Wdrożenie sprawnie działającej sieci Yammer

Znajdowanie odpowiednich przypadków użycia

Aby pomyślnie wdrożyć usługę Yammer, należy znaleźć najlepszy przypadek użycia, który przyspieszy działanie sieci usługi Yammer. W tym celu należy uwzględnić w planie wdrażania usługi Yammer trzy następujące kroki:

  • Krok 2.    Sprawdzanie sześciu najlepszych przypadków użycia wskazanych przez firmę Microsoft.

  • Krok 3.    Zbieranie odpowiednich osób.

  • Krok 4.    Tworzenie wersji roboczej oświadczenia dotyczącego wizji.

Krok 2. Sprawdzanie sześciu najlepszych przypadków użycia

Poniżej przedstawiono sześć przypadków użycia i ich objaśnienie. Mogą one być używane jako wskazówki na potrzeby dyskusji z uczestnikami projektu i wskazówki ułatwiające dokonanie właściwego wyboru.

PRZYPADEK UŻYCIA

CEL I OPIS

Komunikacja wewnętrzna

Zwiększanie skuteczności strategii komunikacji w firmie przez połączenie pracowników z kierownikami, grupami i opiniami.

Na potrzeby komunikacji wewnętrznej z pracownikami są często używane biuletyny, witryny intranetowe i wiadomości e-mail, ale jest to głównie komunikacja jednokierunkowa. Korzystając z usługi Yammer, można prowadzić dwukierunkową komunikację, co zwiększa możliwości komunikacji oraz pozwala uzyskiwać opinie i angażować się w działania pracowników.

Pracownicy zdalni i mobilni

Znajdowanie i rozwiązywanie problemów dotyczących obsługi klienta przez udostępnienie pracownikom mającym bezpośredni kontakt z klientami efektywnego rozwiązania do komunikacji z siedzibą firmy i zespołami pomocy technicznej.

Usługa Yammer oferuje uproszczone narzędzie do komunikacji, które jest dostępne na różnych urządzeniach przenośnych. Pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientami są często pierwszymi osobami zgłaszającymi problemy, które można rozwiązać w siedzibie firmy. Ci pracownicy mogą łatwo udostępniać unikatowe informacje innym osobom.

Kadry

Zmniejszanie kosztów i liczby początkowych cykli szkoleniowych dla nowych pracowników przez utworzenie grupy z odpowiednimi zasobami ułatwiającymi rozpoczęcie pracy oraz umożliwienie pracownikom komunikacji z ekspertami w całej organizacji.

Usługa Yammer ułatwia nowym pracownikom rozpoczęcie pracy dzięki dedykowanej grupie, która zawiera wszystkie zasoby i materiały dla nowych pracowników, umożliwia zadawanie pytań, pozwala stworzyć poczucie przynależności oraz zawiera informacje o całej organizacji.

Zespoły ds. innowacyjnych produktów

Rozwijanie innowacji przez połączenie pracowników, pomysłów i informacji bez względu na strefy czasowe, obszary geograficzne i hierarchie.

Usługa Yammer jest bardzo zaawansowanym narzędziem do udostępniania informacji w różnych miejscach. Na przykład inżynierowie w Brazylii mogą przeprowadzić burzę mózgów z inżynierami w Anglii lub Arizonie i prowadzić interesujące konwersacje w usłudze Yammer. Równie ważne jest zachowanie kontekstu w konwersacjach, dzięki czemu nowi inżynierowie mogą szybko rozpocząć pracę nad projektem.

Sprzedaż

Maksymalizowanie wydajności zespołu sprzedaży dzięki lepszemu wglądowi w dane klientów, błyskawicznej komunikacji z ekspertami i rozszerzonym informacjom dostępnym podczas pracy w podróży.

Członkowie zespołu sprzedaży mogą udostępniać informacje o innych klientach i konkurencji. Konwersacje w czasie rzeczywistym zwiększają efektywność sprzedaży.

IT

Przyspieszanie wdrażania użytkowników końcowych przez udostępnianie porad i wskazówek dotyczących nowych produktów. Umożliwianie samodzielnej obsługi, zapewnianie dostępu do wiedzy współpracowników i udostępnianie bazy wiedzy z możliwością przeszukiwania w celu skrócenia łącznego czasu rozwiązywania problemów.

Możesz utworzyć grupę usługi Yammer dla innego nowego produktu, który wdrażasz, na przykład dla programu Skype dla firm. W grupie programu Skype dla firm pracownicy mogą zadawać pytania dotyczące produktu i uzyskiwać informacje umożliwiające samodzielne rozwiązanie problemu. Jedna pomocna odpowiedź na pytanie jest widoczna w całej organizacji.

Krok 3. Zbieranie zespołu projektu

Każdy projekt musi mieć odpowiednich uczestników. Upewnij się, że w projekcie uczestniczą pracownicy z całej firmy. Celem projektu jest pomoc w znalezieniu najlepszego przypadku użycia dla organizacji. Do wdrożenia usługi Yammer są niezbędne trzy osoby:

  • Kierownik projektu (Ty), który zna ogólny proces i szczegóły implementacji.

  • Kierownik biznesowy lub osoba podejmująca decyzje. Ta osoba informuje całą organizację o wdrożeniu i próbuje uzyskać akceptację wszystkich osób. Ważne jest, aby ta osoba była jedną z pierwszych osób korzystających z usługi Yammer, ponieważ zwiększa to zaangażowanie i autentyczność.

  • Co najmniej jeden członek zespołu uczestniczący w pierwszym przypadku użycia.

Lista uczestników projektu

Krok 4. Tworzenie wersji roboczej oświadczenia dotyczącego wizji

Utwórz atrakcyjny dokument dotyczący wizji, aby wyjaśnić wszystkim, na czym polega misja. Ujednolicone oświadczenie dotyczące wizji ułatwia wszystkim pracownikom organizacji dostosowanie się do jej założeń. Dokument nie może być skomplikowany i podniosły. Ogranicz się do kilku punktorów, które odzwierciedlają pierwszy wybrany przypadek użycia. Podaj również najczęstsze przyczyny wdrażania usługi Yammer w organizacjach. Wyjaśnij zalety usługi Yammer oraz jej pozytywny wpływ na środowisko pracy.

Przykładowe oświadczenie dotyczące wizji

Chcesz wiedzieć więcej?

Historie klientów firmy Microsoft dotyczące usługi Yammer

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×