Znajdowanie plików danych programu Outlook

Znajdowanie plików danych programu Outlook

Czasami trzeba odnaleźć plik pst programu Outlook — na przykład, gdy zaczynasz korzystać z nowego komputera i musisz przenieść wiadomości, kalendarze, kontakty, zadania lub notatki albo gdy komputer uległ awarii i nastąpiła utrata części danych programu Outlook. Oto lista miejsc, w których program Outlook zapisuje kopie zapasowe informacji na komputerze.

Kopia zapasowa wiadomości e-mail, kalendarzy, kontaktów, zadań i notatek (pst)

Plik danych programu Outlook (pst), który zawiera kopię zapasową wiadomości e-mail, kalendarzy, kontaktów, zadań i notatek, może być przechowywany w jednej z następujących lokalizacji domyślnych:

 • dysk:\Użytkownicy\<nazwa użytkownika>\AppData\Local\Microsoft\Outlook

 • dysk:\Użytkownicy\<nazwa użytkownika>\Roaming\Local\Microsoft\Outlook

 • dysk:\Użytkownicy\<nazwa użytkownika>\Dokumenty\Pliki programu Outlook

 • dysk:\Użytkownicy\<nazwa użytkownika>\Moje dokumenty\Pliki programu Outlook

 • dysk:\Documents and Settings\<nazwa użytkownika>\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook

Porada : Jeśli nie możesz odnaleźć wymienionego powyżej podfolderu (np. AppData), być może został on ukryty przez system Windows. Dowiedz się, jak odkryć foldery i rozszerzenia nazw plików.

Elementy programu Outlook w trybie offline lub w pamięci podręcznej (ost)

W przypadku kont e-mail, takich jak konta programu Microsoft Exchange, konta usługi Outlook.com i konta IMAP poczta jest przechowywana na serwerze. Plik danych trybu offline programu Outlook (ost) zawiera synchronizowaną kopię konta i jest zapisywany w jednej z następujących lokalizacji domyślnych na komputerze (zależnie od wersji klienta i typu konta programu Outlook):

 • dysk:\Użytkownicy\<nazwa użytkownika>\AppData\Local\Microsoft\Outlook

 • dysk:\Documents and Settings\<nazwa użytkownika>\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook

Uwaga : Wszystkie dane w pliku ost są przechowywane na serwerze, więc nie trzeba wykonywać ich kopii zapasowych. Serwer obsługujący konto synchronizuje plik ost na komputerze w celu uwzględnienia najnowszych elementów programu Outlook.

Osobista książka adresowa (pab)

Pliki osobistej książki adresowej (pab) zawierają listy nazw i listy dystrybucyjne używane w programie Outlook 2003 i starszych wersjach. Jeśli chcesz z nich korzystać w programie Outlook 2013 lub Outlook 2016 dla systemu Windows, kliknij pozycję Plik > Otwórz i eksportuj > Importuj lub Importuj/Eksportuj, aby przekonwertować pliki z jednej z poniższych lokalizacji domyślnych i umieścić je w folderze kontaktów.

 • dysk:\Użytkownicy\<nazwa użytkownika>\AppData\Local\Microsoft\Outlook

 • dysk:\Documents and Settings

Książka adresowa trybu offline (oab)

Książka adresowa trybu offline (oab) jest używana przez konta programu Microsoft Exchange Server. Zawiera ona takie informacje jak: nazwy, adresy e-mail, stanowiska i lokalizacje biur z globalnej listy adresowej na serwerze programu Exchange w organizacji.

Nie ma potrzeby tworzenia kopii zapasowej ani przywracania tego pliku, ponieważ serwer automatycznie tworzy i aktualizuje ten plik. Jest on przechowywany w podanych niżej lokalizacjach domyślnych (zależnie od wersji klienta i typu konta programu Outlook):

 • dysk:\Użytkownicy\<nazwa użytkownika>\AppData\Local\Microsoft\Outlook

 • dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook

Inne dane programu Outlook

W tej sekcji przedstawiono lokalizacje plików według typów plików.

Ustawienia okienka nawigacji (xml)

 • dysk:\Użytkownicy\<nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\Outlook\nazwa profilu.xml

 • dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook\nazwa profilu.xml

Zarejestrowane rozszerzenia programu Microsoft Exchange (dat)

 • dysk:\Użytkownicy\<nazwa użytkownika>\AppData\Local\Microsoft\Outlook

 • dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook

Style drukowania (Outlprnt bez rozszerzenia)

 • dysk:\Użytkownicy\<nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

 • dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook

Podpisy (rtf, txt, htm)

 • dysk:\Użytkownicy\<nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures

 • dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Dane aplikacji\Microsoft\Signatures

Papeterie (htm)

 • dysk:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

 • dysk:\Program Files (x86)\Common Files\ Microsoft Shared\Stationery

 • dysk:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Formularze niestandardowe

 • dysk:\Użytkownicy\<nazwa użytkownika>\AppData\Local\Microsoft\Forms

 • dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Forms

Słownik (dic)

 • dysk:\Użytkownicy\<nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\Microsoft\UProof

 • dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Dane aplikacji\Microsoft\UProof

Szablony (oft)

 • dysk:\Użytkownicy\<nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

 • dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Dane aplikacji\Microsoft\Templates

Ustawienia wysyłania/odbierania (srs)

 • dysk:\Użytkownicy\<nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

 • dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook

Wiadomość (msg, htm, rtf)

 • dysk:\Użytkownicy\<nazwa użytkownika>\Documents

 • dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Moje dokumenty

Jak odkryć foldery i rozszerzenia nazw plików

Niektóre foldery mogą być folderami ukrytymi, a rozszerzenia nazw plików (na przykład pst, ost, pab) mogą być wyłączone w systemie Windows. Aby wyświetlić ukryte foldery i rozszerzenia nazw plików, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz Panel sterowania.

  • W systemie Windows 10 kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  • W systemie Windows 8 naciśnij klawisz Windows + X, a następnie kliknij pozycję Panel sterowania.

  • W systemie Windows 7 kliknij pozycję Start > Panel sterowania.

 2. Na liście Wyświetl według sprawdź, czy jest wybrana opcja Duże ikony lub Małe ikony, tak aby można było zobaczyć wszystkie ikony Panelu sterowania.

 3. Kliknij pozycję Opcje folderów.

 4. Kliknij kartę Widok.

 5. W polu Ustawienia zaawansowane:

  1. W obszarze Pliki i foldery usuń zaznaczenie pola Ukryj rozszerzenia plików znanych typów.

  2. W obszarze Ukryte pliki i foldery kliknij przycisk Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski.

  3. Kliknij przycisk OK.

Uwaga : Twoja konfiguracja może nie obejmować wszystkich tych plików, ponieważ niektóre z nich są tworzone tylko w przypadku dostosowywania funkcji programu Outlook.

Nie możesz znaleźć folderów?

Niektóre foldery mogą być folderami ukrytymi. Aby je wyświetlić w systemie Windows, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. Otwórz aplet Opcje folderów.

  Aby zlokalizować aplet Opcje folderów, w polu wyszukiwania u góry okna wpisz Opcje folderów. W Panelu sterowania systemu Windows XP wpisz Opcje folderów w polu Adres.

 3. Na karcie Widok w obszarze Ustawienia zaawansowane dla opcji Pliki i foldery w obszarze Ukryte pliki i foldery zaznacz pozycję Pokaż ukryte pliki i foldery.

Plik danych programu Outlook (pst)

Pliki danych programu Outlook (pst) zawierają wiadomości e-mail, kalendarze, kontakty, zadania i notatki. Aby pracować z elementami w pliku pst, należy użyć programu Outlook.

Podczas archiwizowania informacji programu Outlook elementy są zapisywane w plikach pst.

Uwaga : W przypadku kont programu Microsoft Exchange Server informacje są zapisywane na serwerze poczty. Aby umożliwić korzystanie z trybu buforowanej wymiany lub pracę w trybie offline, kopie elementów są zapisywane w pliku danych programu Outlook trybu offline (ost). Zobacz sekcję plików danych programu Outlook (ost), aby uzyskać więcej informacji. Ponadto niektóre organizacje pozwalają na eksportowanie lub archiwizowanie elementów w pliku pst.

Najszybszym sposobem otwarcia folderu, w którym jest zapisany plik danych programu Outlook (pst i ost), jest wykonanie następujących czynności:

 1. W programie Outlook 2010 kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia kont, a następnie kliknij pozycję Ustawienia kont.

 3. Na karcie Dane kliknij jedną z pozycji, a następnie kliknij pozycję Otwórz lokalizację folderu.

Pliki danych programu Outlook (pst) utworzone w programie Outlook 2010 są zapisywane na komputerze w folderze Dokumenty\Pliki programu Outlook. Jeśli korzystasz z systemu Windows XP, te pliki są tworzone w folderze Moje Dokumenty\Pliki programu Outlook.

W przypadku uaktualnienia programu do wersji Outlook 2010 na komputerze, na którym już istniały pliki danych utworzone we wcześniejszych wersjach programu Outlook, te pliki są zapisywane w innej lokalizacji w ukrytym folderze.

W systemach Windows 7 i Windows Vista    dysk:\Użytkownicy\użytkownik\AppData\Local\Microsoft\Outlook

W systemie Windows XP    dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook

Porada :  Informacje na temat ukrytych folderów w systemie Windows można znaleźć w Pomocy i obsłudze technicznej systemu Windows.

Plik danych programu Outlook (ost)

Plik ost jest synchronizowany z elementami na serwerze, na którym działa program Exchange. Ponieważ dane pozostają na serwerze programu Exchange, można ponownie utworzyć ten plik ost na nowym komputerze bez konieczności wykonywania kopii zapasowej tego pliku.

W systemach Windows 7 i Windows Vista    dysk:\Użytkownicy\użytkownik\AppData\Local\Microsoft\Outlook

W systemie Windows XP    dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook

Osobista książka adresowa (pab)

W systemach Windows 7 i Windows Vista    dysk:\Użytkownicy\użytkownik\AppData\Local\Microsoft\Outlook

W systemie Windows XP    dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook

Uwaga : Osobiste książki adresowe (pab) nie są obsługiwane w programie Outlook 2010. Po uaktualnieniu do programu Outlook 2010 zostanie wyświetlony monit o zaimportowanie wszystkich plików pab do kontaktów. Jeśli nie chcesz importować pliku pab przy pierwszym uruchomieniu programu Outlook 2010, możesz zaimportować go później przy użyciu polecenia Importuj w widoku Microsoft Office Backstage.

Książka adresowa trybu offline (oab)

Książka adresowa trybu offline (oab) jest używana przez konta programu Microsoft Exchange Server. Zawiera ona takie informacje, jak: nazwy, adresy e-mail, stanowiska i lokalizacje biur z Globalnej listy adresowej na serwerze, na którym działa program Exchange.

Nie musisz wykonywać kopii zapasowej tego pliku ani go przywracać. Ten plik jest tworzony i aktualizowany automatycznie.

W systemach Windows 7 i Windows Vista    dysk:\Użytkownicy\użytkownik\AppData\Local\Microsoft\Outlook

W systemie Windows XP    dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook

Ustawienia okienka nawigacji (xml)

Ten plik zawiera informacje o zawartości okienka nawigacji.

W systemach Windows 7 i Windows Vista     dysk:\Użytkownicy\użytkownik\AppData\Roaming\Outlook\nazwa profilu.xml

W systemie Windows XP     dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook\nazwa profilu.xml

Zarejestrowane rozszerzenia programu Microsoft Exchange (dat)

W systemach Windows 7 i Windows Vista    dysk:\Użytkownicy\użytkownik\AppData\Local\Microsoft\Outlook

W systemie Windows XP    dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook

Lista autouzupełniania kontaktów programu Outlook

Lista autouzupełniania to funkcja, która wyświetla propozycje nazw i adresów e-mail w momencie rozpoczęcia ich wpisywania. Te propozycje to pasujące pozycje z listy nazw i adresów e-mail z wysłanych wcześniej wiadomości e-mail.

W programie Outlook 2007 plik listy autouzupełniania (nk2) jest przechowywany w następujących lokalizacjach:

W systemie Windows Vista    dysk:\Użytkownicy\użytkownik\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

W systemie Windows XP    dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook

W programie Outlook 2010 pliki listy autouzupełniania (nk2) zostały wycofane. Pozycje listy autouzupełniania są obecnie zapisywane w skrzynce pocztowej programu Microsoft Exchange Server lub w pliku danych programu Outlook (pst) dla Twojego konta.

Konta programu Exchange Server

Jeśli korzystasz z konta programu Exchange Server, lista autouzupełniania jest zapisywana w Twojej skrzynce pocztowej na serwerze, na którym działa program Exchange. Umożliwia to używanie Twojej listy autouzupełniania z poziomu każdego komputera, na którym korzystasz z programu Outlook z kontem programu Exchange.

Jak sprawdzić, czy mam konto programu Microsoft Exchange Server?

Kliknij kartę Plik. Kliknij pozycję Ustawienia kont, a następnie pozycję Ustawienia kont. Na karcie Poczta e-mail na liście kont wskazany jest typ każdego z kont.

Przykładowe konto serwera Exchange w oknie dialogowym Ustawienia kont

Konta POP3

Lista autouzupełniania jest zapisana w pliku danych programu Outlook (pst). Zobacz sekcję Plik danych programu Outlook (pst) w celu uzyskania informacji o lokalizacji.

Konta IMAP i konta usługi Outlook.com

Lista autouzupełniania jest zapisana w pliku danych programu Outlook (pst). Pliki danych programu Outlook (pst) dla tych typów kont różnią się od innych plików danych (pst) w programie Outlook. Te pliki są używane jako kopie informacji na Twoim koncie serwera poczty i nie są przeznaczone do przenoszenia ani odzyskiwania. Nowy plik danych programu Outlook (pst) jest tworzony podczas konfigurowania konta IMAP lub konta usługi Outlook.com (dawniej Hotmail) w innym profilu programu Outlook lub na innym komputerze. Twoja lista autouzupełniania jest zatem unikatowa dla konkretnego komputera i profilu, w którym konto jest konfigurowane, a te pozycje nie są dostępne w żadnym innym profilu ani na żadnym innym komputerze, z którego korzystasz.

Reguły (rwz)

W systemach Windows 7 i Windows Vista    dysk:\Użytkownicy\użytkownik\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

W systemie Windows XP    dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook

Uwaga : Jeśli przeprowadzono uaktualnienie do programu Outlook 2010 ze starszej wersji programu Outlook niż program Microsoft Outlook 2002, na dysku twardym komputera może znajdować się plik z rozszerzeniem rwz. Plik ten nie jest już potrzebny, a informacje na temat reguł są obecnie przechowywane na serwerze, na którym działa program Microsoft Exchange, a także w pliku danych programu Outlook (pst) dla kont e-mail POP3 i IMAP. Plik ten można usunąć.

Jeśli używasz funkcji importowania lub eksportowania reguł, domyślną lokalizacją dla plików rwz jest folder Dokumenty.

Style drukowania (Outlprnt bez rozszerzenia)

W systemie Windows Vista     dysk:\Użytkownicy\użytkownik\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

W systemie Windows XP    dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook

Podpisy (rtf, txt, htm)

W systemach Windows 7 i Windows Vista     dysk:\Użytkownicy\użytkownik\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures

W systemie Windows XP     dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Dane aplikacji\Microsoft\Signatures

Papeterie (htm)

W systemach Windows 7 i Windows Vista     dysk:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

W systemach Windows 7 i Windows Vista w wersji 64-bitowej z 32-bitową wersją programu Outlook 2010     dysk:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

W systemie Windows XP     dysk:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Formularze niestandardowe

W systemach Windows 7 i Windows Vista     dysk:\Użytkownicy\użytkownik\AppData\Local\Microsoft\Forms

W systemie Windows XP     dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Forms

Słownik (dic)

W systemach Windows 7 i Windows Vista     dysk:\Użytkownicy\użytkownik\AppData\Roaming\Microsoft\UProof

W systemie Windows XP     dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Dane aplikacji\Microsoft\UProof

Szablony (oft)

W systemach Windows 7 i Windows Vista     dysk:\Użytkownicy\użytkownik\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

W systemie Windows XP     dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Dane aplikacji\Microsoft\Templates

Ustawienia wysyłania/odbierania (srs)

W systemach Windows 7 i Windows Vista    dysk:\Użytkownicy\użytkownik\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

W systemie Windows XP    dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook

Wiadomość (msg, htm, rtf)

W systemach Windows 7 i Windows Vista     dysk:\Użytkownicy\użytkownik\Dokumenty

W systemie Windows XP     dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Moje dokumenty

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×