Znajdowanie i zaznaczanie komórek spełniających określone kryteria

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby szybko Znajdź i zaznacz wszystkie komórki, które zawierają określone typy danych, takich jak formuły, należy użyć polecenia Przejdź do. Ponadto umożliwia Przechodzenie do Znajdowanie tylko komórek, które spełniają określone kryteria, takie jak ostatniej komórki w arkusz, która zawiera dane lub formatowanie.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Rozpocznij, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Aby wyszukać określone komórki w całym arkuszu, kliknij dowolną komórkę.

  • Aby wyszukać określone komórki w zdefiniowanym obszarze, zaznacz zakres, wierszy i kolumn, które mają. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaznaczanie komórek, zakresów, wierszy lub kolumn w arkuszu.

   Porada: Aby anulować zaznaczenie komórek, kliknij dowolną komórkę arkusza.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Znajdź i zaznacz > Przejdź do (w grupie Edytowanie ).

  Obraz Wstążki programu Excel

  Skrót klawiaturowy: Naciśnij klawisze CTRL + G.

 3. Kliknij przycisk Specjalnie.

 4. W oknie dialogowym Przechodzenie do — specjalnie kliknij jedną z poniższych opcji.

Kliknij pozycję

Aby zaznaczyć

Komentarze

Komórki zawierające komentarze.

Stałe

Komórki zawierające stałe.

Formuły

Komórki zawierające formuły.

Uwaga: Pola wyboru poniżej opcji formuły można zdefiniować typ formuł.

Puste

Puste komórki.

Bieżący obszar

obszar bieżący, np. cała lista.

Bieżąca tablica

Cała tablica, jeśli komórka aktywna znajduje się w tablicy.

Obiekty

Obiekty graficzne, w tym wykresy i przyciski, w arkuszu oraz w polach tekstowych.

Różnice w wierszach

Wszystkie komórki, które różnią się od komórki aktywnej w zaznaczonym wierszu. W obszarze Wybór zawsze jest jednej komórki aktywnej — czy to zakres, wiersza lub kolumny. Po naciśnięciu klawisza Enter lub Tab, można zmienić lokalizację komórki aktywnej, która domyślnie jest pierwszą komórkę w wierszu.

Jeśli wybrano więcej niż jeden wiersz, porównanie jest realizowana dla każdego wiersza poszczególnych tę opcję, a komórki, która jest używana do porównania dla każdego dodatkowego wiersza znajduje się w tej samej kolumnie, co komórka aktywna.

Różnice w kolumnach

Wszystkie komórki, które różnią się od komórki aktywnej w wybranej kolumnie. Jest zawsze jeden aktywnej komórki w zaznaczeniu, niezależnie od tego, czy zakres, wiersza lub kolumny. Po naciśnięciu klawisza Enter lub Tab, można zmienić lokalizację komórki aktywnej, która domyślnie jest pierwszą komórkę w kolumnie.

Po zaznaczeniu więcej niż jednej kolumny, porównanie odbywa się dla każdej kolumny poszczególnych tego zaznaczenia. Komórki, która jest używana do porównania dla każdej dodatkowej kolumny znajduje się w tym samym wierszu co komórka aktywna.

Poprzedniki

Komórki, do których odwołują się formuły w komórce aktywnej. W obszarze zależności wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij opcję Tylko bezpośrednie, aby znaleźć tylko te komórki, do których bezpośrednio odwołują się formuły.

 • Kliknij opcję Wszystkie poziomy, aby znaleźć wszystkie komórki, do których bezpośrednio lub pośrednio odwołują się komórki w zaznaczeniu.

Zależności

Komórki z formułami, które odwołują się do aktywnej komórki. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij opcję Tylko bezpośrednie, aby znaleźć tylko komórki z formułami, które bezpośrednio odwołują się do komórki aktywnej.

 • Kliknij opcję Wszystkie poziomy, aby znaleźć wszystkie komórki, które bezpośrednio lub pośrednio odwołują się do komórki aktywnej.

Ostatnia komórka

Ostatnia komórka w arkuszu, która zawiera dane lub formatowanie.

Tylko widoczne komórki

Tylko komórki, które są widoczne w zakresie obejmującym ukryte wiersze i kolumny.

Formaty warunkowe

Tylko komórki, które zastosowano formaty warunkowe. W obszarze Sprawdzanie poprawności danych wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij opcję Wszystkich, aby znaleźć wszystkie komórki, do których zastosowano formaty warunkowe.

 • Kliknij opcję Takich samych, aby znaleźć komórki z tym samym formatem warunkowym co zaznaczona komórka.

Sprawdzanie poprawności danych

Tylko komórki, których zastosowano reguły sprawdzania poprawności danych. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij opcję Wszystkich, aby znaleźć wszystkie komórki, do których zastosowano reguły sprawdzania poprawności danych.

 • Kliknij opcję Takich samych, aby znaleźć komórki z tymi samymi regułami sprawdzania poprawności danych co zaznaczona komórka.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×