Znajdowanie tekstu z określonym formatowaniem w programie Word za pomocą czytnika ekranu

Znajdowanie tekstu z określonym formatowaniem w programie Word za pomocą czytnika ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Używanie Word z klawiatury i z czytnika ekranu, aby dowiedzieć się, gdzie określonego tekstu styl lub formatowanie jest używana w dokumencie i zamień go na inny. Przetestowano przez Narratora, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Uwagi: 

W tym temacie

Wyszukiwanie o określonym stylu

Czasami chcesz znaleźć wszystkie wystąpienia stylu określonego tekstu w dokumencie, na przykład silne lub wyróżnienia, tak aby można go zmienić na inny.

 1. Naciśnij klawisze Ctrl+F. Usłyszysz: „Nawigacja, Przeszukiwanie dokumentu”.

 2. Naciśnij klawisz SR klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Więcej opcji, zwinięte, element menu" naciśnij klawisz Alt + Strzałka w dół, aby rozwinąć menu, a następnie naciśnij klawisz A, aby otworzyć okno dialogowe Znajdowanie zaawansowane. Słyszysz: "okna Znajdowanie i zamienianie, formantu rich edit edycji." Fokus znajduje się w polu tekstowym Znajdź.

  Porada: Word zapamiętuje znalezienia ustawień ostatnio używanego w oknie dialogowym Znajdowanie zaawansowane, na przykład, jeśli wyszukiwane styl silne i zastąpione wyróżnienia. Aby zresetować ustawienia Znajdź przed nowe wyszukiwanie, naciśnij klawisze Alt + O, naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w górę i naciśnij klawisze Alt + T, aby zaznaczyć Bez formatowania. Zwraca fokusu do pola tekstowego Znajdź.

 3. Naciśnij klawisze Alt + O, S, aby otworzyć okno dialogowe Znajdowanie stylu. Słyszysz: "Znajdź okno stylów, Znajdź co styl, bez stylu, zaznaczona pozycja Brak."

 4. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż Narratora informuje o stylu, który chcesz zamienić, na przykład "Wyróżnienia", a następnie naciśnij klawisz Enter, aby zaznaczyć.

  Porada: Możesz przejść bezpośrednio do stylu, naciskając klawisz jego pierwszą literą. Na przykład naciśnij klawisz E , aby przejść do wyróżnienia. W przypadku więcej stylów, które zaczynają się od litery wybranym naciskaj klawisz Narratora informuje o stylu oczekiwania.

 5. Naciśnij klawisze Alt + P, aby przenieść fokus na kartę Zamień. Słyszysz: "Zaznaczone, element karty Zamień." Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Zamień, edytowania tekstu."

  Porada: Word zapamiętuje ustawienia Zamień ostatnio używanego w oknie dialogowym Znajdowanie zaawansowane, na przykład, jeśli wyszukiwane styl silne i zastąpione wyróżnienia. Aby zresetować ustawienia Zamień przed nowe wyszukiwanie, naciśnij klawisze Alt + O, naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w górę, a następnie naciśnij klawisze Alt + T, aby zaznaczyć Bez formatowania. Zwraca fokusu do pola tekstowego Zamień na.

 6. Naciśnij klawisze Alt + O, S, aby otworzyć okno dialogowe Znajdowanie stylu. Słyszysz: "Znajdź okno stylów, Znajdź co styl, bez stylu, zaznaczona pozycja Brak."

 7. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż Narratora informuje o styl, którego chcesz użyć, na przykład "Wyróżnienia", a następnie naciśnij klawisz Enter, aby zaznaczyć.

  Porada: Możesz przejść bezpośrednio do stylu, naciskając klawisz jego pierwszą literą. Na przykład naciśnij klawisz E , aby przejść do wyróżnienia. W przypadku więcej stylów, które zaczynają się od litery wybranym naciskaj klawisz Narratora informuje o stylu oczekiwania.

 8. Naciśnij klawisze Alt + A, aby zamienić wszystkie wystąpienia pierwszy styl na drugi. Słyszysz: "okno dialogowe programu Microsoft Word, kliknięcie przycisku OK". Naciśnij klawisz Enter, Esc, aby zamknąć okno dialogowe Znajdowanie zaawansowane i powrócić fokusu do dokumentu.

Wyszukiwanie określonym formatowaniem

Czasami chcesz znaleźć wszystkie wystąpienia tekstu określonego formatowania w dokumencie, na przykład Pogrubienie lub Kursywa, tak aby można go zmienić na inny.

Uwaga: Jeśli zmienisz formatowanie, na przykład, Pogrubienie tekstu w dokumencie, również zmieni styl czcionki w miejsce, w którym zastosowano styl silne, ale nie odwrotnie. Jest to, dlatego zalecamy korzystanie ze stylów zamiast ręcznego formatowania.

 1. Naciśnij klawisze Ctrl+F. Usłyszysz: „Nawigacja, Przeszukiwanie dokumentu”.

 2. Naciśnij klawisz SR klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Więcej opcji, zwinięte, element menu" naciśnij klawisz Alt + Strzałka w dół, aby rozwinąć menu, a następnie naciśnij klawisz A, aby otworzyć okno dialogowe Znajdowanie zaawansowane. Słyszysz: "okna Znajdowanie i zamienianie, formantu rich edit edycji." Fokus znajduje się w polu tekstowym Znajdź.

  Porada: Word zapamiętuje znalezienia ustawień ostatnio używanego w oknie dialogowym Znajdowanie zaawansowane, na przykład, jeśli wyszukiwane Pogrubienie, formatowanie i zastąpione Kursywa. Aby zresetować ustawienia Znajdź przed nowe wyszukiwanie, naciśnij klawisze Alt + O, naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w górę i naciśnij klawisze Alt + T, aby zaznaczyć Bez formatowania. Zwraca fokusu do pola tekstowego Znajdź.

 3. Naciśnij klawisze Alt + O, F, aby otworzyć okno dialogowe Znajdź czcionkę. Słyszysz: "Znajdź czcionki oknie Czcionka edycji tekstu".

 4. Naciśnij klawisze Alt + Y, aby przenieść fokus do menu styl czcionki, naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu Narratora informuje o stylu czcionki, który chcesz zamienić, na przykład "Pogrubienie" i naciśnij klawisz Enter, aby zaznaczyć.

 5. Naciśnij klawisze Alt + P, aby przenieść fokus na kartę Zamień. Słyszysz: "Zaznaczone, element karty Zamień." Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Zamień, edytowania tekstu."

  Porada: Word zapamiętuje ustawienia Zamień ostatnio używanego w oknie dialogowym Znajdowanie zaawansowane, na przykład, jeśli wyszukiwane Pogrubienie, formatowanie i zastąpione Kursywa. Aby zresetować ustawienia Zamień przed nowe wyszukiwanie, naciśnij klawisze Alt + O, naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w górę, a następnie naciśnij klawisze Alt + T, aby zaznaczyć Bez formatowania. Zwraca fokusu do pola tekstowego Zamień na.

 6. Naciśnij klawisze Alt + O, F, aby otworzyć okno dialogowe Znajdź czcionkę. Słyszysz: "Znajdź czcionki oknie Czcionka edycji tekstu".

 7. Naciśnij klawisze Alt + Y, aby przenieść fokus do menu styl czcionki, naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu Narratora informuje o styl czcionki, którego chcesz użyć, na przykład "Regularnych", a następnie naciśnij klawisz Enter, aby zaznaczyć.

 8. Naciśnij klawisze Alt + A, aby zamienić wszystkie wystąpienia pierwszego stylu czcionki na drugi. Słyszysz: "okno dialogowe programu Microsoft Word, kliknięcie przycisku OK". Naciśnij klawisz Enter, Esc, aby zamknąć okno dialogowe Znajdowanie zaawansowane i powrócić fokusu do dokumentu.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×