Znajdowanie wielu odpowiedzi przy użyciu zmiennych w tabeli danych

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przez dołączenie różnych liczb do komórki można szybko uzyskać różne odpowiedzi. Dobrym przykładem jest używanie funkcji PMT z różnymi kwotami stóp oprocentowania i okresami pożyczki (w miesiącach) w celu określenia, jak dużą pożyczkę na dom lub samochód można zaciągnąć. Liczby należy wprowadzić w zakresie komórek nazywanym tabelą danych.

W tym przypadku tabela danych to zakres komórek B2:D8. Możesz zmienić wartość kwoty pożyczki w komórce B4. Kwoty rat miesięcznych w kolumnie D zostaną zaktualizowane automatycznie. W przypadku stopy procentowej 3,75% w komórce D2 zostanie zwrócona wartość raty miesięcznej 1042,01 zł za pośrednictwem następującej formuły: =PMT(C2/12;$B$3;$B$4).

Ten zakres komórek (B2:D8) to tabela danych

W zależności od liczby zmiennych i formuł, które mają zostać przetestowane, można użyć jednej zmiennej lub dwóch zmiennych.

Użyj jednej zmiennej, aby sprawdzić, jak różne wartości jednej zmiennej w formule wpływają na wyniki. Na przykład można zmienić stopę procentową miesięcznej raty kredytu hipotecznego za pomocą funkcji PMT. Wartości zmiennej (stopy procentowe) należy wprowadzić w wybranej kolumnie lub wybranym wierszu — wyniki zostaną wyświetlone w pobliskiej kolumnie lub pobliskim wierszu.

W tym skoroszycie komórka D2 zawiera formułę płatności =PMT(C2/12;$B$3;$B$4). Komórka B3 jest komórką zmiennej, w której można dołączyć inny okres (liczba okresów rat miesięcznych). W komórce D2 funkcja PMT dołącza stopę procentową 3,75%/12, 360 miesięcy i kwotę pożyczki 225 000 zł oraz oblicza kwotę raty miesięcznej 1042,01 zł.

Użyj dwóch zmiennych, aby sprawdzić, jak różne wartości dwóch zmiennych w formule wpływają na wyniki. Na przykład można przetestować różne kombinacje stóp procentowych i liczby okresów rat miesięcznych w celu obliczenia kwoty raty kredytu hipotecznego.

W tym skoroszycie komórka C3 zawiera formułę płatności =PMT($B$3/12;$B$2;B4), która używa dwóch komórek zmiennych: B2 i B3. W komórce C2 funkcja PMT dołącza stopę procentową 3,875%/12, 360 miesięcy i kwotę pożyczki 225 000 zł oraz oblicza kwotę raty miesięcznej 1058,03 zł.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×