Znajdowanie i zamienianie tekstu w wiadomości e-mail lub innym elemencie

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W Outlook masz dostęp do narzędzia przedstawiające możliwość znajdowania i zamieniania tekstu zwykłego lub frazy w wiadomości e-mail do edycji. I można rozszerzyć wyszukiwanie w celu znalezienia wyrazów lub fraz, które zawierają określone litery lub kombinacje liter przy użyciu symboli wieloznacznych i kodów. Możesz również można znajdowanie i zamienianie formatowania — na przykład wyszukiwanie według rozmiaru czcionki, styl, język i znaczniki akapitu — lub znajdowanie i zamienianie rzeczownikowe różnych formularzy lub czasowników, takie jak wiadomości, a wiadomości i używanie i używane.

Możesz szybko wyszukać wszystkie wystąpienia określonego wyrazu lub frazy za pomocą opcji Znajdź.

 1. W wiadomości e-mail lub elementy, które tworzysz, na karcie Formatowanie tekstu w grupie Edytowanie wybierz pozycję Znajdź.

  Wybierz formatowanie tekstu, a następnie edycji w celu otwarcia listy rozwijanej

 2. W polu Znajdź wpisz tekst, który chcesz wyszukać.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby znaleźć następne wystąpienie wyrazu lub frazy, wybierz pozycję Znajdź następny.

  • Aby znaleźć wszystkie wystąpienia określonego wyrazu lub frazy w tym samym czasie, wybierz pozycję Szukaj w > Dokument główny.

Porada:  Aby anulować trwające wyszukiwanie, naciśnij klawisz ESC.

Można automatycznie zamieniać na inny wyraz lub frazę — na przykład, możesz zastąpić xyz wierzchołka.

Uwaga: Jako tekst, który zastępuje tekst zamienny zostanie użyty taka sama wielkość liter. Na przykład jeśli wyszukiwany i zastąpić je również znany jako wynik, będą także nazywane zamieniany

 1. W wiadomości e-mail lub elementu, do którego tworzysz, na karcie Formatowanie tekstu w grupie Edytowanie wybierz pozycję Zamień.

  W programie Outlook, formatowanie tekstu w obszarze edytowanie wybierz pozycję Zamień.

  Uwaga: Możesz również wybrać kartę Zamień w oknie dialogowym Znajdowanie.

 2. W oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie wybierz kartę Zamień, a w polu Znajdź wpisz tekst, który chcesz wyszukać.

 3. W polu Zamień na wpisz tekst, na który chcesz zamienić wyszukiwany tekst.

  W oknie dialogowym programu Outlook, znajdowanie i zamienianie.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby znaleźć następne wystąpienie tekstu, wybierz pozycję Znajdź następny.

  • Aby zamienić wystąpienie tekstu, wybierz pozycję Zamień i Outlook przejście do następnego wystąpienia.

  • Aby zamienić wszystkie wystąpienia tekstu, wybierz pozycję Zamień wszystko.

Porada: Aby anulować wymiana informacji o postępie, naciśnij klawisz ESC.

Ułatwiające wizualnie skanowanie dokumentu dla każdego wystąpienia danego wyrazu lub frazy, można wyszukać wszystkie wystąpienia i wyróżnić je na ekranie. Mimo że tekst jest wyróżniony na ekranie, nie jest to wyróżnione podczas drukowania dokumentu.

 1. W wiadomości e-mail lub elementu, do którego tworzysz, na karcie Formatowanie tekstu w grupie Edytowanie wybierz pozycję Znajdź.

 2. W polu Znajdź wpisz tekst, który chcesz znaleźć.

 3. Wybierz pozycję Wyróżnij odczytu > Zaznacz wszystko.

  6eee1aa4-822b-4d0e-9763-8f5f2311b2a3

  Uwaga: Aby wyłączyć wyróżnianie na ekranie, wybierz polecenie Wyróżnianie odczytu > Wyczyść wyróżnienie.

Zaawansowane znajdowanie i zamienianie

Można wyszukiwać więcej niż tylko tekst. Program Outlook umożliwia można wyszukiwać formatowanie, takie jak pogrubienie lub kursywa, czcionki, akapitu znaków, spacji, zakładek, a nawet języków.

Można wyszukiwać i zamienianie lub usuwanie formatowania znaków. Możesz wyszukać określony wyraz lub frazę i zmienić kolor czcionki, na przykład lub można wyszukać określone formatowanie, takie jak pogrubienie i zmienić go.

 1. W wiadomości e-mail lub elementu, do którego tworzysz, na karcie Formatowanie tekstu w grupie Edytowanie wybierz pozycję Zamień.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Znajdowanie tekstu z określonym formatowaniem, w polu Znajdź wpisz tekst do wyszukania.

  • Aby znaleźć tylko formatowanie, pozostaw puste pole Znajdź.

 3. (Opcjonalnie) W obszarze Opcje wyszukiwania zaznacz pole wyboru wyszukiwania.

 4. Wybierz Format, a następnie wybierz odpowiednie opcje formatowania, które chcesz znaleźć i zamienić.

  W oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie wybierz Format, a następnie opcję na liście rozwijanej.

  Uwagi: 

  • Jeśli nie widzisz formatu, wybierz pozycję więcej.

  • W programie Outlook Znajdowanie i zamienianie okno dialogowe, wybierz przycisk więcej, aby wyświetlić dodatkowe opcje.

 5. W polu Zamień na wybierz Format, a następnie wybierz odpowiednie opcje formatowania zamienny.

  Uwaga: Jeśli także chcesz zastąpić tekst wprowadzony w polu Znajdź za pomocą, w polu Zamień na wpisz tekst zamienny.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby znaleźć i zamienić każde wystąpienie określonego formatowania, wybierz pozycję Znajdź następny > Zamień.

  • Aby zamienić wszystkie wystąpienia określonego formatowania, wybierz pozycję Zamień wszystko.

Można wyszukiwać i zamieniać znaki specjalne i elementy dokumentu, takie jak karty i ręczne podziały stron. Można na przykład znaleźć wszystkie podwójne znaczniki akapitu i zastąpić je pojedynczymi znacznikami akapitu.

 1. W wiadomości e-mail lub elementu, do którego tworzysz, na karcie Formatowanie tekstu w grupie Edytowanie wybierz pozycję Znajdź.

 2. Wybierz pozycję specjalne, a następnie wybierz odpowiedni element.

  W oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie wybierz pozycję specjalne, a następnie opcję na liście.

  Uwagi: 

  • Jeśli nie widzisz specjalne, wybierz pozycję więcej.

  • W programie Outlook Znajdowanie i zamienianie okno dialogowe, wybierz przycisk więcej, aby wyświetlić dodatkowe opcje.

 3. Aby zamienić element, wybierz kartę Zamień, a w polu Zamień na wpisz co chcesz zamienić.

 4. Wybierz pozycję Znajdź następny, Znajdź wszystkie, Zamień lub Zamień wszystko.

  Porada:  Aby anulować trwające wyszukiwanie, naciśnij klawisz ESC.

Symbole wieloznaczne umożliwiają wyszukiwanie tekstu. Możesz na przykład użyć symbolu gwiazdki (*) do wyszukania ciągu znaków (na przykład ciąg „s*d” umożliwia znalezienie wyrazów „sąd” i „samochód”).

Używanie symboli wieloznacznych do znajdowania i zamieniania tekstu

 1. W wiadomości e-mail lub elementu, do którego tworzysz, na karcie Formatowanie tekstu w grupie Edytowanie wybierz Znajdowanie i Zamienianie.

 2. W obszarze Opcje wyszukiwania zaznacz pole wyboru Użyj symboli wieloznacznych.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz Opcji wyszukiwania, wybierz pozycję więcej.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz pozycję specjalne, wybrać symbol wieloznaczny, a następnie w polu Znajdź wpisz dowolny dodatkowy tekst. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję tabeli w obszarze "Symbole wieloznaczne określające elementy, które mają być znajdowane i zamieniane," dalej w tej sekcji.

  • W polu Znajdź Wprowadź znak wieloznaczny bezpośrednio. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję tabeli w obszarze "Symbole wieloznaczne określające elementy, które mają być znajdowane i zamieniane," dalej w tej sekcji.

  Uwaga: Jeśli także chcesz zamienić element, który został wprowadzony w polu Znajdź za pomocą, w polu Zamień na wpisz tekst zamienny.

 4. (Opcjonalnie) Jeśli także chcesz zamienić element, który został wprowadzony w polu Znajdź z, wybierz kartę Zamień, a w polu Zamień na wpisz co chcesz zamienić.

 5. Wybierz pozycję Znajdź następny, Znajdź wszystkie, Zamień lub Zamień wszystko.

  Porada:  Aby anulować trwające wyszukiwanie, naciśnij klawisz ESC.

Symbole wieloznaczne określające elementy, które mają być znajdowane i zamieniane

 • Po zaznaczeniu pola wyboru Użyj symboli wieloznacznych, Outlook wyszukuje tylko dokładnego wystąpienia tekstu określonego. Zwróć uwagę, że pola wyboru Uwzględnij wielkość liter i Znajdź tylko całe wyrazy są niedostępne (przygaszone), aby wskazać, że te opcje są automatycznie włączone i nie można wyłączyć.

 • Aby wyszukać znak, który jest zdefiniowany jako symbol wieloznaczny, należy wpisać ukośnik odwrotny (\) przed znakiem. Na przykład wpisz \? Aby znaleźć znak zapytania.

 • Do grupowania symboli wieloznacznych i tekstu oraz do wskazania kolejność obliczeń, należy użyć nawiasów. Na przykład wpisz < (sprzed) * (Edytuj) > wyszukać "wyraz kominek" i "mogły".

 • Jeśli chcesz wyszukać wyrażenie i zamienić je uporządkowanymi wyrażenia za pomocą symbol wieloznaczny \n. Na przykład wpisz (Jaworski) (Michał) w polu Znajdź i \2 \1 w polu Zamień na. Outlook znajdzie Chris Jaworski i zamień go na Jaworski Chris.

Aby znaleźć

Wpisz

Przykład

Dowolny pojedynczy znak

?

s? t umożliwia znalezienie wyrazów, kot i ustawianie

Dowolny ciąg znaków

*

s * d umożliwia znalezienie wyrazów smutny i wprowadzenie

Początek wyrazu

<

< (między) znajduje się sekcja i punkt przecięcia, ale nie upominek

Koniec wyrazu

>

(ek) > umożliwia znalezienie wyrazów kominek i dzwonek, ale nie sekcja

Jeden z podanych znaków

[ ]

l [ie] n umożliwia znalezienie wyrazów len i lin

Dowolny pojedynczy znak z podanego zakresu

[-]

[b m] aczki umożliwia znalezienie wyrazów, prawy i widoczności. Zakresy muszą być sortowane w kolejności rosnącej

Dowolny pojedynczy znak z wyjątkiem znaków z zakresu podanego w nawiasach

[!x-z]

t [! a-m] k umożliwia znalezienie wyrazów lak i lęk, ale nie lok lub luk

Dokładnie n wystąpień poprzedzającego znaku lub wyrażenia

{n}

ran {2} a umożliwia znalezienie wyrazu ranna, ale nie rana

Co najmniej n wystąpień poprzedzającego znaku lub wyrażenia

{n,}

ran {1,} a umożliwia znalezienie wyrazów rana i ranna

Od n do m wystąpień poprzedzającego znaku lub wyrażenia

{n,m}

10 {1,3} umożliwia znalezienie wyniku 10, 100 i 1000.

Jedno lub więcej powtórzeń poprzedniego znaku lub wyrażenia

@

Lo@t umożliwia znalezienie wyrazów cena i cenna

Znajdowanie liter, formatowania, pól lub znaków specjalnych, należy użyć poniższych kodów. Należy zauważyć, że niektóre kody działają tylko wtedy, gdy opcja Użyj symboli wieloznacznych jest włączona lub wyłączona.

Kody, które działają w polu Znajdź, co lub Zamień pola

Aby znaleźć

Wpisz

Znacznik akapitu ( Znacznik akapitu )

^p (nie działa w polu Znajdź, gdy opcja Użyj symboli wieloznacznych jest włączona) lub ^13

Znak tabulacji ( Znak tabulacji )

^t lub ^9

Znak ASCII

^nnn, gdzie nnn to kod znaku.

Znak ANSI

^0nnn, gdzie 0 oznacza zero, a nnn to kod znaku

Pauza (—)

^+

Półpauza (–)

^=

Znak daszka

^^

Ręczny podział wiersza ( Ręczny podział wiersza )

^l lub ^11

Podział kolumny

^n lub ^14

Podział sekcji lub strony

^12 (podczas zamieniania powoduje wstawienie podziału strony)

Ręczny podział strony

^m (służy także do znajdowania lub zamieniania podziałów sekcji, gdy opcja Użyj symboli wieloznacznych jest włączona)

Spacja nierozdzielająca ( spacja nierozdzielająca )

^s

Łącznik nierozdzielający ( Łącznik nierozdzielający )

^~

Łącznik opcjonalny ( Łącznik opcjonalny )

^-

Kody, które działają tylko w polu Znajdź (przy użyciu symboli wieloznacznych jest włączona)

Aby znaleźć

Wpisz

Obraz lub grafika (tylko w tekście)

^g

Kody, które działają tylko w polu Znajdź pola (w przypadku użyj symboli wieloznacznych jest wyłączona)

Aby znaleźć

Wpisz

Dowolny znak

^?

Dowolna cyfra

^#

Dowolna litera

^$

Znak Unicode

^ Pnnnn gdzie nnnn to kod znaku

Obraz lub grafika (tylko w tekście)

^ 1

Znacznik przypisu dolnego

^f lub ^2

Znacznik przypisu końcowego

^e

Pole

^ d

Nawias klamrowy otwierający pole (gdy kody pól są widoczne)

^ 19

Nawias klamrowy zamykający pole (gdy kody pól są widoczne)

^ 21

Komentarz

^a lub ^5

Podział sekcji

^b

Długa spacja (Unicode)

^ u8195

Krótka spacja (Unicode)

^ u8194

Biały znak

^ w (dowolną kombinację zwykłych i spacje nierozdzielające oraz znaki tabulacji)

Kody, które działają tylko w polu Zamień

Aby znaleźć

Wpisz

Zawartość Schowka systemu Microsoft Windows

^c

Zawartość pola Znajdź

^ &

Można przejść do określonych elementów, takich jak strony, zakładki, lub wierszu w wiadomości e-mail.

 1. W wiadomości e-mail lub element tworzysz, na karcie Formatowanie tekstu w grupie Edytowanie wybierz pozycję Znajdź > Przejdź do.

  Na karcie Formatowanie tekstu w grupie Edytowanie wybierz polecenie Znajdź, a następnie wybierz pozycję przejdź do.

 2. Przejdź do listy wybierz odpowiedni element.

  W oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie, na karcie przejdź do wybierz pozycję przejdź do opcji zacząć.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przejść do określonego elementu w polu Wprowadź wpisz odpowiednie informacje identyfikacyjne dla elementu, a następnie wybierz pozycję Przejdź do.

  • Aby przejść do następnego lub poprzedniego elementu określonego typu, pozostaw puste pole Enter, a następnie wybierz Następny lub Poprzedni.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×