Znajdowanie sali konferencyjnej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas tworzenia wezwania na spotkanie zazwyczaj podaje się w nim miejsce spotkania lub wydarzenia. Do znalezienia sali konferencyjnej można użyć książki adresowej.

Uwaga : Ta funkcja wymaga używania konta programu Microsoft Exchange Server 2007. Większość kont domowych i osobistych nie korzysta z programu Microsoft Exchange. Aby uzyskać więcej informacji o kontach Microsoft Exchange i sposobie ustalania wersji programu Exchange, z którą dane konto nawiązuje połączenie, zobacz łącza w sekcji Zobacz też.

 1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wezwanie na spotkanie.

  Skrót klawiaturowy  Aby utworzyć nowe zaproszenie na spotkanie, naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+Q.

 2. W polu Temat wpisz opis spotkania lub wydarzenia.

 3. Aby otworzyć książkę adresową, aby zobaczyć, które znajdują się dostępny, obok pola Lokalizacja, kliknij przycisk pokoje. Przycisk Pomieszczenia w wezwaniu na spotkanie

  Jeśli przycisk Pomieszczenia jest niewidoczny, prawdopodobnie:

  • zamiast wezwania na spotkanie został otwarty termin;

  • zamiast otwarcia wezwania na spotkanie w menu Plik został kliknięty przycisk Nowy na pasku narzędzi (domyślnie w kalendarzu kliknięcie polecenia Nowy w menu Plik powoduje otwarcie terminu).

   W obu przypadkach przycisk Pomieszczenia jest niewidoczny do momentu dodania co najmniej jednej innej osoby. Ta czynność powoduje zamianę terminu na wezwanie na spotkanie. Aby zamienić termin na wezwanie na spotkanie, na karcie Termin w grupie Pokazywanie kliknij pozycję Asystent planowania.

 4. Ukończ wezwanie na spotkanie i wyślij je.

  Jak?

  1. Na listach Godzina rozpoczęcia i Godzina zakończenia wybierz godzinę rozpoczęcia i zakończenia spotkania. Jeśli jest to wydarzenie całodzienne, zaznacz pole wyboru Wydarzenie całodzienne.

   Wydarzenie całodzienne to wydarzenie trwające całą dobę od północy do północy.

   Uwaga : Planowanie spotkań odbywa się domyślnie według bieżącej strefy czasowej ustawionej na komputerze. Aby planować spotkania na podstawie innej strefy czasowej, na karcie Spotkanie w grupie Opcje kliknij pozycję Strefy czasowe.

  2. Wpisz dowolne informacje, które chcesz przekazać adresatom, dołącz dowolne pliki lub utwórz witrynę obszaru roboczego spotkania.

   Aby uzyskać więcej informacji na temat obszarów roboczych spotkań zobacz Wprowadzenie do obszarów roboczych spotkań.

  3. Na karcie Spotkanie w grupie Pokazywanie kliknij przycisk Asystent planowania.

   Asystent planowania to aplikacja ułatwiająca ustalenie najlepszego czasu dla spotkania.

  4. Kliknij przycisk Dodaj uczestników.

  5. W oknie dialogowym Wybieranie uczestników i zasobów w polu Wyszukaj wpisz nazwisko osoby, którą chcesz zaprosić na spotkanie, albo nazwę potrzebnego zasobu, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

  6. Wybierz nazwę z listy wyników. Kliknij pozycję Wymagani, Opcjonalni lub Zasoby, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uczestnicy typu Wymagani i Opcjonalni są wyświetlani w polu Do na karcie Spotkanie, a Zasoby są wyświetlane w polu Lokalizacja.

   Asystent planowania wyświetla siatkę z informacją wolny/zajęty, przedstawiając dostępność uczestników. Zielona pionowa linia reprezentuje godzinę rozpoczęcia spotkania. Czerwona pionowa linia reprezentuje godzinę zakończenia spotkania.

   Siatka godzin wolnych/zajętych

   Okienko Sugerowane godziny wyznacza najlepsze godziny dla spotkania (gdy będzie dostępna największa liczba uczestników). Najlepsza godzina spotkania jest wyświetlona u góry okienka. Aby wybrać jedną z sugerowanych godzin, kliknij odpowiednią pozycję w okienku Sugerowane godziny. Godzinę spotkania można również ustawić ręcznie na siatce z informacją wolny/zajęty.

   Okienko Sugerowane godziny

  7. Aby utworzyć spotkanie cykliczne, na karcie Spotkanie w grupie Opcje kliknij przycisk Cykl, wybierz wzorzec cyklu, a następnie kliknij przycisk OK.

   Po dodaniu wzorca cyklu do zaproszenia na spotkanie zamiast karty Spotkanie jest wyświetlana karta Spotkanie cykliczne.

  8. Na karcie Spotkanie w grupie Pokazywanie kliknij przycisk Termin.

  9. Kliknij przycisk Wyślij.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×