrznymi źródłami danych muszą być dokładnie określone dla każdego połączenia danych w skoroszycie ładowanym na serwerze. W oknie dialogowym właściwości w kliencie programu Excel połączenia skoroszytu interfejsu użytkownika można określić to. W środowisku Kerberos bez inną opcję zalecane jest użycie pojedynczy znak na (SSO) o podanie poświadczeń dla połączenia z danymi zewnętrznymi z serwera.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania danych zewnętrznych, również za pomocą DCLs, uwierzytelniania i konfigurowanie logowania jednokrotnego, zobacz https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff191194(v=office.14).aspx.

Początek strony

Inne

Typ problemu

Pytanie lub problem

Odpowiedź

Brak problemów w tej chwili.

Początek strony

Składniki do pobrania

Typ problemu

Pytanie lub problem

Odpowiedź

Brak problemów w tej chwili.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×