Znajdowanie lokalizacji w sieci Web dla aplikacji sieci Web programu Access

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ważne    Firma Microsoft nie zaleca już tworzenia aplikacji sieci Web programu Access ani używania ich w programie SharePoint. Jako alternatywę rozważ tworzenie rozwiązań biznesowych bez użycia kodu dla sieci Web i urządzeń przenośnych za pomocą usługi Microsoft PowerApps.

Podczas tworzenia aplikacji sieci Web przy użyciu ekranu startowego programu Access trzeba wybrać dla aplikacji lokalizację w sieci Web. Jest to witryna, do której użytkownicy będą przechodzić, gdy będą korzystać z tej aplikacji.

Ważne:  Aby można było utworzyć aplikację sieci Web programu Access, trzeba mieć witrynę programu SharePoint, w której można hostować tę aplikację za pośrednictwem subskrypcji usługi Office 365 obejmującej witryny lub lokalnego wdrożenia programu SharePoint. Aplikacje programu Access nie współdziałają z usługą Office 365 Home. Co to jest program SharePoint?

Okno dialogowe nowej niestandardowej aplikacji sieci Web z witryną zespołu Contoso w polu Dostępne lokalizacje.

Jeśli zalogowano się do planu usługi Office 365 obejmującego witryny lub do lokalnej witryny programu SharePoint, w której są włączone usługi programu Access, na liście Dostępne lokalizacje powinna być widoczna co najmniej jedna opcja.

Jeśli na liście Dostępne lokalizacje nie ma danej lokalizacji, wprowadź alternatywny adres internetowy w polu Lokalizacja w sieci Web. W przypadku kopiowania i wklejania adresu URL z witryny otwartej w przeglądarce sieci Web pomiń ciąg „_layouts” i wszystko, co po nim następuje. Na przykład wprowadź adres https://contoso.sharepoint.com/sites/sales/

Po wybraniu lub wpisaniu lokalizacji i wypełnieniu pola Nazwa aplikacji kliknij pozycję Utwórz.

Uwaga:  Jeśli zostanie wyświetlony błąd „Wystąpił błąd po stronie klienta podczas próby nawiązania komunikacji z serwerem http://”, być może pole Lokalizacja w sieci Web pozostało puste lub program Access nie rozpoznaje witryny, której próbujesz użyć. Jeśli korzystasz z usługi Office 365, podając lokalizację, musisz używać ciągu https://. Ponadto, aby móc utworzyć aplikację programu Access, musisz mieć uprawnienia „Pełna kontrola” do wybranej witryny. Jeśli masz problemy z utworzeniem aplikacji, skontaktuj się z administratorem witryny.

Używanie witryny usługi Office 365

Jeśli zalogowano się do witryny usługi Office 365, na liście Dostępne lokalizacje i w polu Lokalizacja w sieci Web będą widoczne lokalizacje w sieci Web, w których można tworzyć aplikację. Jeśli wybrano lokalizację witryn osobistych zawierającą w nazwie lub adresie URL tekst „osobiste”, aplikacja będzie dostępna na Twojej stronie Kanał aktualności, ale nie będzie dostępna dla innych członków witryny usługi Office 365. Jeśli wybrano lokalizację „Witryna zespołu”, aplikacja będzie dostępna dla innych osób używających tej witryny.

Używanie lokalnego serwera programu SharePoint

Jeśli masz dostęp do witryny programu SharePoint w Twojej organizacji i usług programu Access jest włączona, pole Lokalizacji w sieci Web i na liście Dostępne lokalizacje będzie wyświetlana folderu głównego dla tej witryny. Jeśli administrator witryny w organizacji wyznaczyła różnych lokalizacji dla aplikacji, zostanie wyświetlona tych podanych zamiast lokalizacjach.

Chcesz utworzyć bazę danych programu Access dla komputerów stacjonarnych?

Jeśli chcesz utworzyć tylko bazę danych programu Access na komputerze, wróć i wybierz szablon bazy danych dla komputerów stacjonarnych zamiast szablonu aplikacji programu Access. W takiej sytuacji nie musisz wybierać lokalizacji w sieci Web. Szablony baz danych dla komputerów stacjonarnych mają w nazwie tekst „dla komputerów stacjonarnych” i nie mają ikony kuli ziemskiej. Przykład: „Pusta baza danych dla komputerów stacjonarnych” lub „Kontakty dla komputerów stacjonarnych”. Aby zobaczyć więcej szablonów, użyj pola wyszukiwania powyżej szablonów na ekranie startowym.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×