Znajdowanie utraconych lub brakujących plików w usłudze OneDrive

Znajdowanie utraconych lub brakujących plików w usłudze OneDrive

Jeśli nie możesz znaleźć pliku lub folderu w usłudze OneDrive, spróbuj skorzystać z poniższych porad.

Uwagi: 

 • Możesz wyszukiwać pliki i zdjęcia, a nawet zawarty w nich tekst. Wybierz pozycję Wyszukaj na górnym pasku, a następnie wpisz tekst do wyszukania w polu Wyszukaj. Ta funkcja działa także w aplikacji mobilnej OneDrive. Dowiedz się więcej na temat znajdowania plików w usłudze OneDrive i pracy z nimi w systemie Android, iOS lub Windows Phone.

 • Jeśli korzystasz z usługi OneDrive dla Firm, pliki mogły zostać przez Ciebie przypadkowo zapisane na Twoim koncie służbowym, a nie na koncie osobistym. Aby odszukać te pliki w usłudze OneDrive dla Firm, przejdź do witryny http://portal.office.com/onedrive. Jeśli pliki zostały przez Ciebie utracone w usłudze OneDrive dla Firm, możesz zadać pytanie na forum społeczności usługi OneDrive dla Firm. Aby uzyskać dodatkową pomoc, skontaktuj się z działem informatycznym lub z administratorem.

Możliwe, że plik nie został jeszcze zsynchronizowany. Pliki zapisywane przy użyciu pakietu Office 2016 są najpierw przekazywane do usługi OneDrive, a następnie synchronizowane z komputerem lokalnym. Jeśli masz problemy z synchronizowaniem plików pakietu Office, być może system pamięci podręcznej centrum Office Upload zakłóca działanie synchronizacji usługi OneDrive. Spróbuj wyłączyć odpowiednie ustawienie w ustawieniach usługi OneDrive.

Pliki lub foldery mogły zostać przypadkowo usunięte (przez Ciebie lub przez inną osobę, jeśli znajdowały się w folderze udostępnionym). Przejdź do Kosza w witrynie internetowej usługi OneDrive lub w aplikacji OneDrive. Jeśli przeprowadzasz synchronizację usługi OneDrive na komputerze, sprawdź Kosz na komputerze PC lub Mac.

Zrzut ekranu przedstawiający kartę Kosz w witrynie OneDrive.com.

 • Pamiętaj, że gdy usuniesz plik w usłudze OneDrive z jednego urządzenia, zostanie on usunięty z usługi OneDrive na wszystkich urządzeniach. Ponadto, jeśli przeniesiesz plik z usługi OneDrive do innej lokalizacji na urządzeniu, spowoduje to usunięcie tego pliku z usługi OneDrive.

 • Pliki usługi OneDrive są automatycznie usuwane z kosza po upływie 30 dni. Jeśli chcesz zachować plik znajdujący się w Koszu, przywróć go przed upływem 30 dni. Aby uzyskać więcej informacji na temat przywracania plików, zobacz Przywracanie usuniętych plików i folderów.

 • Jeśli folder został przez Ciebie udostępniony innym osobom i nie chcesz już, aby osoby te mogły usuwać elementy z tego folderu, możesz zmienić uprawnienia do folderu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Udostępnianie plików i folderów w usłudze OneDrive.

Jeśli masz wiele kont, upewnij się, że zalogowano się przy użyciu tego konta, którego używasz dla usługi OneDrive. Przejdź do witryny internetowej usługi OneDrive, naciśnij lub kliknij swoją nazwę w prawym górnym rogu, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Edytuj profil. Na stronie profilu jest wyświetlane konto Microsoft, z którego korzystasz.

W odróżnieniu od wersji dla systemu Windows 8.1 usługa OneDrive w systemie Windows 10 nie używa plików zastępczych wskazujących pliki, które są dostępne tylko w trybie online. Zamiast tego pokazywane są tylko te pliki, które zostaną wybrane w celu zsynchronizowania z komputerem.

Aby ustawić synchronizowane foldery, użyj ustawień usługi OneDrive w obszarze powiadomień komputera po prawej stronie paska zadań.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy białą ikonę chmury usługi OneDrive w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań.

  Aplikacja OneDrive na pasku zadań

  (W celu wyświetlenia ikony usługi OneDrive może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony obok obszaru powiadomień).

 2. Kliknij przycisk Ustawienia.

 3. Na karcie Konto w sekcji Wybierz foldery do synchronizowania na tym urządzeniu kliknij pozycję Wybierz foldery.

  Okno ustawień w witrynie internetowej usługi OneDrive

 4. Aby wszystkie pliki z usługi OneDrive były dostępne na komputerze, zaznacz pole Synchronizuj wszystkie pliki i foldery w usłudze OneDrive.

  Jeśli chcesz ograniczyć liczbę plików na komputerze, w sekcji Synchronizuj tylko te foldery zaznacz pola wyboru folderów, które mają być synchronizowane.

Pliki mogły zostać przez Ciebie zapisane w niezamierzonej lokalizacji lub omyłkowo przeniesione. Przejdź do witryny internetowej usługi OneDrive lub aplikacji mobilnej OneDrive i użyj pola Wyszukaj wszystko.

Porada: Podczas wyszukiwania w usłudze OneDrive są przeszukiwane nie tylko nazwy plików, ale także ich zawartość, w tym tekst w dokumentach, metadane plików, tagi zdjęć, a nawet tekst widoczny na zdjęciach.

Jeśli synchronizujesz pliki, otwórz Eksploratora plików na komputerze PC lub program Finder na komputerze Mac i przejdź do folderu usługi OneDrive. Za pomocą pola wyszukiwania wyszukaj brakujące pliki lub foldery.

Jeśli nie pamiętasz nazwy szukanego pliku, ale pamiętasz, kiedy nad nim ostatnio pracowano, spróbuj posortować folder według daty modyfikacji lub daty utworzenia. Możesz to zrobić w witrynie internetowej usługi OneDrive, naciskając lub klikając pozycję Sortuj w prawym górnym rogu.

Mógł wystąpić problem podczas przekazywania elementów lub przed zakończeniem przekazywania mogło zostać zerwane połączenie internetowe na urządzeniu.

Uwaga: Pamiętaj, że przekazywanie i pobieranie plików wymaga pewnego czasu. Upewnij się, że przekazywanie plików zostało zakończone, zanim spróbujesz wyszukać pliki na innych urządzeniach. Aby dowiedzieć się, co można zrobić, aby umożliwić jak najszybszą synchronizację plików, zobacz Maksymalizowanie szybkości przekazywania i pobierania.

Na urządzeniach z systemem iOS zawierających zdjęcia zoptymalizowane pod kątem usługi iCloud zdjęcia nie są przechowywane na urządzeniu i nie można przekazać ich do usługi OneDrive.

Aby wyłączyć optymalizację iCloud na urządzeniu z systemem iOS, naciśnij pozycję Ustawienia > iCloud > Zdjęcia i wyczyść pole wyboru Optymalizuj magazyn.

Jeśli inna osoba zatrzyma udostępnianie Tobie plików lub folderów, zostaną one usunięte z Twojej listy Udostępnione. Aby uzyskać dostęp do tych elementów, poproś ich właściciela o ich ponowne udostępnienie Tobie.

Lista ostatnio używanych plików może ułatwić znalezienie dokumentów, które zostały przez Ciebie ostatnio otwarte w usłudze OneDrive z dowolnego urządzenia. Przejdź do witryny internetowej usługi OneDrive lub aplikacji mobilnej OneDrive i naciśnij lub kliknij pozycję Ostatnie w okienku po lewej stronie.

Wypróbuj to rozwiązanie, jeśli masz system Windows 8.1 lub Windows RT 8.1.

 1. Skrót klawiaturowyKlawisz logo Windows+R.

 2. Wpisz ciąg %userprofile%. Zostanie otwarte okno Eksploratora plików zawierające Twoją nazwę u góry.

 3. Odszukaj dodatkowy folder o nazwie „OneDrive” lub „SkyDrive”, który ma starszą datę utworzenia lub datę modyfikacji, a następnie wyszukaj w nim brakujące pliki i foldery. Nazwa tego folderu może być również zakończona ciągiem „.old”.

 4. Jeśli znajdziesz brakujące pliki, skopiuj i wklej te z nich, które chcesz zachować, do nowszego folderu usługi OneDrive.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Jeśli po wykonaniu czynności opisanych w tym artykule nadal potrzebujesz pomocy, wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive.

Odwiedź witrynę OneDrive — centrum pomocy.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×