Znajdowanie zarchiwizowanych elementów

Domyślnie funkcja autoarchiwizacji w programie Outlook regularnie usuwa z folderów stare i wygasłe elementy. Funkcję autoarchiwizacji można tak skonfigurować, aby stare elementy były przenoszone lub kopiowane do wyznaczonego folderu archiwum albo były usuwane automatycznie. Jeśli zarchiwizowane elementy nie zostały usunięte, będą one nadal dostępne w folderze archiwum.

Pojedyncze zarchiwizowane elementy można znaleźć, korzystając z wyszukiwania błyskawicznego w programie Outlook lub usługi wyszukiwania systemu Windows.

Aby znaleźć i przejrzeć folder zarchiwizowanych elementów, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • W okienko nawigacji na lista folderów kliknij pozycję Archiwa (lub określoną nazwę lokalizacji archiwum).

  • Kliknij kartę Plik w celu otworzenia widoku Backstage. Na karcie Otwórz kliknij pozycję Otwórz plik danych programu Outlook, a następnie znajdź odpowiedni folder archiwum.
    Domyślny folder archiwum jest różny w zależności od wersji systemu Microsoft Windows działającej na komputerze.
    System Windows 7    C:\Users\użytkownik\Dokumenty\Pliki programu Outlook\archive.pst
    System Windows Vista    C:\Users\użytkownik\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst
    System Windows XP    C:\Documents and Settings\użytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook\Archive.pst

Uwaga   W pliku archiwum jest wyświetlana taka sama struktura folderów, jak w archiwizowanym przez niego pliku. Pusty folder archiwum oznacza, że dotychczas nie zarchiwizowano żadnego elementu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat archiwizowania elementów, a także o ręcznym archiwizowaniu elementów oraz o wyłączaniu funkcji autoarchiwizacji, zobacz Tworzenie kopii zapasowej lub usuwanie elementów za pomocą autoarchiwizacji.

Początek strony

Dotyczy: Outlook 2010Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język