Znajdowanie zarchiwizowanych elementów

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule Data ostatniej aktualizacji 23 lutego 2016, na podstawie opinii klientów.

Może to być czas, gdy chcesz wyszukiwać elementy w pliku danych programu Outlook. W tym artykule opisano, jak znaleźć elementów i rozwiązywanie problemów wyszukiwania.

Przeglądanie usługi zarchiwizowanych elementów

Domyślnie autoarchiwizacji w programie Outlook regularnie usuwa stare i wygasłe elementy z folderów. Tak, aby ułatwić zarządzanie miejsce w skrzynce pocztowej lub na serwerze poczty używasz.

Można ustawić autoarchiwizacji, aby przenieść lub skopiować do folderu archiwum wyznaczonych starych elementów lub automatycznie Usuń elementy. Jeśli nie zostaną usunięte z zarchiwizowanych elementów, pozostają dostępne w folderze archiwum.

Pobieranie programu zarchiwizowanych elementów

Aby sprawdzić, jakie są ustawień autoarchiwizacji i lokalizacji, a instrukcjami, aby wyłączyć funkcję autoarchiwizacji, zobacz Automatyczne przenoszenie lub usuwanie elementów za pomocą autoarchiwizacji.

 1. W programie Outlook na komputerze (Outlook 2010, 2013 i 2016), wybierz pozycję Narzędzia główne > nowe elementy > więcej elementów > plik danych programu Outlook.

  Wybierz pozycję Nowe elementy > Więcej elementów > Plik danych programu Outlook.

 2. Wybierz plik o nazwie archiwum (lub nazwa pliku zarchiwizowane).

  Wybierz plik o nazwie "archiwum".

 3. Rozwiń plik archiwum w okienku nawigacji programu Outlook, aby zobaczyć jego podfoldery. Kliknij pozycję każdego podfolderu, aby wyświetlić zawartość.

  Rozwiń plik archiwum w okienku nawigacji, aby wyświetlić jego podfoldery.

 4. Aby wyszukać określone wiadomości e-mail, za pomocą Funkcji wyszukiwania błyskawicznego w programie Outlook lub wyszukiwania systemu Windows.

 5. Jeśli chcesz zaimportować do zarchiwizowanych elementów do skrzynki odbiorczej, wykonaj instrukcje dotyczące importowania pliku pst. Nazwa pliku, który zamierzasz zaimportować jest "archiwizowanie", a użytkownik chce zaimportować do konta e-mail.

Jeśli nie widzisz swojego zarchiwizowanych wiadomości e-mail

Uwaga : Archiwum plik danych programu Outlook (pst) wyświetla tę samą strukturę folderu jako plik, który go archiwa. Jeśli folder jest pusty w archiwum, oznacza to, że żadne elementy zostały zarchiwizowane dla tego folderu.

Po wykonaniu powyższych instrukcjami, aby pobrać z zarchiwizowane wiadomości e-mail nadal nie widoczne, ale sprawdzanie, jakie ustawienia są autoarchiwizacji poczty e-mail.

 1. W programie Outlook na komputerze (Outlook 2010, 2013 i 2016) wybierz pozycję plik.

  W programie Outlook 2010 wybierz kartę Plik.

 2. Wybierz pozycję Opcje.

 3. Wybierz pozycję Zaawansowane > ustawień autoarchiwizacji.

  Wybierz pozycję Zaawansowane, a następnie wybierz pozycję Ustawienia autoarchiwizacji.

 4. Uwaga częstotliwości archiwizowania poczty e-mail i czy plik archiwum Trwa oczyszczanie po upływie pewnego czasu. W zależności od tych ustawień, powinny być poczty e-mail w folderze archiwum?

  Jest to, gdzie wybierz opcje autoarchiwizacji.

 5. Miejsce, w którym informacją, że Przenieś stare elementy do jest miejsce, w którym są archiwizowane swoich wiadomości e-mail.

Gdzie są archiwizowane Moje wiadomości e-mail

Program Outlook 2010, 2013 lub 2016: nowe pliki archiwum są zapisywane w następujących miejscach:

 • System Windows Vista, Windows 7, 8 i 10   dysk: \Users\ \Documents\Outlook Files\archive.pstużytkownika

 • System Windows XP   dysk: \Documents and Settings\użytkownik \Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\archive.pst

Starsze wersje programu Outlook: plik archiwum jest zapisywany w następujących miejscach:

 • Windows 7 i Windows Vista   dysk: \Users\ \AppData\Local\Microsoft\Outlook\archive.pstużytkownika

 • System Windows XP   dysk: \Documents and Settings\użytkownik \Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\archive.pst

Wyszukiwanie błyskawiczne jest włączona, ale podczas wyszukiwania elementów w programie Outlook nie wyniki wyszukiwania są wyświetlane, lub te, które pojawiają się nie spełnia kryteria wyszukiwania.

Jeśli nie masz pewności, jeśli została włączona funkcja wyszukiwania, Dowiedz się więcej na temat włączania funkcji wyszukiwania błyskawicznego.

 • Indeksowanie plików danych może nie być ukończone. Indeksowanie jest, co umożliwia funkcji wyszukiwania błyskawicznego szybko zlokalizować elementów.

  Uwaga : Przy pierwszym uruchomieniu za pomocą funkcji wyszukiwania błyskawicznego, program Outlook musi indeksowanie pliki danych w celu uzyskania wyników wyszukiwania szybką i zakończenie. Ten proces może potrwać kilka minut.

  Zobacz rozpoznawanie indeksowania problemów poniżej.

 • W przypadku wyszukiwania dla wiadomości, które są wyczyść podpisany (metoda szyfrowania) oraz wyszukujesz w plik folderów osobistych (pst) lub pliku folderów trybu Offline (ost) dla tych elementów.

  Uwaga : To może wystąpić, jeśli korzystasz z usług wyszukiwania pulpitu wdrażania systemu Windows (Windows) albo programu Outlook (Wyszukiwanie błyskawiczne lub Znajdowanie zaawansowane), aby wyszukać wiadomości.

  Zobacz problemy wiadomości podpisane wyczyść rozpoznawanie poniżej.

Sprawdź, czy mogą być indeksowane plików danych programu Outlook

Program Outlook indeksy następujące pliki danych:

 • Pliki folderów osobistych (pst)

 • Pliki folderów trybu offline (ost)

Ta opcja uwzględnia konta e-mail Microsoft Poczta usługi Windows Live, IMAP i POP. Jeśli używasz konta programu Microsoft Exchange (znacznie więcej wspólne w systemach e-mail firm niż konto domowe lub osobiste), musi być połączony z serwerem Exchange i indeksu wiadomości za pomocą funkcji wyszukiwania błyskawicznego Trybu buforowanej wymiany . Tryb buforowanej wymiany używa pliku folderów trybu Offline (ost) do zapisywania informacji na Twoim komputerze. Aby sprawdzić, które pliki danych są indeksowane, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Narzędzia wskaż Wyszukiwania błyskawicznego, a następnie kliknij przycisk Opcje wyszukiwania.

  Alternatywnie kliknij strzałkę w okienku Wyszukiwanie błyskawiczne, a następnie kliknij Opcje wyszukiwania w menu.

 2. W obszarze indeksowania Sprawdź, czy pliki danych, które mają zostać uwzględnione w wyszukiwaniu są zaznaczone na liście Indeksuj wiadomości w tych plikach danych.

Sprawdź, czy indeksowanie jest wykonane

Aby sprawdzić stan indeksowania, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Wyszukaj, a następnie kliknij Stan indeksowania.

  Alternatywnie kliknij strzałkę w okienku Wyszukiwanie błyskawiczne, a następnie kliknij Stan indeksowania w menu.

 2. Upewnij się, że okno dialogowe Raporty 0 elementów pozostała. W przeciwnym razie indeksowanie jest niepełna i musi zakończyć przed wszystkie elementy programu Outlook może być przeszukiwana.

Indeksowanie raportów o stanie "0 pozostała elementy", jednak wyniki wyszukiwania są niepoprawne

Jeśli 0 elementów pozostała raporty o Stan indeksowania i wyszukiwania błyskawicznego nadal nie zwraca wyników wyszukiwania poprawne, zamknij program Outlook i uruchom ponownie komputer. Po ponownym uruchomieniu programu Outlook, należy sprawdzić, program Outlook jest poprawnie indeksowanie elementów programu, wykonując następujące czynności:

 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Wyszukaj, a następnie kliknij Stan indeksowania.

  Alternatywnie kliknij strzałkę w okienku Wyszukiwanie błyskawiczne, a następnie kliknij Stan indeksowania w menu.

 2. Upewnij się, że ma zwiększyć liczbę elementów w oknie dialogowym Stan indeksowania. Jeśli liczba nie została zwiększona, należy poczekać przed zakończeniem indeksowanie wyników.

I ponowne uruchomienie komputera i wyszukiwanie błyskawiczne nadal nie zwraca poprawność wyników

Jeśli wyniki nie są wyświetlany po ponownym uruchomieniu komputera, następnym krokiem jest odbudowanie katalogu wyszukiwania. Katalog wyszukiwania jest plikiem miejsce, w którym są indeksowane wszystkie elementów programu Outlook i Microsoft Windows. Odbudowanie katalogu wyszukiwania, wykonaj następujące czynności:

 1. Zakończ działanie programu Outlook.

 2. W systemie Microsoft Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • System Windows Vista     Kliknij przycisk Konserwacja systemu, a następnie kliknij pozycję Opcje indeksowania.

   Uwaga : W widoku klasycznym kliknij dwukrotnie Opcje indeksowania.

  • Microsoft Windows XP     W obszarze Zobacz też kliknij Inne opcje Panelu sterowania, a następnie kliknij Opcje indeksowania.

   Uwaga : W widoku klasycznym kliknij dwukrotnie Opcje indeksowania.

 4. Kliknij pozycję Zaawansowane.

 5. Kliknij przycisk Odbuduj.

 6. Uruchom ponownie program Outlook.

Rozwiązywanie problemów z wiadomości podpisane wyczyść

Jeśli wiadomości podpisane wyczyść jest przechowywany w plików folderów osobistych (pst) lub folderów trybu Offline (ost), wyszukiwania błyskawicznego w programie Outlook (i wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows) nie będą mogli je znaleźć. Sposób, w jaki program Outlook są szyfrowane lub "pakietów", treści wiadomości podczas podpisane przy użyciu technologii szyfrowania wyczyść logowania są renderowane za pomocą tekstu wiadomości unsearchable.

Aby uzyskać więcej informacji o technologii podpisywania i szyfrowania zobacz Opis publicznej klucz kryptograficzny.

Aby dowiedzieć się, jeśli lokalizacja pliku jest część problemu następujące czynności są jednak służy.

 1. Określanie, jeśli wyszukujesz pst lub ost.

  Jak to zrobić?

  1. W skrzynce odbiorczej kliknij przycisk pojedynczej strzałki obok pola Wyszukiwania na wszystkie elementy poczty.

  2. Kliknij przycisk Opcje wyszukiwania.

  3. W sekcji indeksowania Zobacz zaznaczenie następujące pola wyboru:

   • Okno dialogowe Foldery osobiste

   • Skrzynka pocztowa - < nazwa >

 2. Jeśli uważasz, że wiadomości są przechowywane w innych plikach danych oprócz pliku pst lub ost, wyczyść pola wyboru (Jeśli to konieczne), a następnie ponów próbę wyszukiwania.

W przypadku innych niż wyszukiwania pliku danych pst i ost i wyszukiwanie błyskawiczne nadal nie jest znajdowanie wiadomości, czy masz konto e-mail programu Outlook może korzystać z trybu buforowanej wymiany. Jeśli tak, wyłączyć tryb buforowanej wymiany, a następnie ponów próbę wyszukiwania.

Jak to zrobić?

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konfiguracja kont.

 2. Na karcie Poczta E-mail kliknij konto serwera Exchange, a następnie kliknij przycisk Zmień.

 3. W obszarze serwer Microsoft Exchange wyczyść pole wyboru Użyj trybu buforowanej wymiany.

 4. Zamknij i uruchom ponownie program Outlook.

Po wyłączeniu trybu buforowanej wymiany, jeśli nadal nie występują nieoczekiwane wyniki wyszukiwania, spróbuj użyć innego profilu programu Outlook. Jeśli nie masz innego profilu Konfigurowanie, można go utworzyć. W każdym przypadku należy wyłączyć funkcję trybu buforowanej wymiany zgodnie z opisem w powyższej procedurze.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz dowolną z następujących czynności:

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Otwieranie i znajdowanie elementów w archiwum dla programu Outlook 2011 dla komputerów Mac

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×